Pateikti Šeštadienis, 21 kovo, 2009 dienos įrašai.


Žemiškoji išmintis krizės metu

Klausimai ir atsakymai, Krizė, globalizacija

Klausimas (iš dienoraščio ispanų k.): Kodėl visi „išminčiai“ patiria krizę?
Atsakymas: Nes išaiškėjo, kad jų „išmintis“ apimta krizės! Juk ji žmogiška, žemiška, o ne aukštesnioji. – Ir tik kabalos mokslas atsiskleis visiems išdidžioje vienatvėje kaip aukščiausioji vertybė.

Klausimas: Leninas sukurdamas tobulesnę visuomenę siekė patenkinti daugiau žmonių (proletariatą). Iš esmės, nors ir ne formos prasme, šis noras sutampa su Kūrėjo noru suteikti malonumą kūriniui. Tai kodėl gi Jus iki šiol „pykina“ nuo jo „kalbų ant šarvuočio“?
Atsakymas: Nuo jo iki šiol pykina pusę pasaulio! Daugelis dar ir šiandien negali atsipeikėti nuo šios klaidos prievarta primesti žmogui susivienijimo, laidavimo, brolybės, gamybos priemonių ir gamybos rezultatų bendrumo bei kt. sąlygas. Visa tai turi vykti paties žmogaus išsitaisymo keliu, laisva valia, auklėjant, o ne nuginant KGB, kuriai prižiūrint buvo naikinama savo pačių tauta. Baal Sulamas apie tai rašo savo laikraštyje „Uma“ ir straipsnyje „Paskutinioji karta“.

Komentarų nėra

Ar galima paspartinti išsitaisymą?

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio hebrajų k.): Jau kelis mėnesius klausau rytinių pamokų, žiūriu 66-tą kanalą, buvau kongrese. Iki šiol negaliu suprasti, koks mano gyvenimo šiame pasaulyje tikslas. Ar yra prasmė pagreitinti išsitaisymą, jei nuo pat pradžių buvo numatyta, kad tai vyks artimiausio tūkstantmečio pabaigoje. Ar įmanoma galutinį išsitaisymą pasiekti anksčiau ?
Atsakymas: Veikiant Gamtos (Kūrėjo) raginančioms jėgoms, kurias jaučiame kaip kančias, išsitaisymo programa bus realizuota po 231 metų – baigiantis šeštajam tūkstantmečiui. Kad paspartintume išsitaisymą eidami geruoju keliu, duota kabala. Ji aiškina Kūrėjo planą ir tiek, kiek esame pasirengę jį įgyvendinti, žengiame to paties tikslo link geru, trumpu ir lengvu keliu.

Klausimas: Gamta nuolatos verčia mus vystytis. Teoriškai galima išskirti tris jos spaudimo tipus: stiprų (vaikas fiziškai vystosi ne savo valia), silpną (gyvenantis įprastą gyvenimą žmogus, jam atrodo, kad gali elgtis kaip tinkamas) ir tarpinį (žmogus randa kabalą ir gali laisvai rinktis – eiti kabalos keliu arba kančių keliu). Ar teisingas toks klasifikavimas?
Atsakymas: Ne, nes skiriasi spaudimų pobūdis ir kokybė.

„Kūrinija – vientisas organizmas“

Komentarų nėra