Pateikti Trečiadienis, 7 sausio, 2009 dienos įrašai.


Tarptautinis kabalos kongresas 2009

Kongresai, įvykiai

Pasaulinė Kabalos Akademija kviečia Jus
į Pasaulinį kabalos kongresą,
kuris įvyks Izraelyje
2009 metų vasario 2 – 4 dienomis

Visa informacija ir kongreso dalyvių registracija – Kongreso dienoraštyje.

Komentarų nėra

Būti patikliu – geriau

Egoizmo vystymasis

Pranešimas žurnale „PloS ONE“: Japonų mokslininkai nustatė, kad patiklūs žmonės jaučiasi daug komfortiškiau nei nepatiklūs ir apskritai pozityviau vertina savo gyvenimą.
Replika: Nedidelis egoizmas arba dirbtinis egoizmo mažinimas sukelia komfortą, juk „tas, kuris gilina žinias, didina sielvartą“. Gyvūnams lengviau nei žmonėms. Bet, žinoma, egoizmo mažinimas nėra problemos sprendimas, nes prigimties neapgausi. Pagal Kūrėjo sumanymą egoizmas turi augti tol, kol pats pademonstruos savo šeimininkui, jog yra ydingas, jog jis – blogio šaltinis pačiam šeimininkui. Čia iš pat pradžių slypi jo misija, kaip pasakyta Toroje: „sukūriau tau pagalbą prieš tave“ („ezer ke negdo“). Augantis egoizmas vis tiek privers „savo šeimininką“ (taip žmogui iš pradžių atrodo) arba, tiksliau, „savo vergą“ (taip žmogus vėliau suvokia) juo naudotis. Išeitis viena: pasiekti komfortą įmanoma tik ištaisant egoizmą. Tuomet žmogus ne tik pakyla virš egoizmo, bet naudodamas jį atidavimui, jaučia bendrosios sielos (Adam) gyvenimą, t.y. kitą savo pakopą, ne gyvūninio kūno gyvenimą, o atskleidęs savyje Kūrėją, jaučia Adam būseną – būtį, panašią į Kūrėją. Kaip mažai mus skiria nuo laimės..!

Komentarų nėra

Smegenys

Įvairūs, Realybės suvokimas

Video klipą sukūrė Tarptautinės Kabalos Akademijos, Maskvos filialas (rusų k.).

Komentarų nėra

Susivienykit arba žūsite!

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Dauguma badaujančiųjų gyvena besivystančiose šalyse. 65 proc. jų gyvena septyniose šalyse: Indijoje, Kinijoje, Konge, Bangladeše, Indonezijoje, Pakistane, Etiopijoje.
Replika: Dėl mūsų globalaus egoistinio požiūrio vienas į kitą ir į mus supančią gamtą (tarpusavio neapykantos) mes išmaitinsim ne daugiau kaip penktadalį žmonijos. Likusieji turės žūti. Tačiau jei ištaisysime egoistinius santykius į „mylėk artimą kaip pats save“, planeta galės išmaitinti dešimt kartų daugiau žmonių.
„Arba susivienijat, arba žūsite“ – taip vadinama „laidavimo“ sąlyga, kurią prie (prieš) Sinajaus kalno (Sinajus – iš žodžio „neapykanta“) paskelbė Mozė tautai: „Arba jūs susivienijate kaip laiduotojai vienas už kitą, kaip viena visuma, arba čia, po jūsų egoizmo kalnu, bus jūsų bendras kapas.“ Viskas, kas pasakyta Toroje, kaip aiškina kabala, pasakyta mums, mūsų kartai. Mes turėsime įgyvendinti visą biblinį pasakojimą!

Klausimas: Prieš kelerius metus Europos valstybės susijungė į vieną ekonominę zoną. Lotynų Amerikos valstybės taip pat nori panašios sąjungos. Esant šiuolaikinėms sąlygoms, panašių susivienijimų kūrimas stiprina šias valstybes ar, priešingai, silpnina?
Atsakymas: Jeigu vienijamasi ne kitų sąskaita, ypač jeigu tai yra kaip būsimo visuotinio susivienijimo dalis, tai stiprina. Tačiau jeigu susivienijimas atskiras, siekiantis priešpriešos, – jis sunaikins savo kūrėjus! Ateityje pasaulis neturi tapti viena valstybe, gali būti daug valstybių ir tautų, turinčių savo kultūrą, bet jų visų santykiai harmoningi, draugiški kaip tarp kūno dalių – visos skirtingos, tačiau būtent tokios ir reikalingos viena kitai.

Komentarų nėra