Pateikti Ketvirtadienis, 6 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Pigios prekės sukelia badą!

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pasaulyje mažėja prekių ir žaliavų kainos. Tai vyksta dėl globalaus nuosmukio, o sykiu dėl palankių 2008 m. žemės ūkio kultūrų derliaus prognozių.
Replika: Atrodo, lyg ir gerai, kad kainos krenta, ypač maisto prekių. Tačiau mūsų pasaulyje viskas krypsta į blogą todėl, kad sukurta remiantis egoistiniais tarpusavio santykiais. Kainų mažėjimas veda prie to, kad ūkininkams neapsimoka apsėti didelius plotus. Tai ateityje sumažins derlių, lems kainų kilimą – ir badą. Štai tokie mūsų egoistinio pasaulio paradoksai – pigios prekės sukelia badą!

Komentarų nėra

Susiimkime už rankų, draugai!

Krizė, globalizacija

Susiimkime už rankų, draugai,
kad pavieniui nepražūtume…

https://www.youtube.com/watch?v=mn_Pa4iuxvU

Gyvenant globaliai susietame pasaulyje, kur viskas priklauso nuo visų, nuo „mažo drugelio plastelėjimo sparnais“ „mažame kaime “, mums būtina susiimti už rankų!
Padaryti pasaulį ne poliarinį, o apvalų. Iš priešų, konkurentų, varžovų – tapti draugais, artimaisiais.
Realizuoti Kūrėjo/Gamtos įstatymą „Mylėk savo artimą kaip save“.
Tereikia nuspręsti, kad kitaip negalima, ir panorėti būti tokiame naujame pasaulyje – o protą ir jėgas gausime iš Aukščiau. Kabalistai taip darė per amžius.
Priešingu atveju gresia vis labiau stiprėjančios krizės, kuriomis Kūrėjas/Gamta privers mus vykdyti Jo Globalumo, Harmonijos, Vienybės – mūsų Susiliejimo su Juo įstatymą.

1 komentaras