Pateikti Antradienis, 28 spalio, 2008 dienos įrašai.


„Mylėk artimą“ – be jokių išlygų!

Laidavimas

Klausimas: Ar jums neatrodo, kad pagrindinis kabalos ir Biblijos teiginys „Mylėk artimą kaip pats save“ bėgant amžiams nusidėvėjo ir tiems, kas dar neatrado kabalos mokymo, lieka gana nesuprantamas ir miglotas? Galbūt geriau naudoti kitą posakį, pavyzdžiui: „Elkis su kitais taip, kaip nori, kad jie su tavimi elgtųsi“? Kaip ir fizikos dėsnis, teigiantis, kad „veiksmo jėga lygi atoveiksmio jėgai“ ir visi materialūs kūnai paklūsta šiam dėsniui, ši formuluotė gali tapti aksioma dvasiniam pasauliui, kuriame niekas nepraeina be pėdsakų. Mano nuomone, ši formuluotė aiškesnė, praktiškesnė ir geriau išreiškia gamtos dėsnius tiek materialiame, tiek dvasiniame pasaulyje.
Atsakymas: Jūs teisus, kad Biblijos posakis žmonėms neteisingai jį vartojant yra iškreiptas, ir jei mes kalbame apie Gamtos jėgas ir žmogų, tai jūs teisus, kad „veiksmo jėga lygi atoveiksmio jėgai“. Jei kalbame apie „nedaryk kitiems to, ko nenori, kad jie tau darytų“, – tai ne meilės, bet egoistinės pusiausvyros įstatymas. O Kūrėjo nustatytas santykių dėsnis, kurio mes turime laikytis, yra būtent „Mylėk artimą kaip pats save“ – be jokių pusiausvyros su juo sąlygų.

„Pagrindiniai teiginiai paprastai. Kabalos dovanojimas“

Komentarų nėra

Nutylėti krizę

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Amerikos valdžia didžiausiais finansinės krizės kaltininkais nori padaryti reitingų agentūras. Tačiau krizės artėjimo tiek JAV, tiek ir kitose šalyse negalėjo nepastebėti nei investicinės kompanijos, nei valdininkai. Jeigu riziką numatančios struktūros toliau tylės, kad neskleistų panikos tarp gyventojų, tai tuo dar labiau jiems pakenks. Pasimokysim po 3-5 metų, kai iš pasaulinės ekonomikos bus likę griuvėsiai, o uždavinys bus tiesiog išgyventi, – pranašauja svarbiausias investicinės kompanijos „ITinvest“ ekonomistas S. Egišiancas.
Replika: Koks skirtumas, “kas sukėlė?” (neva!) ar kas nutyli krizę – krizė yra. Reikia išsiaiškinti jos tikrąją priežastį (žmogaus prigimtyje slypinčią egoizmo savybę) ir veiksmingą įveikimo metodą (naudojantis tik egoizmą taisančia, jį sukūrusia Šviesos jėga, kurią galima sužadinti studijuojant šias jėgas – kabalą), o ne „kas ją slėpė“ arba „kas pageidauja dabar paslėpti“ (ieškoti kaltininkų). Jei neatrasta, kaip gydyti ligą, tai galbūt geriau apie ją nutylėti, kad nekiltų panika ir nereikalingas nusiminimas. Kol kas vyriausybės taip ir elgiasi. Kadangi kabala kalba ne tik apie krizės prigimtį, bet ir apie jos gydymą, yra labai svarbu skleisti kabalos požiūrį į krizę, jos prigimtį ir sveikimo metodą. Padėkime visi kartu pasauliui sužinoti apie problemos sprendimą!

Komentarų nėra