Pateikti Sekmadienis, 26 balandžio, 2009 dienos įrašai.


Ne krizė, o naujo pasaulio gimimas

Krizė, globalizacija

igra1Pranešimas: Armėnijos premjeras S.Sarkisianas: „Tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, galima pavadinti chaosu, o ne krize. Mes stebime, kaip formuojasi naujas pasaulis. Krizė – tik vykstančių procesų rezultatas.“
Cikliško vystymosi teorija, tvirtinanti, kad spiralė visada kyla į naują lygmenį, šiuo konkrečiu atveju neveikia, nes kalbama ne apie ciklišką vystymąsi, o apie naujo pasaulio formavimąsi.
Susiduriame su naujai besiformuojančiu pasauliu, dėsningumu, o tai, kas buvo būdinga ankstesnei visuomenės organizacijos formai daugiau nebepasireikš.
Tai reiškia, kad turi būti nauja logika, kurios dar negebame įžvelgti.

Ant naujo etapo slenksčio (rusų k.)

Iš krizės prie naujos pasaulio formos (rusų k.)

Komentarų nėra

Mėgautis meile kitiems

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Kartais per pamokas jaučiame ryšį, vienybę, malonumą, nes dvasiniai vieno žmogaus išgyvenimai – tai visos grupės (bendro kli) dvasinių išgyvenimų rezultatas. Ar galima tuo mėgautis? O gal geriau slopinti savyje tokį jausmą, kol jis neperaugo į egoistinį malonumą?
Atsakymas: Reikia mėgautis meile kitiems! Žmogus auga tik veikiamas teigiamų emocijų! Kūrimo tikslas – suteikti kūriniams malonumą!

Klausimas: Vakar vakare man kilo stiprus noras daryti gerai visiems, be atlygio, – ir tuo mėgavausi. Šiandien pabudau ir pajutau savo kasdienę, egoistinę, niūrią būseną. Sakykite, kas tai buvo? Tai buvo aukštesnioji pakopa?
Atsakymas: Jūs mokotės, ir Šviesa su jumis dirba, Ji sukūrė jumyse tokį pojūtį, kad parodytų pavyzdį, ko reikia siekti (tai pažadinimas iš Aukščiau – hebr.k. itaruta de leela). Dabar pats artėkite prie tokio pojūčio (tai pabudimas iš apačios – itaruta de letata), kol visam laikui įgysite naujas savybes ir šiuos pojūčius!

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Jeigu žmogus įsisąmonins blogį ir taps altruistu, kaip jis įstengs gyventi tarp egoistų?
Atsakymas: Mylėdamas juos! Juk jis išsitaisys ir elgsis su visais kaip Kūrėjas.

Komentarų nėra