Pateikti Antradienis, 12 gegužės, 2009 dienos įrašai.


Atskleisti Kūrėją– čia ir dabar

Krizė, globalizacija

Kai žmogus pajunta, kad viskas keičiasi diena iš dienos, o jis lieka visiškai sutrikęs, nesuprantantis ir nepajėgia valdyti to, kas vyksta, tada iš tikrųjų ir atsiskleidžia Aukščiausioji jėga kūriniams. Nors kol kas neįsisąmoniname, kad tai – Aukščiausioji jėga, bet jau suprantame, kad pasaulyje yra kažkokia jėga, kuri dabar veikia, ir kad nieko negalime su ja padaryti. Jaučiame, kad pasaulyje vyksta kažkas, ko nesugebame paaiškinti ir su kuo negalime užmegzti ryšio. Tačiau matome, kad priešais mus kažkas neįprasto. Ir tai – Kūrėjo atskleidimo pradžia.
Dabar tereikia, kad žmogus pajaustų, jog neturi jokių galimybių kontroliuoti šias būsenas, atsilaikyti, pakilti ir atskleisti šią jėgą tokia forma, kokia manė ją atskleisiantis – pagal tokį pat principą, kaip iki šiol atskleisdavo visas gamtos jėgas ir mokėsi jas panaudoti.
Kodėl? Kuo gi ta jėga skiriasi nuo viso to, su kuo žmogus susidurdavo anksčiau?
Anksčiau gamtos jėgos kiekvienam iš mūsų atsiskleisdavo asmeniškai – o ne bendra, globalia forma. Todėl mums atsiveriančios jėgos nebuvo priskiriamos bendram aukščiausiam Valdymui. Dar nebuvo atskleista ta visuose susijungusiuose kūriniuose pasireiškianti Aukščiausioji jėga. Nūnai ji atsiskleidžia kaip globali, pasireiškianti visuose mumyse Aukščiausioji jėga. Labai greitai ji privers mus susivienyti, kad atskleistume ją geruoju keliu, kitaip pasmerkiame save susinaikinimui.

Komentarų nėra

Kas yra Aukščiausioji Šviesa?

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Sakote, kad kabala – tai mokslas. Tai teisinga. Dvi gamtos jėgos – davimas ir gavimas. Visa gamta – tik davimas, ir žmogus yra vienintelis pažeidžiantis pusiausvyrą sistemos elementas, jis sukelia disbalansą, ir todėl kenčiame. Iki čia – viskas normalu. Kada artėjame prie to, kad reikia atkurti pusiausvyrą, jūs sakote: Or Makif (Supanti Šviesa). Hmm… kažkokia neaišku iš kur ateinanti Šviesa ima ir ištaiso mane. O dar labiau iš vėžių išmuša tai, kad ši Šviesa ateina iš knygų. Ar galite praktiškai, suprantamai paaiškinti ar apibrėžti, kas yra „Šviesa“? Maniau, kad kabala – tai mokslas apie jėgas, gamtą, norus ir t. t. Nepriskirčiau Aukščiausios Šviesos prie mokslinių apibrėžimų, tai veikiau primena ezoteriką. Ar negalėtumėte šios sąvokos paaiškinti priimtiniau, suprantamiau? Kokia ta mus taisanti jėga? Kodėl ji vadinama Or Makif? Kodėl ši „Šviesa“ gali užkirsti kelią kančioms mūsų vystymosi kelyje? Ar ji kaip nors susijusi su materialia šviesa?
Atsakymas: Jūsų vietoje su tokiu polinkiu mokslams daugiau studijuočiau „Įvadą į kabalos mokslą“ (Pticha) ar netgi imčiausi „Mokymo apie dešimt Sfirot“! Ten viskas aiškinama moksline kalba pasitelkiant kelias dvasines-fizines sąvokas: 1. noras, 2. ketinimo iš „dėl savęs“ į „dėl Kūrėjo“ ištaisymas, 3. prisipildymas Šviesa, malonumu, Kūrėju priklausomai nuo to, kiek ištaisytas ketinimas. Daugiau kabaloje nieko nėra!
Or Makif – tai jėga, kuri veikia žmogų iš labiau ištaisytos būsenos, iš tos, kurios siekiame. Kiek siekiate aukštesnės, labiau altruistinės būsenos, tiek ji atsiliepia į jūsų siekį ir pritraukia jus – tai norų dviejų vektorių abipusė sąveika. Mūsų pasaulyje siekiant kažko nauja irgi egzistuoja tokia jėgų tarpusavio sąveika. Skirtumas tas, kad dvasiniame siekyje – ši traukianti jus naujos būsenos link jėga vadinama Šviesa, nes veikdami ji ne tik pritraukia jus, o keičia jus, kad būtumėte panašus į naują būseną. Juk ši būsena dvasingesnė, labiau altruistinė. O štai traukianti jėga mūsų pasaulyje neturi jūsų keisti. Kad išsklaidytumėte abejones – patikrinkite savimi!

„Įvadas į kabalos mokslą“ (EN, RU, internetinis knygynas)

„Mokymas apie dešimt Sfirot“ (EN, RU, internetinis knygynas)

Komentarų nėra