Pateikti Penktadienis, 31 spalio, 2008 dienos įrašai.


Kinijos ateitis

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kokią globalios krizės akivaizdoje jūs matote Kinijos ateitį?
Atsakymas: Kinija šiandien yra dinamiškiausiai besivystanti globalios pasaulinės ekonomikos dalis. Iš jos kapitalas neatitraukiamas, tačiau jos vystymosi sulėtėjimas yra neišvengiamas. Nors atrodo, jog Kinija krizę jaučia mažiau nei kitų šalių ekonomikos. Juk Kiniją saugo stipri politinė valdžia, uždara vidinė rinka, stipri vietinė valiuta, pigi darbo jėga, silpni ryšiai su tarptautine fondų sistema. Taip pat tarptautinio nuosmukio fone Kinijoje atsiveria vidinio augimo ir vartojimo didėjimo galimybės.
Kinijos premjeras Ven Dziabao (Wen Jiabao) apie būtinybę keisti pasaulio finansinę sistemą spalio 26 d. baigiant Azijos ir Europos viršūnių susitikimą Pekine kalbėjo: „Reikia reformų, kurios padėtų sukurti teisingą ir efektyvią globalią finansinę architektūrą“.
Kinija, skirtingai nei kitos šalys, išskyrus JAV, rūpinasi mokslinių kadrų ruošimu. 500 000 kinų studentų mokosi ne Kinijoje, 200 000 iš jų – JAV. Vadinasi, be Kinijos ir JAV XXI amžiuje niekas nesugebės sėkmingai vystyti mokslinės-techninės bazės.
Bet tam, kad taptų XXI amžiaus supervalstybe daugiapolėje pasaulio sistemoje, kad kiniškos prekės turėtų paklausą, turint omenyje, kad šalies ekonomika sukurta remiantis tiesioginėmis tarptautinėmis investicijomis, šalis turės suprasti būtinybę integruotis į vieningą pasaulinę civilizaciją. Būsima tarpusavio santykių sistema nori nenori turės pasikeisti pagal Gamtos valią ir tapti harmoninga, susieta, iš tiesų integrali bei globali kaip vienas organizmas. Senovės kinų filosofija pasaulį taip pat mato būtent tokį!

Komentarų nėra

Apie pyktį, neapykantą ir Kūrėjo pateisinimą

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kai mūsų egoizmas verčia mus kentėti ar pykti ant aplinkinių, ant savęs ir netgi ant viso pasaulio, ar leistina taip pat pykti ant Kūrėjo?
Atsakymas: Kad ir ant ko jūs pyktumėte, jūs pykstate ant Kūrėjo, ir Jis tai priima būtent taip. Juk tai Jis kiekvieną akimirką kuria jums pasaulio vaizdą.

Klausimas: Jūs mokote, kad sulig savybių panašumu žmogus kituose mato tokį blogį, koks jis yra jame pačiame. Ką daryti, kai nekenti blogio savyje ir kituose, jeigu visa aplink – Kūrėjas, Geras ir Kuriantis Gėrį? Vadinasi, nekęsdamas blogio aš pirmiausiai nekenčiu Kūrėjo?! Kaip suderinti neapykantą blogiui ir Gero, Kuriančio Gėrį pateisinimą?
Atsakymas: Tiktai jeigu jūs ištaisysite save ir tapsite geras kitiems, – tuomet tapsite geras Kūrėjui ir pateisinsite Jį, – tai ir yra savybių panašumas.

„Nėra nieko kito, tik Jis“

„Žmogus ir Kūrėjas“

Komentarų nėra

Kur mus nuves kolaideris?

Kabala ir kiti mokslai

Kalbėjomės apie kolaiderį. Mano pašnekovas – mūsų draugas, mano senas mokinys, mokslų daktaras Valdas Rapševičius, dalyvaujantis pasauliniame fizikos eksperimente Šveicarijoje.


Fizikos vystymasis priklauso nuo naujų eksperimentinių duomenų gavimo. Aukštųjų energijų fizika rimtų duomenų negauna jau 30 metų.
Jei iš Didžiojo hadronų kolaiderio ims plaukti nauji atradimai (Hikso bozonai, bus rasta supersimetrija ir pan.), – fizikai, kaip mokslui, bus kur judėti ir už ką (ji bus finansuojama). O jeigu nieko nauja nebus atrasta, finansavimas bus nutrauktas, o fizika, kaip mokslas, nustos vystytis.

Video įrašas (rusų k.)

Komentarų nėra