Pateikti Antradienis, 28 balandžio, 2009 dienos įrašai.


Kas sukūrė Kūrėją?

Klausimai ir atsakymai, Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas sukūrė Kūrėją? Iš kur kilo Absoliutas? Kaip atsirado Kūrėjas?
Atsakymas: Tik mūsų būsenos pakopoje (kai egoistiškai suvokiame tikrovę) egzistuoja apribojimų sąvokos (kategorijos): „laikas“, „vieta“, „judėjimas“. Vos tik imame suvokti realybę jos tikruoju pavidalu, kuris neiškreiptas mūsų egoizmo, t. y. yra tokių pačių davimo savybių kaip ir tikrovė, išvystame, kad šių apribojimų nėra, ir kad viskas amžina bei tobula.

Komentarų nėra

Kas yra Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas: Viena vertus, sakoma, kad Kūrėjas – tai davimo savybė, kurią žmogus turi pasiekti, ir ji yra jo viduje. Kita vertus, į Kūrėją visada kreipiamasi, kaip į kažką, esantį ne manyje, kaip į kažką, kuriam būtina melstis. Jis atskirtas nuo manęs ir yra kaip visa valdanti jėga. Tad kas gi tas Kūrėjas?
Atsakymas: Tiesą sakant, ne žmoguje nėra nieko, ir tai žinome iš tikrovės suvokimo. Kabalos moksle yra didelis skyrius, aiškinantis mūsų suvokimo ypatumus – apie tai rašė Baal Sulamas ir daugelis kitų kabalistų. Mes viską suvokiame savo viduje, savo dėžutėje, į kurią patenka įvairūs poveikiai. Jie susijungia smegenyse ir piešia tikrovės vaizdą. Man atrodo, jog matau ją išorėje, tačiau iš tikrųjų ji yra mano viduje.
Taigi viskas priklauso nuo mano įsivaizdavimo: arba aš įsivaizduoju, kad tai yra išorėje, arba – kad viduje. Tiesą sakant, teisinga įsivaizduoti, kad tai viduje. Kūrėjas – tai ta davimo ir meilės jėga, vienybės su kitais jėga, kuri yra paslėpta manyje. Turiu ją atskleisti ir su ja susivienyti. Noriu, kad ji manyje pasireikštų ir mane valdytų. Tai ir vadinama pažinti Kūrėją. Neverta Jo ieškoti kažkur toli – dvasiniame pasaulyje nėra erdvės, viskas yra žmogaus viduje.
Todėl kabalos mokymasis yra mūsų vidinių jausmų apvalymo procesas, kad būtų galima pajausti, kaip ši jėga mus pripildo. Mes netikėtai pajuntame, kad Kūrėjas yra viduje, nors ką tik buvo paslėptas. O dabar, kai tapau švaresnis, šviesesnis, jaučiu Jo buvimą. Jis jau nebesislepia, o atsiskleidžia, ir visa tai vyksta žmogaus viduje.

Komentarų nėra