Pateikti Trečiadienis, 5 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Pasaulio ekonomika ir Aukščiausioji šviesa

Klausimai ir atsakymai, Krizė, globalizacija

Klausimas: Anot straipsnių „Laidavimas“, „Paskutinė karta“, ekonomikos požiūriu kabalistinė visuomenė – tai kolektyvizmas (arba komunizmas, nematau skirtumo), ir tai būtina Kūrėjo atskleidimo sąlyga (nes tik tada atsiranda galimybė visai negalvoti apie save). Ar „Virtualios Kabalos Valstybės“ rėmuose planuojami kokie nors ekonominiai santykiai? Ar tam laikas dar neatėjo? Galbūt reikia įgyvendinti kokias nors pereinamąsias ekonomines schemas, įdiegtas į šiuolaikinę kapitalistinę pasaulio ekonomiką? Kaip, Jūsų manymu, apskritai vystysis pasaulio ekonomika idealios būklės linkme?
Atsakymas: Mes turime ne dirbtinai keisti visuomenę ir jos struktūras, o Aukščiausiąja Šviesa keisti savo tarpusavio santykius iš egoistinių į altruistinius. Mokydamiesi kabalos, kuri sako mums, kaip tapti panašesniems į Gamtą, mes pritraukiame sau iš Aukščiau taisančią Šviesą (supančiąją Šviesą, Or makifOM) – ir Ji mus keičia, duoda mums norus, mintis bei jėgas pakeisti viską savyje ir tarp mūsų. Jeigu mes nesikeisime veikiami Šviesos, o imsime keisti save taip, kaip mums atrodo, – mes vėl „priskaldysime malkų“, kaip tai buvo su socializmu Rusijoje ir su kibucais Izraelyje. Amerika, priverstinai nacionalizuodama įmones, iš kapitalistinės tampa socialistine… Tai ne tas socializmas (ir komunizmas), apie kurį kalba kabala.
Mes, Tarptautinės Kabalos Akademijos (arba Bnei Baruch grupės) nariai, turime:
1.užtikrinti sau būtiną egzistavimo lygį;
2.taisyti save studijuodami kabalą teisingoje (savoje) aplinkoje (žr. straipsnį „Valios laisvė“ – ką mes galime savo jėgomis padaryti).
Visa kita atlieka Šviesa.
Mūsų užduotis yra sukurti virtualią visuomenę, kuri galės būti pavyzdžiu visam pasauliui.

Komentarų nėra

Kabala ir Lietuva

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Lietuvoje su kabala labiau asocijuojasi pop žvaigždės Madonos vardas nei, pavyzdžiui, didžiojo Vilniaus Gaono. Kur yra tikroji kabalos tradicija ir koks joje Vilniaus Gaono vaidmuo?
Atsakymas: Tikroji kabalos tradicija eina iš Abraomo, Mozės, Rabi Šimono (knygos Zohar autoriaus), toliau ją tęsia Ari ir Baal Sulamas. Laikotarpiu tarp Ari ir Baal Sulamo gyveno didis kabalistas, vadintas Vilniaus Gaonu. Šis kabalistas parašė daugybę knygų apie kabalą. Visas jas laikome pirminiais šaltiniais, šventomis knygomis. Madona, žinoma, su tuo niekaip nesusijusi. Vilniaus Gaono vaidmuo kabaloje milžiniškas. Šiandien yra daugybė pasekėjų, studijuojančių jo knygas ir laikančių jo šaką kabaloje svarbia.

Komentarų nėra

Egoizmas auga? Džiaukitės!

Egoizmo vystymasis, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Manęs nestebina, kad egoizmas taip plinta. Aš matau šį egoizmą kiekvieną dieną ir apgailestaudamas turiu konstatuoti, kad gal tik 0,01% klausia savęs apie tai. Vertinant grynai iš žmogiškų pozicijų religijoje arba kabaloje – tai, žinoma, apgailėtina būklė. Ar kabala paaiškina, kodėl taip yra, ko negali ar nenori padaryti pasaulinės religijos?
Atsakymas: Egoizmo augimas būtinas iki tol, kol jis bus suvoktas kaip blogis. Tegul auga sparčiau! Greičiausiai auga pradedančiųjų užsiimti kabala egoizmas – jo augimas spartėja, pasiekia maksimumą ir tada jau vertinamas kaip blogis, kurio reikia atsikratyti. Todėl kabala ir džiaugiasi egoizmo augimu, tuo tarpu religijos ir kitos „dvasinės“ metodikos siekia jį užgniaužti – juk jie neturi egoizmo ištaisymo būdo. Bet kadangi egoizmas vis tiek turi išaugti iki savojo maksimumo, tai visos metodikos pasirodys bejėgiškos – ir pasiliks maksimalus egoizmas bei kabala, kaip jo ištaisymo ir teisingo panaudojimo – pripildymo Kūrėju – priemonė.

„Kur mus veda egoizmas?“

„Egoizmo vystymasis – būtinas žmonijos raidos etapas“

Komentarų nėra