Pateikti Šeštadienis, 7 kovo, 2009 dienos įrašai.


Tokios krizės dar nebuvo!

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Vokietijos  milijardierius Adolfas Merckle, kuris 2008 metų gruodžio mėnesį nusižudė puolęs po traukiniu, savo paskutiniame interviu „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ laikraščiui sakė, kad negalėjo numatyti tokių finansinės ir bankų krizės mastų.
Replika: Jis teisus, tokios krizės žmonijos istorijoje dar nebuvo, kadangi dabartinė krizė – „kokybinė“.  Ji kilo kaip žmonijos  priešingumo Gamtai pasekmė. Visuomenė tapo globali, glaudžiai susieta nelyg „mažas kaimas“, kuriame visi visiškai priklauso nuo kiekvieno („drugelio efektas“). Tačiau mūsų tarpusavio egoistinė neapykanta trauko visus ryšius. Bendroje sistemoje nutrūkusių ryšių efektas pasireiškia krize. Visose mūsų veiklos srityse.
Krizė nesibaigs, kol nerasime sprendimo, kaip mums gyventi kartu susijungus davimo ir meilės saitais, kaip to reikalauja sistema, kurioje suvokėme esantys. Negalime išeiti iš šių uždarų ryšių. Teks laikytis principo  „Mylėk artimą kaip pats save“. Tai pasieksime per kančias (kaip visada) arba suvokę būtinybę (kabalos metodu). Rinktis mums.

„Krizė ir jos sprendimas“

1 komentaras

Kodėl moterys negali draugauti?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Sakėte, kad „moteris – noras gauti, o vyras pripildo šį norą. Todėl moterys negali draugauti ir myli tik tai, kas priklauso joms.“
Nesuprantu, kodėl moteris negali turėti draugų? Galbūt aš visai kitaip įsivaizduoju draugystę?
Suprantu, kad tikrų draugų – vienetai, o visi kiti paprasčiausiai pažįstami. Visgi aš manau, kad turiu draugų.
Atsakymas: vyro egoistinė prigimtis turi išsitaisyti į „meilę artimui“, o moteris taisosi ne dalyvaudama bičiulių (draugių) grupėje, o padėdama vyrams jų darbuose, platinime.
Draugų turi kiekvienas, bet čia kalbama apie vyriškų sielų susijungimą į vieną, o prie kiekvienos vyriškos sielos ir prie jų visų kartu prisišlieja moteriškos sielos, kaip GE ir ACHAP, kur vyriškos sielos turi save ištaisyti susijungdamos, o paskui perduoda ištaisymą moteriškoms sieloms priklausomai nuo jų prisijungimo prie vyriškų sielų.
Yra pasakyta, kad atsiskleidžiant Kūrėjui, 600 000 vyrų susijungė laiduodami vienas už kitą, o moterys stovėjo aplink juos, palaikydamos ir padėdamos.
Kitas pavyzdys – šeima: vyras dirba ir atneša uždarbį, o moteris priima iš jo „uždarbį“, organizuoja namus, gimdo ir taip pratęsia giminę, nors ši ir įvardijama pagal vyriškąją liniją.

Komentarų nėra