Pateikti Pirmadienis, 17 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Kongreso Sent Luise pamokos (2)

Kongresai, įvykiai

Ketvirta pamoka: video įrašas (rusų k., anglų k.)

Penkta pamoka: video įrašas (rusų k.)

Šešta pamoka, pagal straipsnį „Nėra nieko kito išskyrus jį“ (RU, EN): „Aukštesniojo pasaulio atskleidimas“ video įrašas (rusų k.)

Septinta pamoka, pagal straipsnius iš knygos „Šamati“ (RU, EN): „Kaip greičiau atskleisti Kūrėją“ video įrašas (rusų k.)

Aštunta pamoka: video įrašas (rusų k., anglų k.)

Pamoka moterims: video įrašas (rusų k., anglų k.)

Visiems, ypač naujokams, rekomenduoju paklausyti kongresų, vykusių Blakpule, Niujorke ir Sent Luise, pamokas. Jas galite rasti čia

Komentarų nėra

G20 viršūnių susitikimas Vašingtone – pasipriešinimas finansinei krizei

Kabala, Krizė, globalizacija

Nuomonė: Jei G20 susitikimo nariai nesusitars, pasaulinė ekonomika greitai žlugs, milijardai mirs iš bado, o G7 šalyse kils visuomeninis chaosas.
Replika: Minimalus G20 susitikimo rezultatas turėtų būti bent jau tam tikro tarpusavio pasitikėjimo sukūrimas, ekonominių (ir karinių?) klausimų sprendimo suderinimas. Pasauliui reikia tokio ryšių tarp šalių demonstravimo. Tačiau valiutos operacijų kontrolė (bankuose, įmonėse, valiutų suvienodinimas, ofšoro anuliavimas, monopolijų panaikinimas), susitarimas nepulti – nepadės, nes Gamta verčia mus integruotis! Net ir nesant tarpusavio sutarimo, pageidautina, kad būtų susitarimas susitikinėti ir kartu spręsti globalaus pasaulio pertvarkymo klausimus, remiantis bendros sistemos dėsniais.
Kabaloje sakoma: “Karalių ir jų ministrų širdys – Kūrėjo rankose”. O Kūrėją valdo liaudies noras – priklausomai nuo panašumo į Jį, meilės artimui savybę. Todėl viskas priklauso nuo žinių apie globalumą ir apie tai, kad visi esame susiję kaip viena šeima, platinimo. To suvokimas sukels mūsų neapykantą ne kitiems, o savo pačių egoizmui, kaip vieninteliam blogiui, o po to kils ir noras siekti meilės artimui.

1 komentaras

Kodėl Dievas sukūrė dangų ir žemę?

Klausimai ir atsakymai, Kūrėjas

Klausimas: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę…“ – Kodėl? Kokie motyvai? Koks planas?
Juk negalėjo Kūrėjas sukurti šio pasaulio, neapgalvojęs visų padarinių?! Ką liudija tvano istorija, kurioje rašoma, kad „Viešpats gailėjosi sukūręs žmogų žemėje…“, tarsi jam tai būtų nelaukta.
Atsakymas: Egzistuojame tiktai du: kūrinys – noras gauti Šviesą, ir Kūrėjas – pati Šviesa, noras suteikti malonumą. Jei kūrinys panašus į Šviesą, nori gauti „dėl Jo“, kad suteiktų Jam malonumą, jis tą Šviesą gauna. Jei kūrinys nenori veikti dėl Kūrėjo, yra priešingas Jam, norinčiam suteikti kūriniui malonumą, – tada kūrinys nejaučia Jo, Šviesos, o jaučia visišką užtemimą, juodąją Šviesos kopiją – mūsų pasaulį.
„Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę…“ – sukūrė davimo ir gavimo savybes. Kodėl? Kad žmogus savyje sumaišytų šias savybes ir pats laisvai pasirinktų, kokiomis naudotis – egoistinėmis ar altruistinėmis. Visa kita perskaitysite mano knygose.

1 komentaras