Pateikti Ketvirtadienis, 16 balandžio, 2009 dienos įrašai.


Mokytis auklėjimo iš Kūrėjo

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kaip skatinant ir baudžiant formuoti vaiką?
Atsakymas: O ką gi dar turime? Taip Kūrėjas elgiasi su mumis. Mes turime mokytis iš Jo ir taip pat elgtis su vaikais. Tai vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, juk iš kur man žinoti, kaip auklėti? Žinias gaunu iš Kūrėjo santykio su manimi, nagrinėdamas, kaip Jis mane valdo, kaip žaidžia ir tarsi apgaudinėja mane, tačiau iš tikrųjų apgaudinėja mano egoizmą. Ir aš suprantu, kad Jis daro tai išmintingai, kad apgautų mano ego ir parodytų man, kaip turiu elgtis, idant tapčiau kaip Jis.
Jis kaskart kelia man atlygį, darydamas jį kokybiškesniu, aukštesniu. Jis ne šiaip duoda kažką saldaus, o keičia skatinimo formą taip, kad užuot vertinęs „kartu–saldu“, priartėčiau prie vertinimo „tiesa – melas“. Iš esmės, Adam Rišon („Pirmasis Žmogus“) nusidėjo tuo, kad supainiojo vertinimus „tiesa – melas“ ir „kartu– saldu“. Todėl auklėdamas turiu pamažu padėti vaikui suprasti, kad jis stengiasi ne dėl skanaus saldainio, kad turi nuolatos aukštinti „tiesą“. Ji svarbi nepaisant kartumo, kurį jis pajus keičiantis vertinimui iš „saldu“ į „tiesa“. Tai vadinama auklėjimu!
Kad prie to priartintum žmogų, būtina duoti pavyzdžius, sugalvoti žaidimus, parūpinti visuomenės dėmesį. Visa tai įeina į auklėjimo sistemą. Nėra nieko svarbesnio ir vienintelė problema visame pasaulyje – tai auklėjimo problema. Jeigu mums pavyks išauklėti vieną kartą taip, kad ji supras Aukščiausią valdymą ir teisingai į jį reaguos, tai daugiau nieko nereikės, juk mūsų gyvenimas skirtas užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jėga.
Jeigu viskas ateina iš tos jėgos, tai tik su Ja turiu sukurti santykius. Man reikia atskleisti Ją aiškiai, kad matyčiau Ją, bendraučiau sąveikaučiau su Ja ir kad mus sietų aiškus ir suprantamas ryšys. Man reikia tik šito. Ir todėl be kabalos mokslo neišsiversime – ji atskleidžia Kūrėją kūriniui. Privalau Jį atskleisti dabar, būdamas šiame pasaulyje, kitaip nežinosiu, kaip gyventi, kaip auklėti vaikus, kaip teisingai auklėti naująją kartą. Kabalos mokslas atsiskleidžia, nes mums tai yra būtina – kito kelio nėra.

Iš 2009-02-17 pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Religijos esmė ir tikslas“ Skaityti visą >>

1 komentaras

„Kelias į save“- Švedijoje

Nauji leidiniai

Mūsų bičiuliai  iš Švedijos praneša:
Atviras Geteborgo (Švedija) kanalas pradėjo transliuoti  filmą „Kelias į save“ (RU, EN).

600.000 žiūrovų televizijos programoje skaito:
„Kelias į save“. Semiono Vinokuro dokumentinis filmas.
Profesorius Michaelis Laitmanas visuomenės ir mokslo raidos problemą sieja su vienintele priežastimi – egoizmu.
Kodėl taip sunku suprasti ir mylėti vienam kitą?
Programą sukūrė Švedijos kabalos  draugija.“
Reikia pažymėti, kad transliacijos kokybė labai aukšta. Prieš programą rodomas interviu, kurį Tomas ir Mikaelis, populiaria  forma apibūdindami mūsų darbo tikslą, davė vietinei žiniasklaidai. Filmas transliuojamas vakarais, žiūrovams patogiu metu, keturis kartus per savaitę.
Be to, bus rodomas Tony  Kosinec  (Kanada) pamokų ciklas „Kabalos atskleidimas“. Tikimės, jog šis ciklas suras savo žiūrovą ir padės blaiviau įvertinti situaciją, kurioje žmonija atsidūrė XX amžiaus pabaigoje.

Labai ačiū visiems, kurie atsakingai ir su meile rengė projektą, vertė ir atliko korektūros darbus!

Komentarų nėra