Pateikti Šeštadienis, 24 sausio, 2009 dienos įrašai.


Masių krizė nejaudina

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Rusijos kova su ekonomine krize sustiprės dėl žmonių riaušių. Tokį pavojų įžvelgia politologai ir sociologai. Vis dėlto masinių protesto akcijų tikriausiai nebus. Rusai beveik apsiprato su mintimi, kad pasaulį ištiko finansinis kolapsas ir jei bus blogai, tai visiems.
Replika: Jei nebus neramumų, tai, ko gero, ir valdžia neieškos krizės sprendimo, o mėgins ją pralaukti. Teisinga valdžia turi suprasti, kad pasaulis tapo kitoks, todėl tautos švietimas, jos adaptavimas naujam globaliam pasauliui yra būtinas būsimo šalies klestėjimo pagrindas. Per žiniasklaidą turi būti organizuojamas aiškinamasis darbas. Gyventojams turi būti aiškinama, kad mes atsidūrėme aplinkoje, kurioje viskas tarpusavyje susieta, ir kaip reikia gyventi „mažo kaimo“ sistemoje, kur kiekvienas daro įtaką visiems pagal „drugelio efekto“ dėsnį.

Komentarų nėra

Gėris ir blogis mūsų pasaulyje

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Mūsų pasaulyje negalime teisingai atskirti gėrio ir blogio, nes nematome reiškinių dvasinių šaknų. Todėl nereikia niekam, kas vyksta, kliudyti. Fašistai – egoizmo vystymasis. Islamo teroras – reakcija į žydų dvasines spragas. Labdara – puikybės forma ir t.t. Kabalistas atrodo tarsi principo „kuo blogiau – tuo geriau“ gerbėjas. Jei visuomenė prieis prie tokios išvados – kabalos, kaip idėjos, plitimas bus neįmanomas. Paaiškinkite dar kartą kabalos santykį su pagrindine mūsų pasaulio problema – ar priešintis blogiui, ar remti gėrį?
Atsakymas: Reikia visais būdais fiziškai ginti save, savo gyvenimą, pranokti priešus ir kartu taisytis vidumi, daryti teisingą poveikį pasauliui, siekiant susivienyti su Kūrėju ir su išsitaisiusiu priešu.

Komentarų nėra