Pateikti Penktadienis, 17 balandžio, 2009 dienos įrašai.


Duonos nėra!

Krizė, globalizacija

Daugelis mokslininkų ir filosofų, pradedant Vernadskiu, Kantu, Hėgeliu ir iki pat mūsų dienų, teigia, kad pasaulis – tai uždara sistema, visiškai susijusi visuose lygmenyse. Žmogus negali pabėgti nuo gamtos dėsnių, jis visada yra gamtos dalis.
Jau visiems aišku, kad gamta visiškai integrali. Kaip tai gali atsiskleisti ir tapti suprantama paprastam žmogui, kuris žino tik savo gamyklą ir kelią į darbą bei namo? Jam tai taps aišku, kai jis užeis į parduotuvėlę arba gastronomą ir išgirs: „Duonos nėra!”
Kodėl nėra duonos?! – Todėl, kad vienas tiekėjas neatvežė miltų, kitas – aliejaus, trečias – vandens, ketvirtas – netiekė elektros… Trumpiau tariant, duonos nėra! – O ką gi man daryti?! – Eik, susitark su jais visais, ir tada duonos bus.
Tada jam teks bėgioti tartis su vienu, antru, trečiu, ir taip sužinos, kad priklauso nuo viso pasaulio. Būtent prie šios situacijos dabar artėjame. Jeigu nepagerinsime ryšio tarp mūsų, neturėsime nieko, tik tuščias lentynas, – ir iš to nieko, iš tokių didelių kančių sužinosime, kad priklausome nuo visų.
Kai kurie žmonės galvoja, kad jiems pavyks pabėgti: „Štai susikasiu sau lopinėlį žemės, pasodinsiu ten šiek tiek bulvių, pomidorų, ir man užteks pragyvenimui. O jūs visi prasmekit skradžiai – man nusispjauti, sėdėsiu savo kampe, ir viskas.“
Tačiau tai neįmanoma! Gyvenimas šiandien taip sutvarkytas, kad nė vienas negalės nuo jo pabėgti. Todėl Baal Sulamas teigia, kad jeigu eisime į išsiskyrimo pusę, tai ateisime iki nacistinių režimų, tai irgi bus susijungimas, tik atvirkščias: ne siekiant atiduoti, o gauti.

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 2

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

TV programa rusų kalba „Klausk kabalisto“.

Kviečiu visus užduoti šiai laidai klausimus dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba video ar audio formate siųskite elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Komentarų nėra

Minios elgesio psichologija

Valios laisvė

Pranešimas: Arizonos universiteto mokslininkai sukūrė kompiuterinį minios elgesio modelį. Bandymų rezultatai:
1.Minioje neįtikėtinai greitai vyksta pasikeitimas nežodine informacija;
2.Vieno žmogaus veiksmai gali paveikti visos minios elgesį;
3.Patekę į antisocialinę minią įstatymui paklusnūs žmonės taip pat pradeda pažeidinėti įstatymus, ir atvirkščiai, pozityviai nusiteikusioje minioje nusikaltėliai greitai sutramdo savo naikinimo instinktus.
Komentaras: Kabala jau tūkstantmečius aiškina šiuos asmenybės ir visuomenės (aplinkos) elgesio dėsnius. Ir dar daugelį kitų. Aiškina, kaip tuos dėsnius panaudoti asmenybės naudai, neapribojant jos laisvės bei harmoningai vystant, ir visuomenės naudai, kad tarp jų nekiltų joks konfliktas, o atvirkščiai, būtų surastas idealus atitikimas – asmenybės gerovę prilyginant visuomenės gerovei. Tai pasiekiama, jeigu asmenybės svarba lygi visos visuomenės svarbai – laikomasi dėsnio, vadinamo „Dalis ir visuma lygios“. Jo laikytis įmanoma, jeigu visi lygūs, visi priklauso vienas nuo kito, kiekvienas tesiekia vykdyti vienos visumos norą, čia mato savo misiją ir taip visiškai prisipildo. Tai būsena, kurioje mes egzistuojame nuo pat pradžių. Ji vadinasi „Begalybės pasaulis“. Mes privalome iš mūsų būsenos, iš „Šio pasaulio“, panorėti pakilti (moraliai) iki „Begalybės pasaulio“ lygmens. Toks mūsų noras pritrauks mums atidavimo ir meilės Šviesą (pojūtį), pripildančią mus „Begalybės pasaulyje“, – ir ištaisys mus iki sugebėjimo „Mylėti artimą kaip save“. Nėra nieko neįtikėtino. Štai jau ir mokslininkai įrodinėja, kad veikiant visuomenei asmenybė savo savybes gali pakeisti praktiškai akimirksniu. Taip kad viskas priklauso nuo mūsų sprendimo kiekvienam mūsų daryti teisingą įtaką. Čia ir yra mūsų valios laisvė.

1 komentaras