Pateikti Ketvirtadienis, 2 balandžio, 2009 dienos įrašai.


G20 – laukia didelis skandalas

Kabala, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pasaulis aktyviai ruošėsi G20 viršūnių susitikimui, kuris turi išgelbėti pasaulį nuo krizės. Sprendžiant pagal besivystančių šalių pretenzijas išsivysčiusioms šalims (kol kas), susitikimas gali peraugti į grumtynes. Dėl krizės Afrikos šalys gali paprasčiausiai išnykti. Rytų Europos šalys turi įsiskolinimus, viršijančius jų valiutines atsargas.
Kinija: neverta iš G20 tikėtis rezultatų, nes neįmanoma priimti konkrečių susitarimų.
Meksika pradeda prekybinį karą su JAV dėl galimybių realizuoti savo produkciją.
Afrikoje griūva elementari infrastruktūra, bet iš visos Afrikos į G20 pakviesta tik Pietų Afrikos Respublika.
Rusija siūlo vietoj vieno Tarptautinio valiutos fondo sukurti regioninius šalių fondus, nepalikti dolerio pasauline valiuta bei organizuoti keletą stambių pasaulinės ekonomikos centrų.
Komentaras: Ar įmanoma:
1. sukurti vieningą antikrizinį centrą, atsakingą už būtinų išgyvenimui prekių ir paslaugų paskirstymą pasaulyje;
2. suvienyti visus finansinius, žmogiškuosius, gamtinius, pramoninius resursus ir pavesti juos antikriziniam centrui;
3. griežtai uždrausti visoms pasaulio valstybėms reikšti bet kokias pretenzijas viena kitai;
4. griežtais metodais priversti nutraukti ginklavimąsi ir imti anuliuoti karo pramonę;
5. nedelsiant visame pasaulyje pradėti globalų auklėjimą ir švietimą, pasitelkiant visas žiniasklaidos priemones;
6. liautis propagavus ir demonstavus bet kokią tiesioginę ar netiesioginę prievartą žiniasklaidoje;
7. suprantamai paaiškinti žmonėms apie taikomus bendrus metodus išeiti iš krizės.

Komentarų nėra

G20 susitikimas: kokia išeitis?

Krizė, globalizacija

Klausimas: Dauguma ekonomistų, ypač Gordonas Braunas, kalba apie būtinybę susivienyti Kodėl gamta nenukreipia jo ir kitų lyderių teisinga linkme?
Atsakymas: Kodėl jie negali atrasti kabalos mokslo? Pasakyta: „Valdovų ir karalių širdys Kūrėjo rankose“. Jie žeminami prieš visą pasaulį dėl to, kad negali rasti išeities iš susidariusios padėties ekonomikoje ir gamyboje. Pirmą kartą žmonijos istorijoje susiklostė situacija, kai žmonija stovi prieš gamtą, kuri daro su žmonėmis ką panorėjus. Ir pirmą kartą visi kelia rankas aukštyn: patys protingiausi, drąsiausi, pasitikintys savo jėgomis žmonės nieko negali padaryti. Jie pasimetę kaip vaikai be mamos.
Dar niekada taip nesijautėme. Visada laimėdavo egoizmas, jis visada karaliavo ir lemdavo naujus pasiekimus. Nūnai egoizmas mūsų nebeskatina. Šiandien matome, kad egoizmu nieko nepasieksi. Priešingai, egoizmas neša tokią nelaimę, kurios žmonija dar neregėjo: jis sukelia smūgius, panašius į Egipto bausmes. Todėl lyderiai nieko negali padaryti – jie kaip tas nelaimingas Faraonas!
Visiems aišku, kad egoizmas yra blogis, bet kas toliau? Tėra viena išeitis: kaip galima greičiau, paprasčiau ir geranoriškiau kiekvienam žmogui pateikti kabalos metodikos žinias.


Iš 2009 03 08 pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Vienas priesakas“.
Skaityti visą

Komentarų nėra

G20 susitikimas: ar bus susitarta?

Krizė, globalizacija

Klausimas: Ar turi G20 lyderiai kaip nors susitarti ir taip pasistūmėti?
Atsakymas: Žinoma, situacija skatina tartis, tik koks tas susitarimas? Jie, vargšai, neturi sprendimo. Niekas nieko negali pasakyti!
Niekas nieko negali pasiūlyti, nes niekas neturi plano! Jeigu planas būtų, tai jau būtų ką nors paskelbę, ko nors ėmęsi. Bet ne! Globalumo atžvilgiu mes nieko negalime padaryti, nes neturime klijų, neturime jėgų mūsų tarpusavio ryšiams. Netgi G. Braunas ir kiti žinomi ekonomistai, suprantantys būtinybę susijungti, nežino, kaip tai padaryti.
Situacija primena vaikus, kurie nori pastatyti namą, bet nežino, kaip tai daroma. Jie šaukia: „Mes norime pastatyti nuostabų namą, kad visiems jame būtų gera!“ Visi susirenka kieme, visi kupini entuziazmo, tačiau kaip tai daryti – nežino, todėl taip ir lieka bejėgiai prieš šią problemą.

Klausimas: Kas jiems trukdo?
Atsakymas: Jiems trukdo tai, kad nėra ryšio su ta vienintele vienybę kuriančia jėga. Žinodami šio pasaulio sistemą jie bent jau supranta, kad nėra ryšio ir nėra tokios jėgos. Visai kaip tie norintys pastatyti namą vaikai. O kas toliau? Kaip statyti? – Nežinome. Žinome, kad namas – tai sienos ir stogas, bet kaip sukonstruoti – nežinome: neturime programos, plano, jėgų. Norint atlikti šią užduotį, reikia suvokti visą struktūrą, o to jie nesuvokia. Jų padėtis nepavydėtina ir vargu ar kas nors norėtų atsidurti jų vietoje.

Iš pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Vienas priesakas“, 2009 03 08. Skaityti visą>>

Komentarų nėra