Pateikti Ketvirtadienis, 18 gruodžio, 2008 dienos įrašai.


Apie juodąsias skyles

Įvairūs, Realybės suvokimas

Video įrašas rusų kalba.

Neprotingas, visa ryjantis egoizmas yra mūsų materijos esmė. Iš Šviesos kibirkšties, patekusios į tuščią erdvę, atsirado be galo tanki ir be galo maža materijos dalelė, o iš jos susidarė VISA mūsų Visata. Juodųjų skylių susidarymas – priešingas Šviesai procesas…
Jei žmogus neduoda, jis tarsi traukia viską į save, tačiau iš tikrųjų iš išorės negauna nieko ir lieka tamsus! Ši savybė – kūrinijos pradžia, o jos pabaiga – kai visa materija ims švytėti taip kaip ją sukūrusi Šviesa.

Komentarų nėra

Ką gi reikia taisyti?

Egoizmo vystymasis

Klausimas: Mane itin sujaudino ta vieta, kur kalbate, kad „Pats laikas dirba tam, kad būtų atskleista tikra kabala ir visi pasiektų išsitaisymą bei taiką“. Taigi prašau atsakyti – kieno išsitaisymą? Žmogaus? Ką reikia ištaisyti? Negi egzistavimas – tai ne pasaulio ir žmogaus vystymasis? Negi tai gali būti klaidinga?
Atsakymas: Ištaisyti reikia žmogų. Iki Kūrėjo savybių lygio. Jei tai vyksta natūraliu vystymosi keliu, – jis vadinasi kančių keliu, yra ilgas ir labai skausmingas. Kol žmogus iš savo gyvenimo patirties suvoks, kad egoizmas – jo esmė, blogis ir reikia iš jo išeiti, kol pats atskleis Aukščiausiosios Šviesos pritraukimo metodiką, – tai tamsos kelias.
Siūloma metodika, padedanti greitai suprasti mūsų prigimties blogį – jaučiant aukštesniąją prigimtį kaip gerą, amžiną. T. y. kai kenčiama ne dėl kankinančiai blogo gyvenimo, bet dėl to, kad matai vis geresnį, – nuo gėrio iki gėrio greitai ir patogiai. Rinkitės!

Komentarų nėra

Kabalistinis pokštas

Humoras

Kanibalas negali užmigti. Jis vartosi savo lovoje ir dūsauja. Jo žmona klausia:
– Kodėl tu  nemiegi?
Kanibalas atsidūsta:
– Man neduoda ramybės klausimas „Kokia gyvenimo prasmė?“
Žmona jam priekaištingai sako:
– Sakiau tau, senas kvaily, nevalgyk kabalistų!

Komentarų nėra

Atsitiktinumas

Įvairūs, Kabala

Video įrašas anglų kalba.

„Atsitiktinumas“ (video įrašas rusų k.)

Komentarų nėra

Melstis – „teisti save“

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Jūs sakėte, kad Kūrėjas yra mūsų viduje, o išorėje nėra nieko! Tada koks poveikis  sukelia pakilią žmogaus būseną? Bet jeigu Kūrėjas mūsų viduje, tada kam mes dėkojame? Kam meldžiamės?
Atsakymas: Mes meldžiamės – dėl savęs, kad pasikeistume ir pasijustume duodantys. Melstis – hebrajiškai leitpalel – reiškia „teisti pačiam save“. Mes visa tai atliekame ne dėl Kūrėjo, o dėl savęs. Mes kreipiamės į davimo ir meilės savybę, kurią vadiname Kūrėju. Uždrausta, nes neteisinga, Kūrėją kaip nors įsivaizduoti – tai tik savybė be pavidalo ir materijos. Mus pripildo Aukštesnioji davimo jėga (neturinti formos, apimties, materijos). Mes to nejaučiame. Pajausime priklausomai nuo to, kiek būsime įgiję šią savybę. Užduotis – kad mūsų norai pasikeistų iš noro „gauti“ į  norą „duoti“. Siekdami šios savybės sukeliame Aukštesniosios jėgos poveikį sau. Ši jėga yra statiškoje ramybės būsenoje, ir tik mūsų noras prilygti Jai sukelia didesnį Aukštesniosios jėgos poveikį mums.

Klausimas: Mes – tai noras gauti, ir kad mūsų noras pasikeistų bei panorėtų veikti „ne dėl savęs“, reikia prašyti Kūrėjo pagalbos. Kaip aš sužinosiu, kad Kūrėjas mane išgirdo, kai aš prašau Jo pakeisti mane, ir kokį savo pasikeitimą turiu pajusti?
Atsakymas: Pasikeitimai vyksta suvokiant savo prigimties blogį iki noro atsisakyti jos – šis „blogio suvokimas“ kyla veikiant Kūrėjo Šviesai. O vėliau „Gėrio veikimas“ –  bet kokio veiksmo ketinimo keitimas į „davimą ir meilę“. Taisančioji Šviesa iš Aukščiau veikia jus tiek, kiek jūs norite save pakeisti. Šio savo noro neįmanoma išvystyti pačiam, bet tik gauti jį iš išorės, iš panašių į save, siekiančių to paties tikslo. „Įsigijęs“ jų norus, jūs galėsite sužadinti tokį Aukščiausiosios Šviesos poveikį, kad Ji pakeis jus į „duodantį“ – ir jūs akimirksniu pajusite šią savybę,  t. y. atskleisite Kūrėją!

Komentarų nėra

Kaip egoistus paversti altruistais?

Egoizmo vystymasis, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kuo grindžiate savo teiginį, kad visa laukinė gyvoji gamta altruistinė?
Atsakymas: Tuo, kad ji nesąmoningai vykdo Kūrėjo planą.

Klausimas: Kokiu būdu norite egoistus paversti altruistais?
Atsakymas: Supančiosios Šviesos poveikiu.

Klausimas: Jūs pašalinate tarsi tam tikrą žmogaus „nevisavertiškumo geną“? Ar taip?
Atsakymas: Ne, viskas išlieka, auga, pasipildo – ir išsitaiso!

Klausimas: Kodėl Jūs manote, kad žmonijos vystymasis turi grįžti atgal, idant ji ir vėl taptų lygi Dievui?
Atsakymas: Žmonija niekada nebuvo panaši į Kūrėją. Tokią būseną ji turi pasiekti vystydamasi ir išsitaisydama.

Klausimas: Kaip vertinate idėją, kad būtina sukurti altruistinę asketų visuomenę?
Atsakymas: Neigiamai. Asketizmas trukdo Gamtai. Kūrimo tikslas – absoliutus prisipildymas.

Komentarų nėra