Pateikti Trečiadienis, 18 kovo, 2009 dienos įrašai.


Klausimas, kuris išaiškina žmogaus „Aš“

Krizės sprendimas

Iš pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Valios laisvė“
2009 m. kovo 6 d.

Klausimas: Sakoma, kad šio pasaulio lygmenyje žmogus neturi pasirinkimo laisvės. Tačiau aš nesijaučiu suvaržytas. Man atrodo, kad esu laisvas!

Tai nesvarbu, nė vienas gyvūnas nejaučia, jog jis nelaisvas. Kai šuo bastosi po gatve uostydamas ką ėsti, irgi galvoja esąs laisvas. Bet koks gyvas padaras, nuo paties primityviausio iki paties tobuliausio, jausdamasis egzistuojąs, taip pat jaučiasi ir laisvas. Nė viena, net pati mažiausia skruzdėlė arba mažytis kūdikėlis nesijaučia nelaisvas. Tiktai jei imsi jį varžyti, neleisi vystyti noro, jis  pajus, kad kažkaip jį valdai.
Bet paprastai  – ne. Vaikštau kokioje nors atviroje vietoje, niekas manęs nevaržo – jaučiuosi visiškai laisvas. Ką reiškia būti laisvu? Niekas nevaldo mano norų. Taip aš jaučiu ir todėl manau, jog esu laisvas.
Tačiau staiga žmogus ima jausti, kad jo gyvenimas sprūsta iš rankų. Jis pradeda abejoti: ar galiu kažką nuveikti šiame gyvenime? Kada nors, galbūt rytoj arba po kažkiek metų numirsiu – ar kas nors liks po manęs? Noriu suprasti, kokia mano gyvenimo prasmė?! Juk vis tiek kiekviena akimirka, kol dar gyvas, dar nemiręs, virsta kančia, nes suvokdamas, jog gyvenimas kada nors baigsis, negaliu šiaip sau pragyventi šią dieną.
Negaliu užsimiršti ir nuolat nusigerti! Žiūriu į savo gyvenimą ir matau, kaip slenka akimirka po akimirkos. Ne, nenoriu jos pagauti, sustabdyti… Bet turiu suvokti prasmę: kam, kodėl ir kas su manimi vyksta?!
Yra daugybė klausimų, kurie verčia žmogų ieškoti šio gyvenimo šaknies. Ir tada atskleidžiame, jog gyvenimo šaknis – Jėga, kuri mus sukūrė.
Tačiau kaip šią šaknį pasiekti? Tai padarysiu, jei atskleisiu savo „Aš“! Kas tas mano „Aš“? Tai ir yra tikrojo klausimo apie gyvenimo prasmę (kam gyvenu?) šaltinis. Būtent šis klausimas ir išaiškina asmenybę, juk tokiu atveju klausiu apie save patį, o ne apie kažką pašalinį, kas šmėžuoja kažkur aplink.
O jeigu klausiu apie patį save, tai kartu su savuoju „Aš“ atskleidžiu tą, kuris sukūrė šią asmenybę. Todėl man taip svarbu tai atskleisti.

Komentarų nėra

Pradedančiųjų klausimai – 4

Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio vokiečių k.): Esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų. Jūsų paskaitose girdėjau, kad norų nereikia slopinti. Ar Šviesa ištaiso priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų, televizijos ir t. t.
Atsakymas: Paprasčiausiai užsiimkite kabala (skaitykite, klausykite, žiūrėkite) – ir patys užsiėmimai jus ištaisys, be jokios prievartos. Reikia tik prisiversti dalyvauti užsiėmimuose, netinginiauti, bet savęs „nelaužykite“ – jūsų asmenines savybes pakeis tik Aukštesnioji šviesa (or makif).

Klausimas (iš dienoraščio hebrajų k.): Ar yra ryšys tarp kabalos studijų (mokymasis, grupė, platinimas) ir sustiprėjusių seksualinių troškimų?
Atsakymas: Taip, bet nekreipkite į tai dėmesio (kiek tai įmanoma!), kaip ir į kitas atsirandančias kliūtis, siekite tik tikslo. Visa kita susiklostys taip, kaip ir turi būti. Natūralu, kad kyla kliūčių, taip yra kiekvienam.

Klausimas: Kodėl klausant kabalistinių dainų ar žiūrint animacinius filmus ašaros liejasi savaime, o širdis prisipildo ilgesio? Kas atsitinka? Kaip tai paaiškinti?
Atsakymas: Tai dėl džiaugsmo susitinkant su tuo, kas amžina, tobula, ir dėl būsimo malonumo nujautimo.

Komentarų nėra

Kaip siela išsirenka kūną?

Kūnas ir siela

Video įrašas rusų k.

Komentarų nėra

Globali rinka? – Ne, globalus turgus!

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Germanas Sterligovas pasiūlė verslo projektą verslininkams, dėl krizės patiriantiems problemas su atsiskaitymais. Idėja tokia: iš prekybinių mainų grandinės išimti pinigus ir sukurti barterį. Verslininkas tiki, kad per vienerius ar dvejus metus pinigų apyvartą Rusijoje pakeis natūriniai mainai.
Komentaras: O ką belieka daryti, jeigu bankas yra pats nepatikimiausias pinigų saugotojas ir atsiskaitymų tarpininkas. Bet kelio atgal nebėra. Žmonija nebegalės grįžti prie natūrinių mainų ar netgi prie vekselių. Tai įmanoma tik labai ribotoje teritorijoje ir ribota apimtimi. Kūrimo programa privers mus atsisakyti įvairių gudrybių ir suvokti, kad kito kelio, išskyrus egoizmo ištaisymą, nėra!

Komentarų nėra