Pateikti lapkričio, 2008 mėn. įrašai.


YES-66 kanalo „Kabala“ prezentacija

Kabala, Kongresai, įvykiai

Fotoreportažas iš „Kabalos“ kanalo prezentacijos

Komentarų nėra

Pasirinkti teisingą aplinką

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Perskaitęs straipsnį „Valios laisvė“ ir kitus straipsnius apie aplinkos įtaką, padariau išvadą, kad vystymuisi ir suvokimui ji turi lemiamą vaidmenį. Mane jaudina toks klausimas: ką man daryti, jei aš nesu tikras, ar teisingai pasirinkau aplinką, grupę?
Atsakymas: Tęskite užsiėmimus ir aiškinkitės! Nepasikliaudami nei savo, nei aplinkinių nuomone. Atsakymai turi atsirasti patys,  be jokio išorinio poveikio ir raginimo, iš jūsų vidaus (iš Kūrėjo). Skaitykite Baal Sulamą – ir laukite atsakymo!

Pamokos pagal straipsnius „Valios laisvė“ (rusų k.)

Klausimas: Aš labai norėčiau suprasti, ką reiškia „susikurti savo aplinką“. Ar reikia ieškoti „teisingos aplinkos“ kabalistinėje grupėje, t. y. APLINKOS APLINKOJE pagal principą „tie, kurie neteikia man įkvėpimo ir džiaugsmo, eina neteisingu keliu, ir kontaktų su jais geriau vengti“.
Atsakymas: Moterims sąvoka „grupė“ neegzistuoja, egzistuoja aplinka – joje ji užmezga kontaktus su ta, kurią laiko artimesne. Daugiau – neprivaloma.

Komentarų nėra

Klonas ir siela

Kūnas ir siela

Video įrašas rusų k.

Komentarų nėra

„Globalios“ kartos gyvenimo sąlygos

Kabala

Baal Sulamas. Straipsnis „Valios laisvė“:
Kai žmonija pasieks savo tikslą, t.y. pakils į meilės artimui lygį, kai visi pasaulio žmonės susivienys kaip viena širdis, – tik tada iki galo atsiskleis žmonijos laukianti laimė.

Baal Sulamas. Straipsnis „Taika pasaulyje“ (RU, EN):
Pirmiausia kiekvienam reikėtų gerai suprasti ir savo aplinkai paaiškinti, kad taika visuomenėje, valstybėje, planetoje – visiškai tarpusavyje susiję dalykai.

Baal Sulamas. Straipsnis „Paskutinė karta“ (RU, EN):
Etinė forma, apibrėžianti visų tautų gyvenimą, pirmiausia turi įpareigoti žmones duoti artimui, vadovaujantis principu „mylėk artimą kaip patį save”. Tokia bus visų tautų visuomeninė sąmonė. Bet, kaip to išimtis, kiekviena tauta gali laikytis savo religijos bei tradicijos, ir nedera vienai tautai kištis į kitos tautos reikalus.

Baal Sulamas. Straipsnis „Taika“ (RU, EN):
Egoistinis priešiškumas tarp žmonių ir tautų išnyks iš pasaulio tik padedant Aukštesniajai Kūrėjo (Gamtos) jėgai, jeigu norėsime vienytis su Juo. Taip nuo pat pradžių yra kūrimo sumanyme. Ir jeigu sieksime šio susiliejimo su Kūrėju tikslo, išnyks mūsų pavydas, išdidumas bei neapykanta ir susiliesime visi į vieną širdį, pripildytą Kūrėjo pažinimo.

Komentarų nėra

Amerika atranda kabalą

Kongresai, įvykiai, Krizė, globalizacija

Šis susitikimas parodė, kad Amerika iš tiesų bunda. Amerikiečiai visada save laikė tauta-pioniere, naujovių atradėja. Taip ir bus. Amerika papasakos visam pasauliui apie kabalą – apie pasaulio ištaisymą ir kaip šį tikslą pasiekti. Tačiau iki tol mes turime papasakoti apie kabalą jai pačiai. Mūsų grupės Šiaurės Amerikoje yra tam pasiruošusios. Taigi Sent Luisas – kongreso akimirkos:

Komentarų nėra

Niūriai džiugios krizės perspektyvos

Kabala, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kodėl pastaruoju metu matome pasireiškiant kraštutinę tėvų neapykantą savo vaikams?
Atsakymas: Tai augančio, niekuo neribojamo egoizmo pasireiškimas. Pastaruoju metu tarp lyčių ir kartų atsiranda daug naujų tarpusavio santykių. Žmones ima riboti gimstamumą, nuvertina šeimos kūrimą, vaikų auklėjimą. Tai ypač būdinga dideliems miestams, kur lėtai išmirštančius senbuvius keičia atvykėliai.
Perspektyvoje atsiras dar viena sudėtinga socialinė – visuomeninė – etinė  problema – „ką daryti su senais žmonėmis“: dabartinė ekonominė krizė sunaikins pensijų fondus, ir nebus kam „maitinti“ būsimų pensininkų, nes dirbančiųjų bus žymiai mažiau nei pastarųjų.
Be to, jauna darbingoji karta atsidurs pasaulyje su visiškai nualintais žemiškaisiais ištekliais, pasaulyje, nepajėgiame jų išmaitinti. Viso to pasekmė – karai, badas.
!!! – Arba greitas savęs ir Gamtos ištaisymas pagal kabalos metodiką, greitai atkuriant pusiausvyrą ir harmoniją tarp  žmogaus ir pasaulio – !!!

Komentarų nėra

Knyga, pasakotojas, pasakojimas…

Įvairūs, Kabala

Tiesos beieškant. Knyga, pasakotojas, pasakojimas (video įrašas rusų k.)

Komentarų nėra

Krizė palies visus

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kas bus su Amerikos rinka? Ar ji sugebės atsikurti?
Atsakymas: Atsikūrimas bus negreitas –  priklausomai nuo to, kaip keisis mūsų sąmonė; žmonija nežus – bet visiškai pakeis savo pasaulėžiūrą: užuot rūpinęsi kūnu, žmonės laiką leis rūpindamiesi dvasiniu prisipildymu.
Kelio atgal arba praeities pakartojimo – nėra.
Arba mes patenkam į Gamtos smūgių sritį ir beveik išmirštam, o nedidelė dalis (apimanti savyje visas sielas) pasiekia žmonijos dvasinį tikslą (tai vadinama „kančių keliu“), arba mes priimam kabalos metodiką ir pagal ją visiškai pertvarkome savo gyvenimą – tokiu atveju planeta mus išmaitins ir išvaduos nuo bausmių, gamtinių ir visuomeninių (tai vadinama „Šviesos keliu“).
Reikia suprasti, kad bankų krizė, kuri jau virto ekonomine krize, peraugs į visuomeninę – į ekologinę (vandens ir maisto trūkumas per artimiausius 10 metų), į nacistinę–karinę ir t.t., iki pat žmogaus sulaukėjimo, – jeigu jis nepradės taisyti savo egoistinės prigimties pagal kabalos metodiką.
O kitų metodikų nėra, todėl, kad jose nesama Aukštesniosios jėgos, sukūrusios mus ir todėl galinčios mus ištaisyti.

Klausimas: Visi kalba apie krizę. Bet asmeniškai sunku savyje tai pajausti. Ką reikia padaryti, kad stipriau pajustume šį pavojų?
Atsakymas: Krizė palies visus.

Komentarų nėra

YES-66 – kanalas „Kabala“

Kabala

Gaunu daug pranešimų, kad žmonės kartą įsijungę šį kanalą, taip jo ir neišjungia. Esu tikras, kad žiūrėdami šį kanalą, žmonės greitai pajus, kad jie patys ir juos supantis pasaulis keičiasi į gerą. Ir tai bus tikras žmogaus ir pasaulio pasikeitimas, kadangi jis vyks dėl Aukščiausios šviesos – vienintelės jėgos, sugebančios viską nukreipti gerąja linkme, poveikio.

Komentarų nėra

Iš Barako Obamos knygos „Vilties įžūlumas“

Krizė, globalizacija

Naujasis JAV prezidentas Barakas Obama. Mintys apie amerikietiškos svajonės atgimimą.
(Audacity Of Hope – Thoughts On Reclaiming The American Dream. Barack Obama):
…„Į tai atsakydamas aš paprastai šypsausi, palinksiu ir sakau, kad suprantu skeptišką požiūrį, tačiau politikoje visada buvo kitokia tradicija, besitęsianti nuo mūsų valstybės įkūrimo laikų iki judėjimo už piliečių teises triumfo. Ši tradicija remiasi paprasta idėja, kad kiekvienas mūsų turi po dalelytę iš visų kitų, ir tai, kas mus visus jungia, yra daug svarbiau bei stipriau nei tai, kas mus vienus nuo kitų skiria. Jei pakankama dauguma žmonių tikės šio teiginio teisingumu ir gyvens pagal jį, tuomet mums nebereikės mėginti spręsti kiekvieną problemą, o sugebėsime įgyvendinti kažką tikrai svarbaus ir vertingo…“
Pastaba: Per visą žmonijos istoriją, nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, dauguma žmonių suprato ir įvardijo visų visuomenės bei apskritai gamtos krizių ir kančių priežastį – egoistinę žmogaus prigimtį. Tačiau mūsų pasaulyje nėra priemonių, leidžiančių ištaisyti žmogaus egoizmą. Ištaisyti egoistinę žmogaus prigimtį gali tik ją sukūrusi Aukščiausioji Šviesa. Sukelti jos poveikį mūsų egoizmui pajėgi vienintelė metodika mūsų pasaulyje – kabalos mokslas. Jo paskirtis (žr. straipsnio „Kabalos mokslo esmė“ pradžią) – Kūrėjo (atidavimo ir meilės savybės) atskleidimas žmogui šiame pasaulyje. Taigi jei Amerikos prezidentas planuoja pasaulį padaryti geresnį, jam būtina susipažinti su kabala. Kitu atveju gausis kaip visada…

„Kabalos mokslo esmė“ (RU, EN)

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai