Pateikti Sekmadienis, 4 sausio, 2009 dienos įrašai.


Pasaulis didesnis už kartų ridiką!

Kabala

Baal Sulamas „Pratarmėje knygai Zohar“, 40 puslapyje, rašo: „Filosofai gali nesutikti, kad žmogus, būdamas toks menkas jų akyse, yra visos didžios kūrinijos centras. Bet taip manydami jie yra panašūs į kirmėliuką, kuris gimė ridiko viduje, sėdi jame ir galvoja, kad visas Kūrėjo pasaulis yra toks pat kartus, tamsus ir mažas kaip tas ridikas, kuriame jis gimė. Tačiau tą akimirką, kai pramuša žievę (savo egoizmo) ir pažvelgia iš ridiko į išorę (išeidamas iš egoizmo „dėl savęs“ į atidavimą ir meilę kitiems), jį pribloškia (jam atsiveriantis Aukštesnysis pasaulis) ir jis sušunka: „O aš maniau, kad visas pasaulis panašus į ridiką, kuriame gimiau, bet dabar prieš save matau didžiulį, švytintį, nuostabų pasaulį!“.

1 komentaras

Etapai iki pasibaigs krizė

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kokius turime pereiti etapus, kol pasibaigs krizė?
Atsakymas: 1.Ekonomistai ir pramoninkai mano, jog tikriausiai krizė būtina tam, kad „pakeistų“ mūsų pasaulį: išvaduotų mus iš gamybinių pajėgumų pertekliaus, padėtų pereiti prie naujų technologijų gamybos būdų, pakeltų vartotojų kvalifikaciją naudojantis naujausia produkcija ir paslaugomis. Todėl krizė turi pereiti savo etapus: gamybos ribojimą, verslo optimizavimą, naujų technologijų įdiegimą, fiziškai ir morališkai pasenusios produkcijos, kuria paprastai naudojamės, atsikratymą, atsargų naujos produkcijos gamybos didinimą.
2.Kabala mano, kad krizė pakeis mūsų visuomenę: kiekvienas, norėdamas gauti tiek, kiek būtina, ir atiduoti visa, kas įmanoma, užims objektyviu požiūriu jam tinkamą vietą vieningoje žmonių bendruomenėje ir „meilėje artimui“ mėgausis visuomenės gerove bei Kūrėjo – Aukščiausio savo pilnatvės Šaltinio – atskleidimu. Kelias gali būti ilgas, sunkus, per karus ir badą (natūralus egoistinis vystymasis), bet gali būti ir greitas bei malonus, atskleidžiantis Kūrėją, Jo sumanymą, – kelias, kuriuo eidami artėsime prie Jo (kabalistinis vystymasis).

Komentarų nėra