Pateikti Šeštadienis, 30 gegužės, 2009 dienos įrašai.


Kuo pagrįstas kabalos mokslas

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Iš užrašų „Tikėjimas nesuderinamas su mokslu“: „Kabala … yra mokslas: žmogus atranda naują realybę, o po to ją moksliškai (praktiškai) ištiria“.
Kaip mokslininkas (fizikas, tiriantis smegenų veiklą) negaliu sutikti su tokio požiūrio moksliškumu. Žemiškame, tradiciniame moksle realybės atradimas ir jos tyrinėjimas vyksta vienu metu, ir atradimas netgi greičiau eina paskui tyrinėjimą, nei jį lenkia. Kuo gi daugiau gali būti pagrįstas „naujos realybės atradimas“, jei ne moksliniais tyrimais? Šiuo atveju nepavyks išvengti religinio pagrindimo, – nes viskam, kas aprašyta knygose, reikia tam tikro tikėjimo. Savo darbe vietos tikėjimui nepalieku.
Atsakymas: Nauja realybė atrandama prilygstant jai savo naujomis „atidavimo ir meilės“ savybėmis – širdimi, o vėliau įsijungia smegenys (protas, mintys)  ir tai, kas pasiekta, analizuoja jausmais. Tikėjimui, kaip ir religijai, vietos nėra. Kabalos mokslas pagrįstas:
1.nuosekliu žmogaus savybių keitimu, veikiant studijuojamai medžiagai (Aukščiausiajai Šviesai OM),
2. naujos realybės pajautimu įgytomis naujomis savybėmis,
3. šios naujos realybės tyrinėjimu – jos suvokimu,
4. pagal suvokimo lygį susiliejimu (giliu įsiskverbimu) jausmais ir protu į naują būseną.
Tokia būsenų seka vyksta per savybių (norų, ketinimų) pasikeitimo iš „dėl savęs“ į „dėl kitų, Kūrėjo“ visas 125 pakopas – iki visiško sielos ištaisymo (jos sukūrimo tikslo).

Komentarų nėra

Gyvybės sukūrimas ar rešimot pasireiškimas?

Realybės suvokimas

Pranešimas: pirmą kartą mokslininkams pavyko sukurti laboratorijoje gyvą materiją iš negyvosios gamtos, pakartojant prieš 2,5 mlrd. metų vykusius natūralius procesus Žemėje. Mokslininkai įstengė esant įprastoms žemiško klimato sąlygoms iš negyvosios gamtos elementų susintetinti sugebančią daugintis RNR (ribonukleino rūgšties) molekulę. Šis atradimas ne tik padeda geriau suprasti gyvybės atsiradimo žemėje procesus, bet ir leidžia dirbtinai sukurti gyvybę.
Komentaras: mes negalime sukurti gyvybės! Tačiau galime atsiskleisti esančius bet kurioje materijoje rešimot, bei paskatinti jų vystymąsi, ir mums atrodys, kad iš nieko gimsta kažkas nauja.

Komentarų nėra