Kaip valdyti orus

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Dėl Šiaurės Atlanto vandens temperatūros bei srovių pokyčių susidaro ir į Europos pusę atslenka ciklonai, sukeldami didelius potvynius.
Komentaras: Orai valdomi. Jie yra neigiama reakcija į tai, kad mes neatitinkame Bendros Gamtos, Kūrėjo, Jo pusiausvyros dėsnio, reikalaujančio visuose egzistavimo lygmenyse būti lygiu su Juo: kad vartotume tiek, kiek būtina, ir siektume gerų tarpusavio santykių bei ryšio su supančia gamta. Patirdami visas bėdas galiausiai mes tapsime protingesni, suprasime šį protingą Kūrėjo kreipimąsi į mus – ir norom nenorom išsitaisysime.

Komentarų nėra

Komentarai

Privalote prisijungti, jei norite komentuoti.