Pateikti Antradienis, 17 kovo, 2009 dienos įrašai.


Kokie siūlai mus riša?

Krizės sprendimas

Iš 2009 m. kovo 8 d. pamokos 1-os dalies

Kokie tie siūlai, kurie mus riša, per kuriuos jaučiame kitą žmogų? Iš tikrųjų nėra jokių siūlų! Esame vienas kūnas ir niekuo vienas nuo kito nesiskiriame. Šis pasidalijimas – tik iliuzija, kurią piešia mūsų ego.
Egoizmas – ne savarankiška jėga. Tai atvirkščias Kūrėjo savybių atspaudas. Jo vientisumo savybė priešinga forma įsiterpia tarp mūsų kaip trukdys, kurį turime pašalinti, kad savo jėgomis pasiektume vienybę.
Tarsi Kūrėjas paėmė tešlos gabalą ir it konditeris su aštria skardos skiaute kaip peiliu padalijo šią tešlą į gabaliukus. Jei pašalinsime tą padalijimą, pasieksime vienybę. Ir taip suvoksime Kūrėją – juk Jo savybė „Vienas, Vientisas ir Vienintelis“ atskleidžiama, patyrus priešingą savybę – vienybės stoką.
Todėl turime suprasti, kad būtent visos savybės, sąvokos, susijusios su egoizmu, egoizme glūdinti atskleidimo tvarka ir gali mums padėti pasiekti vienybę. Egoizmas mus veda į vienybės atskleidimą. Tai Kūrėjo, kuris tyčia stato kliūtis, jėga. Panašiai duodami pratimai vaikui ar suaugusiam, kai norima jį kažko išmokyti.
Tad nereikia galvoti, kad ego, skiriantis mus kaip tešlą į atskiras dalis, traukia į blogąją pusę. Būtent jo dėka galime suprasti, kas yra vienybė. Jeigu liktume vienu dideliu gabalu Begalybės pasaulio Malchut stadijoje, nieko negalėtume suprasti.
O dabar pradedu atrasti, jog egoizmas perkerpa nematomus siūlus, jungiančius mane su kitais. Jeigu jį anuliuoju, atkuriu šį ryšį. Tarsi ateina gydytojas ir prisiuva atplėštą dalį prie kūno, ir tada ši dalis vėl ima jausti tai, ką jaučia kūnas.

Komentarų nėra

Džiaugsmo bankas – krizei įveikti

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Estai rado būdą susidoroti su krize: Estijoje sukurtas „Džiaugsmo bankas“, kuriame galima užsidirbti virtualių pinigų atliekant gerus darbus ir padedant tiems, kam reikia pagalbos. Projekto tikslas – parodyti žmonėms, kad geri darbai prilygsta piniginei naudai, ir paskatinti žmones aktyviai gerinti gyvenimą užuot pasyviai laukus, kad kažkas kitas už juos tai atliks.
Komentaras: Pagirtina pradžia. Reikia stengtis įvairiais būdais parodyti žmonėms, kad malonumas, pasitenkinimas nepriklauso nuo sumos banke – jis priklauso tik nuo aplinkos santykio su jumis.

Komentarų nėra

Šiandien atsiskleidžia moterų dvasingumas!

Klausimai ir atsakymai, Moters dvasingumas

Klausimas: Matau, kad žymiai daugėja moterų, studijuojančių kabalos mokslą, kas (neslėpsiu) – labai džiugina! Ar tai yra Noro didėjimo pasekmė?
Atsakymas: Kol kabalos mokslas buvo slepiamas nuo žmonijos (kad žmonija galėtų vystyti savo egoizmą, kol bus atskleistas globalus egoizmas, „mažas kaimas“, glaudus tarpusavio ryšys tarp visų žmonių), jis buvo perduodamas tik per vyrus, nes vyras mūsų pasaulyje įkūnija davimo savybę, o moteris – gavimo savybę. Bet kai tik mes pasiekėme globalaus egoizmo lygmenį (tokios yra mūsų sielos, priklausančios vienos Adomo sielos sistemai), kabalos mokslas pradėjo atsiverti visiems kaip bendro mūsų egoizmo, kurį šiame pasaulyje įkūnija būtent moteris, ištaisymo metodika. Ir todėl daugiau moterų nei vyrų siekia mokytis bei taikyti kabalą. Nors be vyriškosios dalies tai neįmanoma, nes naudodama moterų norą vyriškoji dalis sukelia Šviesos poveikį abiem dalims. Panašiai kaip moteris tvarko namus, rūpinasi palikuonimis, o vyras moteriškų norų įgyvendinimui parūpina lėšų.

Komentarų nėra