Vadovas krizės metui – 2

Krizė, globalizacija

Klausimas: Daug jūsų mokinių gyvena Rusijoje. Kokia Jūsų nuomonė apie krizės ypatumus Rusijoje?
Atsakymas: Rusija globalinę ekonominę krizę pajus labiau nei Europa, Amerika, Kinija. Rusija patirs ir savo pačios krizę, savimeilės, išskirtinumo, imperinės sąmonės krizę. Ji suvoks savo priklausomybę pasauliui, būtinybę nebūti piktavališkai ir karingai. Suvoks, kad kitaip ji neišgyvens. Kaltinti dėl krizės Ameriką nėra problemų sprendimas.

Tačiau Rusija tikrai gali turėti „savo ypatingą kelią“ – jei rusų tauta su jai būdingu jautrumu ir pasiryžimu aukoti materialius dalykus vardan dvasinių suvoks kentėjimų priežastį ir galimybę virš jų pakilti, – ji pasaulyje taps tikrai ypatinga. Parodžiusi visam pasauliui naujus visuomeninius santykius, pasaulio ateitį, ne pagal nurodymus „iš aukščiau“, o iš tiesų pagal valdymą „IŠ AUKŠČIAU“ (Kūrėjo, Gamtos) – laikydamasi atidavimo ir meilės dėsnio Rusija gali tapti pirmaujančia visose srityse. Šis pasirinkimas – jos rankose.

Klausimas: Kas labiausiai nukentės nuo krizės?
Atsakymas: Žiūrint ne į skaičius, bet į procentus, mažiausiai nukentės Amerika, po to Europa, blogiausiai bus Rusijai ir Kinijai – mažai kas pirks kiniškas prekes ir rusišką naftą bei dujas.

Klausimas: O jei Rusija užsisklęs nuo viso pasaulio? Pas mus juk yra visko, kad galėtume gyventi patys sau.
Atsakymas: Reikalas tas, kad šiandieninė krizė yra visuotinė ir užsidaryti niekas nebegali, nes visi yra visiškai integruoti į tarptautinę ekonomiką! Todėl politiniai sprendimai negali prieštarauti ekonominiams, o kadangi ekonomika viena, – tai ir politiką verčia tapti viena! To pasaulyje dar nebuvo, buvo tik ekonominės krizės, tik politinės, tik visuomeninės, o šiandieninė krizė yra visuotinė! Tai reiškia, kad nuo pasaulio niekas negali atsiskirti.

Klausimas: Ar krizė tiesiogiai veikia tik finansus?
Atsakymas: Ne tik, ir politiką! Manau, kad Amerika traukiasi iš pasaulio policininko vaidmens. Dabar visiems teks tai daryti: Iranas ir Pakistanas pajudės Kaspijos jūros link, o Kinija – į Sibirą. Islamas paprasčiausiai pripildys silpnai krikščionišką ir pusiau musulmonišką Rusiją. Kaip atsakas į tai ant patriotizmo bangos iškils fašizmas…

Klausimas: Kokia krizės metu bus jūsų organizacijos veikla?
Atsakymas: Jei mes norime pasiųsti pasauliui savo žinią, krizės ištaisymo metodiką, tai privalome susivienyti su kenčiančiu pasauliu, dalytis jo kančiomis. Tik tokiu atveju sugebėsime teisingai į jį prabilti ir būsim išgirsti. Kentėti kitų kančias, nors tu pats jų ir nejauti, – tai susijungti su kitais ir iki galo dalyvauti jų varge bei teikiant pagalbą. Remiantis taisykle „Kartu su masėmis kenčiantis jų kančias kartu su jomis nusipelno gailestingumo“.

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>