Pateikti Sekmadienis, 7 gruodžio, 2008 dienos įrašai.


Kaip pasiekti tikrą maldą

Kabala

Klausimas: Kaip meldžiasi kabalistai? Aš meldžiuosi kiekvieną vakarą ir klausiu savęs, ar tai teisinga. Juk maldos ketinimai yra tokie egoistiniai, kai meldžiamasi tik tam, kad patenkintum savo norus ir prašymus? Ar kabaloje yra teisinga „instrukcija“ – kaip reikėtų melstis, ir ar yra kabaloje viena bendra malda, kuri yra būtina? O gal reikia individualiai melstis arba visai tuo neužsiimti?
Atsakymas: Malda – tai iš pačių širdies gelmių kylantis noras prilygti Kūrėjui, t. y. tapti duodančiam ir nesavanaudiškai mylinčiam. Tik tokį žmogaus norą Kūrėjas jaučia kaip maldą – norą tapti panašiam (susilieti). Tokį prašymą, tikrą maldą, žmogus pasiekia ne pats, o tik grupėje, kurioje mėgina susijungti su kitais į vieną visumą, kaip kad buvo iki sielos sudužimo, ir mokydamasis iš autentiškų kabalistinių šaltinių (originalių Baal Sulamo knygų) – todėl, kad tada jis yra veikiamas ypatingos Aukštesniosios jėgos, vadinamos supančiąja Šviesa (or makif). Ši Šviesa ir sukuria žmoguje maldą, į kurią akimirksniu atsako Kūrėjas, atskleisdamas Save žmogui. Šis Kūrėjo atskleidimas vadinamas liudijimu (edut) to, kad žmogus įtakojamas šio atsiskleidimo jau nebenusidės, neveiks egoistiškai, – ir todėl jam atsiveria Aukštesnysis pasaulis.

Komentarų nėra

Prisilietimas prie tiesos (4 dalis)

Įvairūs, Kabala

Video įrašas lietuvių kalba.

Komentarų nėra

Kūrėjo atskleidimas – mūsų pasaulyje

Krizė, globalizacija, Valios laisvė

Klausimas: Pastaruoju metu per pamokas ir kongresus mes girdime, jog Jūs labai susirūpinęs šio pasaulio problemomis. Viena vertus, tai logiška, bet kita vertus, argi tai klasikinės kabalos sritis? Jūsų mokiniai šio pasaulio problemų fone labiausiai iš Jūsų laukia, kad išaiškintumėt klausimus apie sielos ištaisymą ir sugrįžimą prie savo šaknies.
Atsakymas: Kabala – Kūrėjo atskleidimo metodika žmogui mūsų pasaulyje. Iki mūsų laikmečio kiekvienoje kartoje tik vienetai atskleisdavo Kūrėją. Mūsų laikais, kai egoizmas išsivystė iki visuotinio ir tapo uždara sistema (visi mes tarpusavyje jo susieti), – atskleisti Kūrėją gali ir turi visi! Patirdami kančias (krizes) arba suvokdami egoizmą kaip blogį – abiem atvejais mes visi apsispręsime jo atsikratyti ir pakeisti jį atidavimo bei meilės artimui savybe – t. y. pasinaudosime kabalos metodika ir įgiję atidavimo savybę atskleisime Kūrėją. Savyje. Savo ištaisytose, Jam artimose savybėse. Mūsų pasaulio problemos kyla būtent dėl šio tikslo ir padeda jį pasiekti. Kitaip „Kol žaibas netrenks, žmogus nepasijudins“. Todėl aš nagrinėju krizę, jos vystymąsi, visiems aiškinu kančių būtinybę ir paskirtį – paskatinti mus suvokti mūsų vystymosi tikslą. Jeigu žmogus supranta, kaip jam išvengti krizės, jis savo kartų vystymosi kelią pakeičia maloniu. Vienintelis dalykas, kurį mes patys galime pakeisti mūsų pasaulyje, – kančias, kaip vystymosi jėgą, lėtai varančią mus tikslo, Kūrėjo link, pakeisti šviesos jėga. Tik čia yra mūsų valios laisvė!

Komentarų nėra

Dienoraštis vaikams ispanų kalba

Auklėjimas, vaikai

Kiekvienoje Pietų Amerikos šalyje yra grupės ir pavieniai asmenys, studijuojantys kabalą bei kartu su mumis ją vystantys ir platinantys. Pati didžiausia ir stipriausia mūsų draugų grupė yra Čilėje. Štai tokį linksmą ir spalvingą dienoraštį vaikams sukūrė Čilės grupės narė Ingrid Solar.

Komentarų nėra