Pateikti Trečiadienis, 25 kovo, 2009 dienos įrašai.


Pradedančiųjų klausimai – 5

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kaip elgtis suvokus blogį?
Atsakymas: Jei suvokėte blogį savyje, turite jo taip nekęsti, kad visas savo jėgas nukreiptumėte išrauti jį iš savęs, – štai ką reikia daryti. Bet jei blogio dar nesuvokėte kaip blogio, dar galite toliau ramiai su juo gyventi, – tuomet klausiate, kaip elgtis…

Klausimas: Ką daryti, kai kartu su dideliu dvasingumo troškimu atsiranda baimė prarasti ir tą bent šiokį tokį gėrį, esantį šiame gyvenime?
Atsakymas: Tai dar ne blogio suvokimas, jeigu šioje padėtyje yra  kažkas gero.

Klausimas (Natalya): Ar teisingai suprantu, kad mes visi turime susijungti vieningai siekdami Kūrėjo. Bet kaip tokiu atveju netapti zombiu?
Atsakymas: Studijuokite kabalistų veikalus, jų nurodymus, sekite jais, sužadinkite sau Šviesos poveikį – o toliau kokią ji jus padarys, tokia ir būsite. Kadangi Šviesa veikia savo paslėptimi ir atsivėrimu, ji vysto žmogų, jį išlaisvina. Daro žmogumi, kurį sudaro visas sukurtasis noras ir visas pripildymas. Pati Šviesa vadinasi chochma Šviesa – išminties Šviesa. Zombiai, neturintys valios laisvės, – tai visi, esantys šiame pasaulyje, dar neperėję į Aukštesnįjį pasaulį, todėl, kad turi tik vieną egoistinę gavimo prigimtį. Žr. BS straipsnį „Valios laisvė“.

Klausimas: Ar įmanoma, kad iš aukščiau būtų varžomos žmogaus kabalos mokslo studijos, nes jam dar neatėjo laikas pasiekti Galutinį išsitaisymą, nepaisant žmogaus pastangų ir noro mokytis?
Atsakymas: Iš aukščiau niekam nėra jokių suvaržymų! Kaip varžymą jūs suvokiate kliūtis, tarnaujančias noro augimui. Paslėptis, pusiau paslėptis, Kūrėjo „flirtas“ su žmogumi – tarnauja veržimosi į tikslą raidai.

1 komentaras

Prioritetas – perkvalifikavimas

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Jungtinėse Amerikos Valstijose manoma, kad krizė struktūriškai pakeis ekonomiką: kai kurios ūkio šakos išnyks, likusioms teks persiorientuoti į kitokių prekių gamybą bei kitokių paslaugų teikimą. Ekonomikos skatinimo įstatyme perkvalifikavimui numatyta skirti 4,5 mlrd. dolerių. Tai tik pradžia. Būtina išnaudoti krizę perkvalifikuoti žmones, kad būtų galima užimti naujas darbo vietas.
Komentaras: Teisingai, bet ir naujoji ekonomika neims veikti, jei paslaugų teikimas ir prekių gamyba nebus globaliai integraliai orientuoti į „viso pasaulio gerovę“, paliekant gamintojui tik tai, kas būtina, o visa kita perduodant į bendrą fondą. Perkvalifikavimas turi apimti žmonių perauklėjimą, jų paruošimą gyventi globaliame pasaulyje. Nesuprasdami gamtos dėsnių, naujomis sąlygomis nieko nepasieksime.

Komentarų nėra