Pateikti Sekmadienis, 8 kovo, 2009 dienos įrašai.


Tavo gerovės sąlyga

Baal Sulamas, Kabala

Baal Sulamas. Ištrauka iš straipsnio „Taika“. Pažeidžiantis gamtos dėsnius:
Kadangi pasaulio valdymas kyla iš Kūrėjo, kurio visi veiksmai yra tikslingi, tai kiekvienas pažeidžiantis Kūrėjo nustatytus gamtos dėsnius kenkia galutiniam tikslui, kuris remiasi visų be išimčių dėsnių laikymusi. Ir pažeidžiantis netgi vieną iš jų prasižengia bei kenkia galutiniam tikslui, nustatytam Kūrėjo, todėl bus gamtos (Kūrėjo per gamtą) nubaustas.


Baal Sulamas.
Ištrauka iš straipsnio „Taika“. Kūrėjo pažinimas – kelias į taiką:
Egoistinė priešprieša tarp žmonių ir tautų iš pasaulio išnyks tik padedant Aukštesniajai Kūrėjo (Gamtos) jėgai, jei norėsime su Juo susivienyti. Taip nuo pradžių numatyta kūrimo sumanyme. Ir jei sieksime tikslo susilieti su Kūrėju, išnyks mūsų pavydas, puikybė, neapykanta ir susijungsime visi į vieną širdį, pripildytą Kūrėjo pažinimo.

Baal Sulamas. Ištrauka iš straipsnio „Taika pasaulyje“. Visas pasaulis yra viena vieninga bendruomenė:
Mūsų laikais, kai kiekvieno žmogaus savęs aprūpinimas priklauso nuo viso pasaulio, kiekvienas tampa priklausomas nuo viso pasaulio lygiai taip pat kaip sraigtelis mašinoje. Ir todėl daugiau nebegalima kalbėti apie atskiros šalies ar tautos gerovę bei saugumą, o kalbėti reikia tik apie visą pasaulį. Juk šiandien kiekvieno gerovė priklauso ir matuojama pagal viso pasaulio žmonių gerovę.
Ir nesistebėkite, kad asmens gerovę sieju su visuomenės gerove ir netgi su viso pasaulio gerove. Iš tikro mes jau pasiekėme būseną, kai visas pasaulis laikomas viena visuomene. Šiandien kiekvienas „maitinasi“ iš viso pasaulio ir todėl privalo rūpintis viso pasaulio gerove.

Baal Sulamas. Ištrauka iš straipsnio „Valios laisvė“. Nelaimių šaltinis:
Visuomenės vienybė yra laimės ir gerovės šaltinis, o žmonių tarpusavio nutolimas yra visų bėdų šaltinis. Sėkmė ir gerovė priklauso tik nuo pasaulio bendruomenės suartėjimo ir vienybės.


Pastaba: Baal Sulamo straipsniai „Taika“, „Taika pasaulyje“, “Valios laisvė” parašyti 1924-1927 metais!

1 komentaras

Madona taip pat turi misiją…

Kabala ir religija, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Dabar masinės informavimo priemonės naudoja Madonos vardą, kad parduotų straipsnius apie kabalą. Greitai prisidengdami kabala ims pardavinėti straipsnius apie Madoną. Ką daryti?
Atsakymas: Klipa (žievė) padeda vaisiui augti, o kai šis joje sunoksta, klipą išmeta, o vaisių – suvalgo. Tokia Bergo ir Madonos misija – blizgančia tuštybe jie pritraukia žmones, o šie pamažu tampa protingais – ir pereina prie tikrosios kabalos.

Klausimas: Jau metai studijuoju Jamimos metodiką. Neseniai aptikau kabalos tinklalapį ir labai susidomėjau. Ar galiu vienu metu studijuoti dvi metodikas, ar verta užsiimti tik viena iš jų?
Atsakymas: Atrodo, kažkada ji buvo pas mane atėjusi. Bet jos neatsimenu, kaip nežinau ir jos metodo. Asmeniškai veikiau studijuoju pažinimo mokslą, kuris nėra sugalvotas žmogaus, nes tai – autentiškų šaltinių senovinė praktinė išmintis. Jo tikrumą patikrinau savimi, ir vadovaudamasis rezultatais nematau jokios kitos metodikos kūrimo tikslui pasiekti.
Kadangi Šviesos ir jos sukurto noro prigimtis – viena, ir tik Šviesa keičia norą, tai Šviesos pritraukimas norui keisti ir yra mūsų vystymosi metodika. Pritraukti Šviesą galima tik siekiant tapti panašiam į ją pačią.
O tai įmanoma tik prisijungus prie grupės – gavus iš jos didesnius nei prigimtiniai norus. Pagal kūrinijos planą kito kelio nėra!

Klausimas: Ar be kabalos yra kokios nors sistemos, kurios savo ritualais leidžia priartinti arba, tiksliau tariant, pakelti sąmonę į dvasinį lygmenį. O gal jūs manote, kad tai tėra grynas šarlatanizmas? – Šarlatanizmas.

Mitai apie kabalą (rusų k.)

Komentarų nėra