Pateikti Ketvirtadienis, 19 kovo, 2009 dienos įrašai.


Pasaulio sukūrimas – kaip ir kodėl?

Kabala

Klausimas: Esu mokytoja. Šiuo metu nagrinėjame temą „Pasaulio sukūrimas“. Baigėme pirmąją „Berešit“ dalį (Biblijos dalis, kur aprašomas pasaulio sukūrimas per 7 dienas – vert. past.) ir pradedame temą apie Didijį sprogimą.
Kaip paaiškinti prieštarą tarp to, kad pasaulis sukurtas prieš 5600 metų, o Didysis sprogimas vyko prieš milijardus metų?
Atsakymas: Didysis sprogimas vyko maždaug prieš 14 milijardų metų. Jo priežastis ta, kad Aukščiausios Šviesos kibirkštis žemiausiame lygmenyje įsivilko egoizmą. Joje buvo visa mūsų pasaulio materija ir energija, iš jos po to ir išsivystė visa Visata.
Prieš 4 milijardus metų iš dalelių santalkos susidarė mūsų planeta.
Milijardus metų ji vėso, kol susikūrė atmosfera ir gyvybė. Nebuvo jokio atsitiktinumo. Visi veiksmai yra tos pirminėje Šviesos kibirkštyje esančios informacijos realizavimas.
Atsiradus negyvajai gamtai, susikūrė augalija, gyvūnija ir žmogus – viskas iš eilės, kaip ir sakoma Darvino teorijoje, tačiau kiekviena rūšis atsirado dėl tos Šviesos kibirkštyje slypinčios informacijos. Joje nuo pat pradžių buvo visa informacija apie visą mūsų Visatą.
Todėl žiūrėdami iš išorės, matome, kaip viena rūšis atsiranda iš kitos, tačiau neteisingai tai traktuojame: tai nėra rūšies evoliucija, tai informacinių genų (rešimot) realizavimas.
Kaip rašo Ari knygoje „Gyvybės medis“, žmogus prieš šimtus tūkstančių metų atsirado iš beždžionės (žr. „Mokymas apie dešimt sfirot“, 3dalis).
Tačiau pirmasis, prieš 5769 metų suvokęs Kūrėją žmogus buvo Adomas, iš žodžio edame –  panašus į Kūrėją. Šią datą hebrajai laiko savo Naujaisiais metais ir nuo jos skaičiuoja metus. Nuo tada per 6000 metų mes visi privalome pasiekti Kūrėjo lygmenį – visiškai ištaisyti egoizmą.

Komentarų nėra

Kabala – tai praktinis mokslas

Klausimai ir atsakymai, Paskutinė karta

Klausimas: Man atrodo, kad tikslai, kuriuos žmonijai kelia kabala (pastaroji jos kryptis), yra visiškai teisingi. Kartu priemonės šiems tikslams pasiekti (kabalos studijavimas) yra  visiškai nepakankamos.
Suaugęs žmogus negali ištrūkti iš savęs; viena vertus, jis yra užsikrėtęs visais visuomenę ardančiais mikrobais, atsiradusiais kartu su pirmaisiais žmonėmis, kita vertus, visuomenėje visada yra sumaniai išnaudojančių šiuos godumo, agresijos, išdidumo mikrobus savo tikslams – pakanka pasižiūrėti į reklamą ar politiką.
Beveik visos religijos ir dauguma filosofijų ragino siekti altruizmo, bet tai niekada nedavė jokio rezultato. Taigi, ar galima sukurti naują bendrą dvasinę esybę (kūną, susidedantį iš altruistinių ląstelių) suaugusių žmonių grupėje? – Ne! Bet jeigu grupė formuojama (auklėtojai, programa) nuo nulinio amžiaus kaip viena visuma, tai jaunos, kur kas lankstesnės sąmonės gali pačios susiorganizuoti į vieną intelektualinį, dvasinį organizmą, kuris siekdamas vientisumo išstumia iš savęs egoistinius mikrobus. Galbūt galiausiai ši grupė į kitą lygmenį išves visą žmoniją… Ar teisingi mano samprotavimai?
Atsakymas: NEŽINAU. Aš visada atsakau kaip mokslininkas. Pirma, tokia yra mano proto ir charakterio sandara. Todėl mano atsakymai dažnai išgirstami kaip nekorektiškai tiesmuki, tiesiai „į kaktą“, tarsi nukreipti prieš religijas, filosofijas, – nors aš tik išsakau tai, ką laikau tiesa, nepriklausomai nuo to, kas kaip į tai žiūri. Juk niekas neims kreipti dėmesio, kaip kam patinka krintantį kūną veikiantis traukos dėsnis, net jei tai kūdikio kūnas, iškritęs iš 10 aukšto…
Aš atsakau NEŽINAU – todėl, kad galiu būti įsitikinęs tik tuo, ką pats patyriau. O tai, ką aprašė kabalistai, jeigu dar pats nepatyriau, – nežinau, ar teisingai juos suprantu, ir todėl mes tegalime kurti modelius, tokius kaip „paskutinė karta“, o kaip jie mumyse ar mes juose keisimės – nežinome – „žmogų moko jo siela“. Kabala – tai itin praktinis mokslas. Kabalistų devizas: „Ko nesuvokiau – nežinau, ir nežinau, kaip tai pavadinti“. Mes patys kartu su savo vaikais kuriame tokią visuomenę, vadovaudamiesi tuo, kas parašyta ir kaip tai suprantame. Visa kita priklausomai nuo mūsų pastangų atsiskleis mums ir mus pakoreguos.

Komentarų nėra