Pateikti Pirmadienis, 3 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Ir vėl Marksas ir komunizmas…

Kabala, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pasaulinė finansų krizė, sukėlusi bankrotus ir masinius atleidimus iš darbo, Europoje sužadino susidomėjimą Karlo Markso idėjomis. Berlyno knygų leidėjai kalba, kad mokslinio komunizmo pradininko programinis veikalas „Kapitalas“ tiesiog šluojamas iš knygynų lentynų. Skaitantis Markso tomą neseniai buvo pastebėtas Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy, knygą gyrė Vokietijos finansų ministras P. Steinbrückas ir netgi Romos popiežius pagyrė ją už „gilią analizę“. Kuo toliau tęsiasi finansų krizė, tuo daugiau žmonių nesupranta: „kodėl tai atsitiko su manimi?“
Atsakymas: Norisi tikėti, kad taip bus greitai susidomėta ir kabalos idėjomis. Visuotinė lygybė, tai, kad kiekvienam priklauso pagal būtinus jo poreikius, iš kiekvieno reikalaujama pagal jo įgimtus sugebėjimus, laidavimas, brolybė – visa tai gerai, …bet tik kaip priemonė, o ne tikslas. Priemonė – siekiant panašumo į Kūrėją, suartėjimo ir susiliejimo su Juo – kitu atveju visos šios idėjos, pritaikant jas kaip įprasta, vėl pasibaigs teroru ir pasauliniu karu.
Komunizmo idėjų pritaikymo gyvenime nesėkmė ta, kad teoriškai viskas gražu ir teisinga, bet neįmanoma pakeisti egoistinės žmogaus prigimties į altruistinę (žr. laikraštį „Uma“). Šitoje vietoje „suklups“ visa žmonija. Krizės, globalizacija mums parodys, kad mes visi glaudžiai tarpusavyje susiję, o tai reiškia, kad privalome laikytis taisyklės „Mylėk savo artimą kaip save“. Bet mūsų prigimtis mums to neleidžia. Ir mes pasiruošę sunaikinti vienas kitą ir visą pasaulį, bet nesugebam būti vienas už kitą atsakingi (žr. straipsnį „Laidavimas“).
Todėl tik žmogaus prigimties ištaisymo iš egoizmo į altruizmą metodika – kabala, pritraukianti žmogui iš Aukščiau Šviesą, kuri mus sukūrė ir kuri vienintelė gali mus ištaisyti, – tik tokia metodika padės mums išlikti.
Kabala pakeis žmogų, kaip tai matyti praktikoje, ir su jos pagalba mes visi globalioje uždaroje žmonijos sistemoje galėsime laikytis broliško gyvenimo kartu dėsnių.
Todėl susidomėjimas Marksu natūralus, bet jo teorija neįgyvendinama praktiškai – čia žmogaus ištaisymui reikalinga Aukštesnioji jėga, kurią mums gali užtikrinti tik kabala. Norisi tikėtis, kad žmonės tai greitai suvoks ir panorės tai realizuoti lengvu keliu, o ne keldami sau dar daugiau kančių.

Komentarų nėra

Krizė ir Afrikoje krizė…

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Kvietimas (2008-10-10): Tarptautinio valiutos fondo vadovas Dominique Strauss-Kahnas pareiškė, kad pasaulis yra ties „recesijos riba“. D. Strauss-Kahnas taip pat paragino valstybių vadovus veikti „greitai, ryžtingai ir atvirai“, siekiant susidoroti su pasaulinėmis ekonominėmis problemomis. Penktadienį numatytas JAV prezidento G. Busho kreipimasis į amerikiečius dėl ekonominės šalies padėties. Ko gi mums tikėtis?
Atsakymas: Nusiraminkite, pasaulis jau niekada nebus toks, koks buvo. Susitaikykite su tuo ir nesistenkite jo sugrąžinti! Mes natūraliai egoistiškai vystydamiesi (niekas dėl to nekaltas, tokia yra nenumaldoma gamtos dialektika) sulaukėme mūsų pasaulyje globalios, integralios žmonių tarpusavio sąveikos sistemos atsiskleidimo. Dar daugiau, kadangi žmogus – pats egoistiškiausias kūrinys, tai mes apimame ir visą negyvąją, augalinę bei gyvūninę gamtą, – ir viskas reikalauja savo sprendimo – teisingo sureguliavimo (pusiausvyros).
Tokiu atveju visi tampame vieni nuo kitų priklausomi. Judėjimo atgal nėra ir negali būti. Bendros vieningos civilizacijos jėgų prabudimas privers mus suprasti, kad čia veikia kiti dėsniai – vieningo organizmo dėsniai. Tie, kurie tai supras greičiau, sugebės greičiau išeiti iš sąstingio ir teisingai susijungę su bendra sistema pagydyti save ekonomiškai, socialiai, morališkai ir kt.
Aš ne pranašas, tačiau remdamasis Baal Sulamu apie krizę kalbu jau 6 metai, – rašiau knygas ir straipsnius. Mes negalėjom užkirsti krizei kelio, tačiau yra būdas, kaip ją nugalėti. Apie tai kalbėjau su svarbiais žmonėmis, sakiau, kad būtinas „globalus auklėjimas“, kitais žodžiais tariant, „mylėk savo artimą kaip pats save“, kitaip suduos skaudžiai, – jie juokėsi iš mano naivumo. Dabar reikia pradėti aiškinamąjį darbą. Pavėlavom. Juk kol įsisąmoninsime, kaip persitvarkyti, smūgiai kartosis…

Komentarų nėra