Pateikti Penktadienis, 14 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Dvasinė kūrybos šaknis

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Aš žinau, kad kūryba – tai ego pasireiškimas. Bet kaip žmogus, truputį kuriantis eiles ir muziką, negaliu nepaklausti: kokia dvasinė poezijos šaknis? Ar galiu aš (žmogus, neišvystęs savo dvasinio indo ir neperėjęs barjero) kurti eiles/dainas apie kabalą, apie Kūrėją? Juk mano sieloje dar nepakanka Šviesos. Ar vis tiek verta mėginti?
Atsakymas: Apskritai dvasinė kūrybos šaknis – valdžios ir garbės troškimas, nesvarbu, prieš ką, net jei tik prieš save. Imkite pavyzdį iš didžiojo kabalisto karaliaus Dovydo. Jo sukurtas psalmes ir šiandien gieda visas pasaulis – sekite juo.

Klausimas: Kabala kovoja su egoizmu. Tai darydamas jūs atmetate filosofiją, istoriją, meną. Kodėl?
Atsakymas: Aš nieko neatmetu, tik noriu surikiuoti viską pagal svarbą. Kadangi kabala kalba apie žmogaus išsitaisymą, apie jo ryšį ir vienijimąsi su Kūrėju, apie amžiną gyvenimą, apie kančios ir malonumo pakeitimą – ji nepalyginamai svarbesnė nei bet kas kita mūsų gyvenime. Kadangi kabala turi tikslą ir gali atvesti žmogų į laimingą gyvenimą šiame pasaulyje bei papildyti tai amžinu tobulu gyvenimu, – kas dar gali jai prilygti?

Komentarų nėra

Pamokos vizito Niujorke metu

Kongresai, įvykiai

Pakeliui iš kongreso Blakpule, Anglijoje, į kongresą Sent Luise, JAV, susitikau su Niujorko grupe ir pravedžiau jiems kelias pamokas. Visi jie – naujame globaliame pasaulyje, apimti krizės ir ieškantys jos sprendimo būdų.
Patariu paklausyti!

Pirma pamoka (rusų k., anglų k.)

Antra pamoka (rusų k., anglų k.)

Komentarų nėra

Nauja žmonija renkasi meilę

Įvairūs, Kabala

Video įrašas rusų k.

Komentarų nėra