Pateikti Penktadienis, 13 kovo, 2009 dienos įrašai.


Nauja krizė – 2013 metais

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Tarptautinė energetikos agentūra informuoja, kad didžiausi naftos koncernai mažina naftos gavybą naujuose telkiniuose. Dėl naftos deficito 2013 metais pasaulį ištiks nauja globali ekonominė krizė, kuri savo mastais pranoks dabartinę.
Komentaras: Krizė prasidėjo prieš dešimtis metų, kažkur praėjusio amžiaus viduryje. Apie ją kalbėjo dar Romos klube, vėliau ir Budapešto klube, kurio nariu buvau ir aš. Krizė – daugiaplanė, apimanti visas žmogaus veiklos sritis. Aš dešimtis metų kalbu apie ją iš kabalos požiūrio taško. Kada krizė tapo ekonomine, t. y. palietė pinigines, žmonės ėmė jaudintis. Daug laiko prarasta, tačiau bent jau dabar reikia pradėti veikti. Priešingu atveju ateityje krizės gilės, kol galų gale per kančias žmonės suvoks, jog būtina tapti panašiais į Gamtą – būti globaliai integraliai susijusiais ir įsipareigojusiais vieni kitiems. Arba, kitaip tariant, kol nepamils artimo, kaip kad šiandien myli save – štai tada išnyks visos krizės.

Komentarų nėra

Pasaulis be pinigų

Įvairūs

Komentarų nėra

Baal Sulamas – apie žmogaus prigimtį

Baal Sulamas, Kabala

Baal Sulamas. Ištrauka iš straipsnio „Taika pasaulyje“
Kiekvieno žmogaus prigimtis – išnaudoti visus pasaulio kūrinius savo naudai. O viską, ką jis duoda artimui, duoda verčiamas siekio labai gudriai pasinaudoti artimu, kad draugas to nepajaustų ir jam paklustų.
Baal Sulamas. Ištrauka iš straipsnio „Baigiamasis žodis knygai Zohar“:
Kaip žmogus gali pasiekti, kad jo savybės supanašėtų su Kūrėjo, kad visi jo veiksmai būtų atidavimas artimui, jei visa jo egzistencija nukreipta į gavimą dėl savęs? Juk savo prigimties jėga žmogus nepajėgus atlikti net mažiausio veiksmo kito labui, ir kai atiduoda kitam, būtinai laukia, kad galiausiai už tai gaus tinkamą atlygį. O kai yra patenkintas savo būsena, tai negali atlikti jokio veiksmo. Tai ar įmanoma, kad visi jo veiksmai būtų atliekami tik tam, idant duotų kitiems, ir nieko – savo reikmėms?
Baal Sulamas. „Įvadas į knygą Zohar“, 20.:
Mūsų esmė – tai esmė visos kūrinijos dalių, kurios yra ne daugiau ir ne mažiau kaip noras gauti.

„Taika pasaulyje“ (rusų k., anglų k.)

„Įvadas į knygą Zohar“ (rusų k., anglų k.)

Komentarų nėra