Pateikti Penktadienis, 7 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Efektyvus kelias į tikslą

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Prašau papasakoti apie savo dienotvarkę ir kokia, Jūsų manymu, turi būti Kūrėjo mokinio dienotvarkė, kad maksimaliai efektyviai eitum Tikslo link?
Atsakymas: Studijuoti rytais, 1 – 3 valandas iki darbo. Visą savo laisvalaikį skirti užsiėmimams, grupei (fizinei/virtualiai), kabalos platinimui (mokymui) pasaulyje – apskritai mokyti ir aiškinti, kokiame pasaulyje mes gyvename, kad pagreitintume savo prigimties ištaisymą ir taptume panašūs į Kūrėją.

Paskaita tema „Įprotis tampa antra prigimtimi“ (rusų k.).

Klausimas (iš dienoraščio anglų kalba): Aš kol kas neturiu noro laikytis pasninko. Kokią reikšmę turi šis veiksmas? Ar teisybė, kad praktinis pasninko laikymasis sutelkia mus siekti suartėti su Kūrėju?
Atsakymas: Praktikuotis reikėtų susilaikant nuo egoizmo kitų atžvilgiu, siekiant visą savo laisvalaikį skirti studijoms ir egoistinės žmogaus prigimties ištaisymo metodikos platinimui.

Komentarų nėra

Kabalos studijos

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Ar reikia kabalos mokslo Lietuvai? Ar įmanoma studijuoti kabalą ir likti ištikimiems lietuvių tautinėms, religinėms tradicijoms? Kokią naudą Lietuvos žmonėms gali duoti kabalos studijos?
Atsakymas: Kabala anaiptol nekeičia nieko, kas būdinga kiekvienai konfesijai, tautai, nes ji yra aukščiau religijos ir tautiškumo. Kabala atsirado senovės Babilone dviem tūkstančiais metų anksčiau nei įvairios religijos. Kabalai daugiau nei 4000 metų. Ji kalba apie tai, kaip nekreipiant dėmesio į žmonių skirtingumą pakilti virš visų skirtumų ir susijungti tarpusavyje. Todėl, be abejonės, Lietuvai, kaip ir bet kuriai kitai šaliai, kabala gali suteikti didelių dvasinių savybių bei galimybę išsivaduoti iš visų šio pasaulio problemų.
Studijuodamas kabalą kiekvienas žmogus taps tauresnis, geresnis, tyresnis. Žmonės ims mylėti vieni kitus. Tauta susivienys, bus linksmesnė, laimingesnė; iš Aukščiau pritrauks dvasinę jėgą, kuri ją palaikys, saugos, kuri visąlaik kels ją vis aukščiau, kitaip tariant, gerovė, sveikata klestės.

Klausimas: Kas yra kabalos studijos? Argi gali visi žmonės studijuoti kaip studentai?
Atsakymas: Taip. Kabalą gali studijuoti visi žmonės, nes kiekviename slypi egoizmas, žmogaus blogis, kuris visur kur trukdo. Jei žmogus šitai įsisąmonina ir nori dirbti su savo egoizmu, t. y. kažkokiu būdu save pakylėti, ištaisyti, pagerinti, kad taptų geriau jam pačiam ir kitiems žmonėms visuomenėje, jam prireikia kabalos, kuri būtent ir skirta tokiam išsitaisymui.

Komentarų nėra

Koks moterų kančių tikslas?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas: Ar moters noras, kad jos vyras būtų atsidavęs, ištikimas ir paskirtų save tik jai, yra noro gauti (ego) dalis, ar tai yra jos prigimtyje? Jei prigimtyje, tai kodėl Kūrėjas taip padarė? Koks moters kančių tikslas?
Atsakymas: Moterų kančios –  tai dalis egoistinių kančių, kurios padeda įsisąmoninti „egoizmą kaip blogį“, „būtinybę atsitraukti nuo egoizmo“, „norą įgyti atidavimo savybę“, „šios savybės gavimą iš Aukščiau“. Būtina atskirti žemišką, gyvūninį norą turėti savo asmeninį (atsidavusį, ištikimą ir t.t.) palydovą, kaip egoistinį norą, nuo siekio įgyti atidavimo savybę. Dvasinis pakilimas prasideda nuo noro, kad dvasinis veržimasis į „VIRŠŲ“ būtų stipresnis už prigimtinį „ŽEMYN“.

Komentarų nėra