Pateikti Sekmadienis, 12 spalio, 2008 dienos įrašai.


Finansinė krizė sukėlė antisemitizmo bangą

Antisemitizmas

Pranešimas (France info): Finansinė Amerikos krizė internete sukėlė antisemitinio turinio pareiškimų bangą. Bloguose ir forumuose pasirodė šimtai įžeidžiančių pasisakymų dėl paskolų krizės paveikto žlugusio investicinio banko „Lehman Brothers“ ir kitų organizacijų. Pasak šių pasisakymų autorių, būtent žydai, kontroliuojantys vyriausybę ir valstybės finansų sistemą, yra kalti dėl susiklosčiusios padėties. Žydai kaltinami bandymu sugriauti JAV.
Komentaras:Įvadas į knygą Zohar“, 66-71, (santrauka):
Kai Izraelio tauta deda pastangas, tobulindama sielą, pasaulio tautos supranta ir vertina ją. Tačiau kai Izraelio tauta menkina dvasingumo didybę, ji lemia tai, kad pasaulio tautos iškyla virš jos, ją kaltindamos ir žemindamos.
Dvasingumas išaukštinamas tiktai studijuojant kabalą. Tokiu atveju pasaulio tautos pripažįsta, kad Izraelis yra ypatingas, nes saugo pasaulio ištaisymo metodiką. Bet kai Izraelio tauta neužsiima sukūrimo tikslo išaukštinimu, tada pasaulio tautos niekina ją, laikydamos nenaudinga ir žalinga pasauliui.
Taigi Izraelio likimas priklauso tiktai nuo kabalos studijavimo, o visas jo nuopuolis – kabalos nuvertinimo padarinys. Vargas tiems, kurie niekina kabalą, – jų veiksmai pasaulyje sukelia alkį, skurdą, žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą.
Talmudas sako: „Visos nelaimės, ateinančios į pasaulį, skirtos tiktai Izraeliui.“
Tikunei Zohar sako: „Niekinantieji kabalą savo veiksmais sukelia badą, skurdą,  žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą visame pasaulyje.“
Tačiau jei jie sau ir visam pasauliui atskleis ištaisymo metodą, tada visos pasaulio tautos pripažins Izraelio svarbą, ir išsipildys pranašystė: „Ir atves tautos Izraelį į jo vietą, ir priims Izraelio namai tautas kaip paveldą Kūrėjo žemėje“. Ir išsipildys knygos Zohar žodžiai: „Dėl Kūrėjo gailestingumo šios knygos galia išvaduos juos iš dvasinės tremties.“ Amen!
Papildomas komentaras: Tačiau įmanoma ir kitokia įvykių eiga. „Patriotinės“ kiekvienos šalies jėgos kartu su nuskurdusia vidutine klase sukurs situaciją, panašią į tą, kuri buvo Vokietijoje 1929 metais, kai žmonės pradėjo reikalauti stiprios valdžios ir kompensacijos už savo pažeminimą. Taip kilo fašizmas ir nacizmas. Baal Sulamas apie tokią alternatyvą kabalos keliui rašo knygoje „Pakutinioji karta“. Gali būti, kad Rusija yra arčiau to nei bet kokia kita šalis.

1 komentaras

Izraelis – tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo

Antisemitizmas

Klausimas (Dr. Arthur Cohen): Šioje blogo vietoje jūs sakote, kad Izraelis yra „tauta, kuri garbina gyvenimą tuo metu, kai yra apsupta priešų, kurie garbina mirtį“. Iš tiesų būtent su tokia arogancija, nejautrumu ir kvailais apibendrinimais yra įamžinamas smurtas. Jūsų kalbėjimo būdas apie Izraelio kaimynus yra gėdingas. Jie taip pat kenčia, ar jūs to nežinojote? Kaip sako karalius Saliamonas, „Saldūs žodžiai išsklaido rūstybę.“ Ar tokie žodžiai, kaip jūsų, Laitmanai, iš tikrųjų atneš taiką?
Atsakymas: Brangus daktare Cohenai! Nenaudinga laukti, kad žmonės jus mylėtų! Ar istorija jūsų neišmokė, kad žmonės gali jūsų tiktai neapkęsti? Jei jūs iš tikrųjų trokštate taikos ir meilės, tai skleiskite žmogaus ištaisymo metodą – kabalą.
Kai sakiau „tie, kurie garbina mirtį,“ galvoje turėjau teroristus, kurie šlovina mirtį, nepaisydamas jų tautybės. Aš turiu daug studentų arabų ir, skirtingai nei jūs, jie supranta mane tobulai. Tuo tarpu jūs vis dar jaudinatės, kad žmonės liausis jus mylėti.
Izraelis nėra tauta, nei žydai. Greičiau tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo (Isra-El reiškia „tiesiai į Kūrėją“). Rekomenduoju jums pastudijuoti svarbiausius Baal Sulamo straipsnius – tada jūs suprasite, iš kur kyla priešiškumas, kodėl žmonės neapkenčia jūsų ir kaip išsklaidyti antagonizmą.

1 komentaras

Kolaideris – juodoji skylė – pasaulio pabaiga

Kabala ir kiti mokslai

Naujienos (2008.09.08): „Rugsėjo 10 d., trečiadienį, ties Šveicarijos ir Prancūzijos siena įvyks didžiausias istorijoje fizikos eksperimentas: Didžiajame hadronų kolaideryje, 27 km ilgio greitintuve, bus paleistas 450 gev energijos protonų spindulys. Eksperimento užduotis: atkurti sąlygas, kurios buvo praėjus mažiausiai sekundės daliai po Didžiojo sprogimo.
Galimos pasekmės: susidūrus didelės energijos protonams yra grėsmė, kad gali susidaryti stabili juodoji skylė ir pasaulis gali joje pražūti.
Taigi pasaulio pabaiga numatyta rugsėjo 10 d!“
Komentaras: Nejaugi ir mokslininkai įsitraukė į ateities pranašautojų gretas..? Pasaulio pabaiga (šio pasaulio) įvyks tik po to, kai bus iki galo ištaisytos visos sielos. Data priklauso nuo mūsų, nuo mūsų ištaisymo, kurį galima pasiekti dviem keliais:
1. taisančiosios Šviesos (Or Makif) pritraukimo keliu – jei tai atliktume anksčiau 6000-ųjų (dabar yra 5768-ieji), arba
2. kančių keliu, ne vėliau 2240-ųjų metų rugsėjo – 6000 metų nuo pirmojo Kūrėjo atsivėrimo žmogui – Adomui.
Mūsų pasaulis (visata) yra visiškai valdomas aukštesniojo pasaulio, vadinamo Acilut, kuris užprogramuotas ištaisyti visų žmonių, egzistuojančių šiame pasaulyje, sielas. Mūsų pasaulis yra tik šio valdymo iš Aukščiau padarinys. Acilut pasaulį mes galime įtakoti tik savo noru (MAN) pakilti į jį savo ištaisytomis sielomis (atidavimo ir meilės norais). Priemonė, su kuria galėtumėte valdyti savo likimą, yra jūsų rankose: likimo valdymo metodika „kabala“ pasiruošusi tam, kad jūs ja pasinaudotumėte.

Komentarų nėra

Kainų augimas – ne ilgam, o… visam laikui

Ekonomika ir pinigai

Pranešimas: Anomalaus dydžio infliacija sukrėtė visą pasaulį. Ekonomistai tvirtina, jog tai ilgalaikė tendencija. Jokia šalis negalės susidoroti su šia problema pati viena. Kovai su kainų augimu reikės suderintos centrinių bankų politikos, kitaip pasaulį ištiks globali depresija.
Rusijos pramoninikų ir verslininkų sąjungos žemės ūkio komplekso pirmininkas I. Obolencevas sako, kad Rusija grįžta prie kortelių sistemos, Valstybės Dūmoje jau parengtas įstatymo projektas. Tikslas – padėti neaprūpintiems visuomenės sluoksniams gauti produktus pastovaus kainų augimo sąlygomis.
Replika: Iš dirbtinai sukurtos bankų sistemos pavyzdžio itin gerai matyti, kad mūsų kuriamos struktūros yra vis labiau nevaldomos. Augantis egoizmas reikalauja visų pasaulio žmonių išsitaisymo, vienijimosi, tikro integravimosi.
Rusijoje buvo manoma, kad ateitis yra užtikrinta. Viskas buvo matuojama naftos išgavimo augimu, tačiau nebuvo apskaičiuota, kad pinigai išbyrės tarsi smėlis, – kaip Toros prakeikimas: viskas turėsi, tačiau nepasisotinsi…
Infliacija užribinė, krizė kaip visur kitur. Ir tai vyksta šalyje, kurioje visko yra! Vis labiau atsiskleidžiantis ryšys tarp visų gamtos dalių ir žmonių visuomenės turi mums aiškiai parodyti būtinybę priimti faktą, kad mes sudarome vieną bendrą visumą ir kenkdami kitiems, kenkiame sau. Kol mes nesuprasime šio gamtos dėsnio, nelaimių tik daugės. Kol nesuprasime, kad rūpestis savimi pirmiausia reiškia rūpinimąsi kitais…

Komentarų nėra