Pateikti Sekmadienis, 23 lapkričio, 2008 dienos įrašai.


Veiksmai sielai ištaisyti

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kokie mūsų pasaulio veiksmai, susiję su tarpusavio santykiais, lemia sielos išsitaisymą?
Atsakymas: Kai žmoguje gimsta davimo savybė ir pakylama virš savo egoizmo.

Klausimas: Kaip tai pasireiškia materialiame lygyje tarp žmonių, studijuojančių ir nestudijuojančių kabalos?
Atsakymas: Niekaip, niekas iš aplinkinių to nepastebi, o kaip jie gali tai pamatyti?

Klausimas: Kokiu būdu įgyvendinama meilė artimui, jeigu į tai nėra įtraukta materialioji pusė?
Atsakymas: Mintimis, ketinimais. Jeigu įmanoma, tai ir veiksmais – kabalos platinimu.

Klausimas: Kokie šio dienoraščio tikslai?
Atsakymas: Papasakoti apie pasaulio kūrimo tikslą ir jo pasiekimą geruoju keliu.

Klausimas: Koks žmogaus būties tikslas?
Atsakymas: Pasiekti savo sukūrimo tikslą.

Klausimas: Kodėl jie nesutampa?
Atsakymas: Todėl, kad žmonės nenori vadovautis tikslo siekimo metodika ir yra linkę eiti kančių keliu.

Komentarų nėra

Alanas Greenspanas – apie krizę

Krizė, globalizacija

XXI amžiaus pradžioje, ant ekologinių katastrofų bei ekonominių krizių serijos slenksčio, žmonių visuomenė pradeda suvokti globalizacijos prasmę.
Gamtos nelaimės arba ekonominė krizė jau nebėra “vidinis reikalas” arba lokalaus pobūdžio nacionalinė nelaimė.
Indonezijos valdžia nesugebės užkirsti kelio ekologinei katastrofai – lygiai taip pat, kaip amerikiečių valdžia nesugebės užkirsti kelio Jungtinėms Valstijoms gresiančių ekonominių krizių bangoms.
Išsitrynusių sienų pasaulyje neįmanoma aplinkos užterštumo įsprausti į tam tikro regiono rėmus arba krizę apriboti vietine rinka.
Pasaulio šalys ir valstybinės institucijos suvokia savo jėgų ir savo galimybių susitvarkyti su žmonijai mestais iššūkiais ribas.
Netoli ta diena, kai mes suprasime, jog „globaliame kaime“ sugebėjimą pasipriešinti ekonomikos ir ekologijos problemoms sąlygoja tarptautinis bendradarbiavimas ir globalios politikos sukūrimas.

Alanas Greenspanas, buvęs JAV Federalinio rezervų banko vadovas

Komentarų nėra