Pateikti sausio, 2009 mėn. įrašai.


Krizė: sprendimas – priežasties supratimas

Krizė, globalizacija

Pranešimas (“The Washington Post” korespondentas Piteris Beinartas): Amerika negali tęsti karo prieš visus ir savo valstybės valdymo bei demokratijos standartų įtvirtinimo visame pasaulyje tiesiog todėl, kad neturi tam pinigų. Vietoj to ji turi taikyti moralinės įtakos, derybų politiką, kurti koalicijas pasaulio problemų sprendimui, būti pavyzdžiu.
Replika: Reikia rodyti pavyzdį išsiaiškinant globalios krizės sprendimą, o ne taikant senas priemones. Yra rizika iššvaistyti kol kas turimas priemones ir likti be „deguonies“. Būtent krizės priežasties supratimas padės ją išspręsti. Krizė pasireiškia kaip senų visuomeninių santykių ir naujų sąlygų neatitikimas. Sąlygas diktuoja Gamta (iš aukščiau). Vadinasi, būtina keisti visuomeninius santykius. Reikia pradėti viso pasaulio globalų švietimą, aiškinti. apie uždaros sistemos dėsnius, laidavimo, atidavimo ir meilės dėsnį, apie valios laisvę, mūsų natūralios raidos tikslą ir pan. Bet kuri tokį pavyzdį parodžiusi valstybė pamatys, jog žengia pirmyn.

Komentarų nėra

Surasti krizės kaltininkai!

Krizė, globalizacija

Pranešimas: The Guardian paskelbė 25 finansų krizės, kuri yra ne gamtos kataklizmas, o   žmogaus veiklos pasekmė, kaltininkus. Buvęs JAV  Federalinio rezervų banko valdytojas Alanas Grinspenas – pirmasis, ten pat: Bilas Klintonas, Džordžas Bušas jaunesnysis, Gordonas Braunas, Džordžas Sorosas, Vorenas Bafetas.
Replika: Kaip tik viskas kitaip: niekas nekaltas. Krizė rodo, kad neatitinkame kitos, globalios žmonijos raidos pakopos. Reikia priimti kvietimą tobulėti, o ne ieškoti kaltų. Juk krizės analizė gali padėti atskleisti, ko mums trūksta ir „kokie mes turime būti“, o vėliau, ištaisę save, ją įveiksime ir pakilsime į naują civilizaciją. Krizė nušluos viską, kas buvo: visus visuomeninius ryšius, visą kultūrą, religijas, ekonominius ir prekybinius santykius. Susikurs atvirkščias pasaulis.

Komentarų nėra

Veikti minties galia

Realybės suvokimas

Pranešimas („The Guardian“): Sukurta elektrodų sistema, kuri sujungia žmogaus smegenis su vykdymo įrenginiu. Žmogui panorus veikti, specialus kompiuteris perima smegenų skleidžiamas bangas, interpretuoja jas ir siunčia signalus į vykdymo įrenginį – robotizuotą ranką arba robotą. Žmonės, praradę gebėjimą valdyti savo kūną, įgijo galimybę įjungti šviesą, atidaryti duris ir atsakinėti į telefoninius skambučius minties jėga, gyventi savarankiškai, be pašalinės pagalbos.
Replika: Minties jėga – pati didžiausia jėga, veikianti kūrinijoje, ir tik mūsų pasaulyje mes nematome, kad būtent mūsų mintys daro įtaką tam, kas su mumis vyksta. Kabalos studijos leidžia pradėti matyti jėgų tinklą, kuris persmelkia mūsų pasaulį, tinklą, ant kurio guli ir kurio yra valdomas mūsų pasaulis. Nevalingai, savo mintimis mes darome įtaką šioms jėgoms. Šio paveikslo atskleidimas padeda žmogui teisingai sąveikauti su Gamta. Todėl taip svarbu studijuoti kabalistinius šaltinius.

Komentarų nėra

Klausimai iš dienoraščio italų kalba

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Argi dvasingumo troškimas – ne egoistinis noras? Juk noriu pasiekti Kūrėją todėl, kad man tai naudinga, ir tada viskas priklauso nuo egoizmo.
Atsakymas: Egoistinis! Tačiau vėliau jus veikia Aukščiausioji šviesa ir pradedate norėti atiduoti be jokios naudos sau. To neįmanoma įsivaizduoti, bet Aukščiausioji šviesa sukuria tokią savybę.

Klausimas: Įdomu, jei aš teisus stengdamasis įtikti Kūrėjui per meną: tapybą, skulptūrą ir pan. Realizuodamas savo meną, norėčiau iš esmės panaudoti talentus, kuriais pasižymiu nuo gimimo, kadangi tai teisinga naudoti juos savo ir savo draugų malonumui. Žmonės, stebėdami mano darbą, kalba, ginčijasi, atgyja stengdamiesi suprasti; mes kalbamės, geriame, būname kartu.
Atsakymas: Menas yra didelis egoistinis noras – šlovės, valdžios, pagarbos, pripažinimo, egoistinės saviraiškos troškimas .Tačiau studijuokite kabalą ir atrasite savo talentų teisingą panaudojimo būdą!

Klausimas: Kodėl nuo to laiko, kai studijuoju kabalą, mane supantys žmonės, tarp jų ir mano žmona, tarsi susimokė prieš mane? Ar aš kažkur klystu? Neturiu teisingo ketinimo?
Atsakymas: Jie mato, jog jūsų norai nukreipti ne į juos, o susiję su tuo, kas už jų, – ir todėl egoistiškai su tuo nesutinka.

Klausimas: Kad ištaisytume ketinimus, iš pradžių turime sužinoti tikruosius ketinimus, kurie verčia mus veikti (norėti). Kitaip tariant, būtina pažinti save. Be nuoširdžių bandymų pažinti savo ketinimus, kokie yra „Pažink save“ dvasiniai sunkumai?
Atsakymas: Jūs visiškai teisus. Tačiau mes vystomės veikiant Aukščiausiajai šviesai ir ji nustato visas mūsų kelio stadijas. Sunkumai visada tie patys – stengtis būti objektyviu, tarp egoizmo ir šviesos, o tai pasiekiama tik teisingai susijungiant su grupe. Sėkmės!

Komentarų nėra

Dėl ko mes esame

Klausimai ir atsakymai, Valios laisvė

Klausimas: Baal Sulamas sako, kad visa laisvė – tik renkantis aplinką. Bet juk jeigu mes dabar pradėsime rinktis aplinką, tai pasirinksime remdamiesi tuo, ką mums davė ankstesnė aplinka?
Atsakymas: Naująją aplinką mes renkamės veikiami naujo dvasinio rešimot – staiga mumyse atsiradusio to, kas „aukščiau šio pasaulio“, noro. Kažkas kažkaip organizuoja mūsų kontaktą su nauja aplinka – Bnei Baruch (kabalistine grupe). Štai nuo to ir prasideda jūsų naujas kelias. Ir taip visiems. Tam mes (BB) ir esame.

Komentarų nėra

Kaip atsiminti savo buvusius gyvenimus?

Kūnas ir siela, Realybės suvokimas

Video įrašas rusų kalba.

https://www.youtube.com/watch?v=R5tUUE4umrI&eurl=http://www.laitman.ru/blog/2962.html&feature=player_embedded

1 komentaras

Krizė – praktinio darvinizmo krachas

Kabala

Klausimas: Jūs – mokslininkas, kabalistas, filosofas, tikintis, bet jūsų aiškinimai apie evoliuciją nesuprantami. Ar jūs sutinkate su Darvino teorija?
Atsakymas: Pagal Darvino evoliucijos teoriją gamtoje galioja principas „išgyvena stipriausias“. Ši teorija teisinga tik pačiam pirmajam paprasčiausių organizmų vystymosi etapui, iki jų jungimosi į sudėtingus kūnus pradžios bei funkcijų tarp atskirų kūno organų pasidalijimo.
Darvino teorija pateisina bet kokius pavergimo, išnaudojimo, naikinimo metodus – viskas dėl maksimalaus asmeninio praturtėjimo ir saugumo. Toks principas pateisina veiksmus visiems kovojant su visais, kovojant su Gamta, kai iš Gamtos imame viską, ką tik galime, siurbiame iš jos visus gamtinius išteklius.
Šiandien, kai atskleidžiame, jog esame globaliai integraliai tarpusavyje susiję ir priklausomi, negalime dėl išlikimo ir toliau elgtis „pagal Darviną“. Kaip ir biologinės gyvybės formos, žmonija perėjo egoistinės kovos už išlikimą etapą. Dabar, atskleidę tarpusavio priklausomybę, privalome suvokti būtinybę susivienyti į vieną visumą. O tai jau ne pagal Darviną!

Komentarų nėra

Rojus ir pragaras – žmoguje

Klausimai ir atsakymai, Realybės suvokimas

Klausimas: Rojus ir pragaras – vidinės žmogaus būsenos. Studijuodamas kabalą žmogus keičia visos pasaulių sistemos suvokimą. Priešingumo Aukštesniajai jėgai jautimas (gėda, savęs teisimas) ir yra pragaro kančios? – TAIP.
Prieš kiekvieną pakilimo būseną yra kritimo (gėdos dėl savo savybių, kurios priešingos Kūrėjo savybėms) pojūtis. Ir kuo aukščiau kyli, tuo stipresnis kritimo (pragaran) pojūtis prieš tai? – TAIP.
Vadinasi, netgi teisuolis pereina „pragaro kančias“ prieš pakildamas į „rojų“ – visišką žmogaus ir Kūrėjo savybių atitikimą? – TAIP.

Komentarų nėra

Klausimai kelyje – 2

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kaip kiekvieną minutę atsiminti, kad mane supantis fizinis pasaulis – mano vidinių savybių atspindys? Kaip vėl nepatirti nuopuolio į pakopą, kurioje tai yra paslėpta, į neapykantą ir susvetimėjimą? Kodėl noriu įrodyti, jog „aš galiu pats“ be Kūrėjo pagalbos? Tarytum kažkas sukyla manyje ir nusprendžiu, kad susitvarkysiu be Kūrėjo!
Atsakymas: Juk tai jūsų egoizmas slepia nuo jūsų Kūrėją. Jūs nuolat užmiršite, kad pačiam nieko nereikia keisti, kad ištaisymas – Šviesos (Kūrėjo) reikalas, bet tik jums paprašius. O štai prašymą (maldą dėl ištaisymo) galėsite suformuoti, tik jeigu iš aplinkos gausite tokią jėgą ir palaikymą, kurie privers kreiptis pagalbos į Kūrėją. Teisingai susivienijęs su grupe galite gauti iš jos norą pakilti virš savęs ir susivienyti su visais. Dirbdamas su grupe praktiškai formuojate savyje prašymą ištaisyti. Vos atsiradus teisingam ir išbaigtam prašymui, Kūrėjas nedelsdamas padės – atvers jums Save. Kūrėjas – turima omenyje jūsų nauja atidavimo ir meilės savybė.

Klausimas (iš dienoraščio anglų kalba): Jeigu žmogus nuolat yra laimingas ir dėkingas Kūrėjui, ar tai reiškia, kad jis dvasiškai netobulėja? Juk jis negali savyje atskleisti blogio. Ar visada tobulėjimas lydimas nuopuolio?
Atsakymas: Tik iš nuopuolių ir kilimų, būtent pakylant virš nuopuolių, galima pasiekti tikslą, nes nupuolęs jūs atnaujinate savo egoizmą, o pakilęs ištaisote jį – ir taip porcijomis, kartas po karto. Skaitykite Baal Sulamo knygą „Išgirsta“ („Šamati“).

Klausimas: Jūs sakėte, kad žmogus turi aptarnauti savo gyvūninį kūną. Tačiau jeigu kūnas reikalauja 10 valandų miego, kaipgi vykdyti kabalistų patarimus dėl kasdienio paskaitų lankymo, darbo ir platinimo?
Atsakymas: Vykdykite, kiek galite. Pabandykite sumažinti maisto kiekį – kūnui prireiks mažiau miego.

Klausimas: Jau ilgą laiką mane kankina pojūtis, kad nieko nesuprantu, kad netgi žodžiai, skirti man, neturi reikšmės, nes nesuvokiu nei už jų esančio ketinimo, nei tikslo. Kaip žmogus gali iš tikrųjų kažką suprasti savo gyvenime?
Atsakymas: Supratimas ateina iš aukščiau, veikiant šviesai, kuri iš pradžių sukuria jūsų norus ir savybes, o po to pripildo juos informacija ir pojūčiu. Todėl dabar svarbu ne suprasti, o veikti: skaityti, netgi nesuprantant, ir dalyvauti grupės veikloje bei platinime.

Komentarų nėra

Joška Fišeris: Priimkite Rusiją į NATO

Krizė, globalizacija

Pranešimas (Miuncheno dienraštyje Suddeutsche Zeitung): Buvęs Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Fišeris kviečia Rusiją priimti į NATO ir tuo pabaigti ES ir Rusijos priešpriešą.
Replika: Bet koks suartėjimas, jei jis nekenkia kitiems, yra pagirtinas, nes veda pasaulio susijungimo į vieną visumą kryptimi ir pašalina mūsų priešpriešą su Gamta. Pagal Gamtos planą ši priešprieša vis vien dings, tačiau po ilgų, tarptautinių nesutarimų ir kančių. Jei ne ES silpnumas ir bukumas, jei ne „nuolat žeminamos“ ir todėl išdidžios ir vaidingos Rusijos kompleksas, būtų galima tikėtis sąjungos, tada šioms šalims pagal panašumo į Gamtą dėsnį ateitų Gamtos palaima. Bet deja…! Gerai būtų prilupti berniūkščius, kad taptų protingesni! Kitaip vėl paskutinius pinigus skirs ne socialinėms programoms, o ginklams. Ir gausime lupt kartu su jais ir daug smarkiau nei jie.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai