Pateikti Sekmadienis, 21 gruodžio, 2008 dienos įrašai.


„Ateities Visuomenės“ dėsniai

Klausimai ir atsakymai, Paskutinė karta

Klausimas (iš dienoraščio anglų kalba): „Ateities Visuomenė“, aprašyta Mokytojo Ašlago, – žodis žodin komunistinis manifestas:
1. Visuotinė religija – „Mylėk artimą kaip save“.
2. Pajamų paskirstymas: iš kiekvieno pagal gabumus, kiekvienam pagal poreikius.
3. Privati nuosavybė išliks, tačiau jos savininkas gauna ne daugiau nei jo poreikiai.
4. Nuosavybės valdytojai bus kontroliuojami visuomenės arba kontroliuos patys save.
5. Bedarbiai gaus tiek, kiek ir dirbantieji.
6. Pajamos bus panaudotos visuomenės reikmėms.
Kodėl kabala skelbia komunizmą, nors buvo įrodyta, kad jis neveikia.
Atsakymas:
1. „Mylėk artimą kaip save“ – tai bendras gamtos dėsnis, kadangi gamta – vienas organizmas.
2. „Iš kiekvieno pagal gabumus, kiekvienam pagal poreikius“ – bet kokios tarpusavyje susietos sistemos funkcionavimo dėsnis.
3. Savininkas laimi tai, kad realizuoja save visuomenės labui, įgydamas pagarbą ir išdidumą.
4. Visuomenės kontroliuojami – kol visais atžvilgiais nepakils viena pakopa aukščiau savo egoizmo.
5. Nedirbantieji dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių gauna kaip visi.
6. Visos pajamos, išskyrus būtinas kiekvieno pragyvenimui, yra bendros, skirtos visos sistemos gėrovei.
Skirtumas nuo sovietinės santvarkos yra tas, kad už vienijimąsi su visais kiekvienas gauna aukščiausią apdovanojimą – susiliejimą su Kūrėju, amžiną ir tobulą egzistavimą! Tai yra taisyklės „Mylėk artimą kaip save“ laikymosi priežastis su visomis iš to išplaukiančiomis išvadomis.
Tačiau žmonijos priartėjimas prie šių sąlygų vyksta palaipsniui, savo noru, o ne prievarta. Paslėptojo pasaulio atskleidimas suteikia jėgų ir troškimo būti jame!

Komentarų nėra

Egoizmo augimas ir jo padariniai

Egoizmo vystymasis

Klausimas: Kaip kabala aiškina tai, kad pasaulyje vis daugėja žmonių savižudybių?
Atsakymas: Noro tuštumas verčia jį užmušti, kad tik nejaustum tuštumos. Bus dar blogiau, ypač tarp jaunimo!

Klausimas: Vadovaujantis religinėmis normomis, savižudybė yra didžiausia nuodėmė. Kaip į tai žiūri kabala?
Atsakymas: Savižudybė – tai reakcija į negalėjimą šiame pasaulyje save pripildyti. Juk žmogus jaučia gyvenimą, kai jo noras pripildomas! Tik kabala gali pritraukti užpildančią Šviesą – ir todėl tik ji yra priemonė nuo savižudybės.

Komentarų nėra