Pateikti Ketvirtadienis, 30 spalio, 2008 dienos įrašai.


Holivudas kenčia nuo pasaulinės krizės

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Holivudo taip pat neaplenkia pasaulinės krizės pasekmės. Tačiau kino studijos vis tiek jaučiasi geriau nei kiti, juk dauguma žmonių mieliau žiūri kiną, nei stebi rinkų nuosmukį. Taip buvo ir per Didžiąją Amerikos depresiją prieš 80 metų.
Replika: Žmogus – tai noras mėgautis, prisipildyti, – ir gavęs „duonos“ jis reikalauja „reginių“. Taip buvo visada, per visą mūsų istoriją, iš kartos į kartą augant egoizmui. Tačiau šiandien mes pakilome į kitokį išsivystymo lygį – į priekį mus stumia ne kiekybinis egoizmo augimas, o jo kokybinis pasikeitimas – jis tapo globalus. Ir todėl mums nepavyks pasitenkinti „duona ir reginiais“. Smūgius patiriame dėl mūsų globalaus egoistinio priešinimosi altruistinei Gamtai. Ir smūgiai stiprės, kol mes nepakeisime savo vystymosi krypties į mūsų egoizmo ištaisymo pusę iki pat „Mylėk savo artimą kaip pats save“. Tik tada tapsime panašūs į Gamtą ir smūgiai liausis. Taigi ir Holivudas, kad išgyventų, turės pakeisti savo egoistinius „reginius“ į altruistinius!

Komentarų nėra

Kiek tęsis krizė?

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kiek tęsis krizė?
Atsakymas: Krizė tęsis tol, kol žmonės nesupras jos priežasčių ir tikslo – ir nepradės taisyti savęs bei visuomenės, kad ji taptų tokia, kokia turi būti vieningoje, globalioje sistemoje, kuria mes dabar tapom. Kelio atgal nėra. Mes pakilome iš individualaus vystymosi lygmens, tapome globaliai susieti. Todėl privalome laikytis globalios sistemos įstatymų. Šiandien Gamta su mumis elgiasi kaip su vieningu organizmu, kurio visos dalys susietos, – tokie mes ir turime tapti. Tai būtina mūsų išlikimui. O kol kas žmonės dar nesupranta tikrųjų krizės priežasčių. Pavyzdžiui:
Vatikano valstybės sekretorius: finansinės krizės priežastis – bedieviška ekonomika.

Globali finansinė krizė sudaro galimybę rubliui tapti pasauline valiuta.

Pasaulio bankas: maisto produktų krizės priežastis – biokuro gamyba, kuri pakėlė maisto prekių kainas 75%.

Bloomberg: krizės priežastis padidėjusi naftos kaina.

Prekybos organizacija Freedom House: krizės priežastis – lengvatų nebuvimas.
Kelio atgal nėra. Jei mes panorėsime „išsiskirstyti“, nebūti taip globaliai susieti, mes pastūmėsime save link to, kad išsivysčiusiose šalyse atsiras nacistiniai režimai, o tai prives prie pasaulinio atominio karo!

Komentarų nėra