Pateikti Ketvirtadienis, 25 birželio, 2009 dienos įrašai.


Apie gyvenimą, tikslą ir sielą

Dvasinis darbas

Klausimas (iš dienoraščio ispanų kalba): Kaip suprasti, koks tikrasis mūsų gyvenimo tikslas? Ar egzistuoja būdas sužinoti, kad žmogaus veiksmai teisingai orientuoti į tikslą, dėl kurio jis atėjo į šį pasaulį?
Atsakymas: Tai nuolatinis žmogaus darbas, trunkantis visą jo gyvenimą: išsiaiškinti tikslą – Kūrėją, davimo ir meilės savybę, vis labiau artėjant prie jos, kol ją įgysime.

Klausimas (iš dienoraščio ispanų kalba): Jūsų knygas skaitau seniai ir atrodo, kad mano viduje kažkas prisipildo ir atsiranda vilties bei prisirišimo gija. Jaučiu, kad egzistuoju, kad esu, ir kai susitelkiu ties šiuo jausmu, atsiranda tam tikra ramybė bei prisipildymas. Ar šis būties pajautimas – mano asmeninis ego, ar universalus, bendras?
Atsakymas: Tai jūsų asmeninio visos kūrinijos suvokimo pasireiškimas.

Klausimas (iš dienoraščio ispanų kalba): Kokiam Adam Rišon organui priklauso mano siela?
Atsakymas: Tai tik jūs pats galite suvokti atskleisdamas Kūrėją, nes šis atskleidimas vyksta bendroje sieloje apskritai ir jūsų sieloje asmeniškai.

Klausimas (iš dienoraščio ispanų kalba): Apie kokio pobūdžio ryšį kalbate, kai sakote „reikalingas ryšys tarp žmonių“?
Atsakymas: Apie sąmoningą supratimą, kad būtina palaikyti gerus visų su visais santykius, kaip ir įpareigoja mūsų susietumas, priklausant vienam mechanizmui.

Komentarų nėra

Šešėlinė vyriausybė

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Filme „Finalinis žaidimas: globalaus pavergimo planas“ pasakojama apie „Bilderberg“ grupę, kurią sudaro pasaulio galingieji. Šios grupės nariai stovi UŽ valdžios. Jai priklauso finansų magnatai, politikos veikėjai. Jie nori įvesti naują pasaulinę tvarką. Jie nori gyventojų skaičių sumažinti iki 500 milijonų.
Komentaras: Gąsdinimų daug. Atsakymas vienas: Mūsų pasaulyje niekas nieko nesprendžia. Viskas nulemiama pagal mūsų panašumo į Gamtą (Kūrėją) formulę.  Iš čia ir kyla visi pasikeitimai mumyse ir aplink mus. Tikslas vienas: padaryti mus panašius į Kūrėją, t. y. davimo bei meilės savybę. Ir nei vienas žmogus ar grupė pasaulyje nieko nesprendžia. Galima tik bendradarbiauti siekiant panašumo arba tam priešintis, t. y. pagreitinti arba sulėtinti procesą. O laisvieji mūrininkai ar kitos grupės – tegul sau žaidžia.

Komentarų nėra