Pateikti Šeštadienis, 21 vasario, 2009 dienos įrašai.


Krizė veda į socializmą

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Krizė Volstryte, pensinių ir indėlinių santaupų praradimas, būsto rinkos griūtis bei nedarbas iškėlė ekonominio išlikimo klausimą. Krizė ragina sustiprinti valstybinį reguliavimą, atsisakyti liberalių metodų finansų sektoriuje. Dar neseniai Ameriką bauginęs žodis „socializmas“ jau nebegąsdina. O kodėl socializmas – blogai? Tegul valstybė rūpinasi savo piliečiais, o ne tais, kurie varto milijardus.
Komentaras: Kol kas veržimasis socializmo link – skurdus (egoistinis). Kitaip ir negali būti. Palaipsniui suvokiama globalumo realybė, kurioje turime gyventi, – pasaulyje kaip mažame kaime, jausdamiesi viena šeima. Tai dar tėra žodžiai, to dar nesame iki galo suvokę, priėmę kaip fakto, kaip mūsų pasaulyje staiga pasireiškusio reiškinio, kurio neišvengsime ir kuris įpareigoja mus visiškai pakeisti mūsų gyvenimą. Tai galima palyginti su tuo, ką jaučia iki gyvos galvos įkalintas žmogus, palaipsniui suvokiantis, kad jo gyvenimas visiškai pasikeitė ir reikalauja kitokio jo santykio ir elgesio. Natūralu, jog tada, kai jaučiama globalizacija, visuotinis ryšys ir priklausomybė, socializmas suvokiamas kaip pageidautinas ir aukščiausias. Tačiau mes turėsime pakoreguoti jo suvokimą. Visų, kaip vienos šeimos, pojūtis atskleis Aukščiausiosios Šviesos harmoniją, malonumą ir amžiną gyvenimą… Bet iki tol žmonėms teks nueiti egoizmo atstūmimo nuo savęs kelią. Kad to panorėtų, jie turės suvokti egoizmą kaip blogį:
– konkrečiomis kančiomis, kylančiomis dėl egoizmo (dešimt Egipto bausmių, kurių pirmoji, finansinė, prasideda dabar), arba
– teoriniu suvokimu, mokantis kabalos.
Bet kuriuo atveju žmonija privalės sąmoningai priartėti prie gyvenimo „visi kaip viena šeima“, kai kiekvienas vertina kiekvieną šeimos narį.

Komentarų nėra

Iš kur mes?

Kabala

Pranešimas: (pagal Didžiojoje Britanijoje vykdytos apklausos „Gelbstint Darviną“ duomenis): 50% apklaustųjų netiki Darvino evoliucijos teorija, 12% tiki protingo kūrimo teorija, 10% įsitikinę, kad gyvybė sukurta Dievo (kreacionizmo teorija). Likusieji – nežino, iš kur kilo gyvybė.
Komentaras: Gyvenimas privers išsiaiškinti. Juk klausimas „iš kur mes?“, susijęs su klausimu „kas mes?“ ir „kam mes?“. O jie kyla kartu su klausimu apie kančių prasmę, ir labai greitai šio klausimo sprendimas ims jaudinti kiekvieną.

Komentarų nėra

Krizė – naujos bangos

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: L. Vagiz, Prancūzijos darbo ministras: „Šioje krizėje neįprasta tai, kad situacija – globali“.
Remiantis JTO Tarptautinės Darbo Organizacijos duomenimis, 2007 metais JAV prasidėjęs ekonominis nuopolis sąlygos, kad 2009 metais visame pasaulyje darbo neteks 50 mln. žmonių. Jau šiandien tai sukėlė protesto akcijas Latvijoje, Čilėje, Graikijoje, Bulgarijoje, Islandijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje.
Rytų Europoje auganti bedarbystė skatina grįžti į praeitį, o Vakarų šalyse lemia izoliacijos politiką.
Komentaras: kokių netekčių reikia tikėtis visame pasaulyje dėl dabartinio ekonominio nuosmukio JAV? Ir kada tai atsilieps pasaulyje? Būtent dėl to, kad krizė globali, neįmanoma jos numatyti. Beviltiškumo baimė – štai kas privers politikus ir ekonomistus ieškoti naujų problemos sprendimo būdų. O kol kas, kaltina Ameriką, nes jei ji neperka, kenčia visi.

Komentarų nėra