Pateikti Antradienis, 7 liepos, 2009 dienos įrašai.


Žaidimas pagal gerumo taisykles

Krizė, globalizacija

Klausimas. Ką remiantis žaidimo principu galima patarti žmonijai dėl tarpusavio ryšių sistemos, kurioje visi esame, pagerinimo?
Atsakymas. Šiandien krizės akivaizdoje visi privalo dalyvauti davimo vienas kitam žaidime. Tai galima vadinti geru elgesiu vienas su kitu pagal taisyklę „nedaryk kitam to, ko nekenti pats“.
Toks yra vienas iš vystymosi etapų: skaitykis su kitais žmonėmis, nes visi kartu esame vienoje valtyje, susijunk su jais geranoriškais saitais, kaip su kaimynu. Aš neužgaudinėju tavęs, tu nelieti manęs, aš tavęs neapgaudinėju, tu iš manęs nevagi. Jei ko nors neturiu, prašau tavęs, jei tau ko nors reikia, tu kreipiesi į mane. Taip ir gyvename, kaip geri kaimynai. Niekas niekam nieko neskolingas – paprasčiausiai palaikome tarpusavio ryšį, bendradarbiaujame. Tai taikingas bendravimas, pirmasis etapas.
Po to atsiras galimybė šią būseną išplėtoti, plačiau paaiškinti. Kai žmonės truputį patirs šią būsena, jie pripras prie minties, jog išėjimas iš krizės priklauso nuo žmonių susijungimo. Jei žmogus žinos, kad visa kas būtina – pinigus, poilsį, sveikatą, saugumą – gali gauti palaikydamas bendrą ryšį, tai panorės susijungti. Juk jis nori gyventi, nori, kad šeima nejaustų nepritekliaus, todėl ir pasirengęs susijungti.
Kitas etapas ateis tada, kai žmonės pamatys gerus tarpusavio ryšio rezultatus ir ims tai vertinti. Tada iškils būtinybė jiems parodyti, kad ryšys gali garantuoti ne tik gerą žemišką gyvenimą. Jie ims jausti, jog čia yra kažkas daugiau, ir atras kitą etapą. Juk kiekviena nauja pakopa yra ankstesnės viduje.

Komentarų nėra

Kur slepiasi mūsų pasirinkimo laisvė?

Krizė, globalizacija, Valios laisvė

Jeigu išsilaisvintume nuo nereikalingų, pašalinių užsiėmimų, nesusijusių su žmonių tarpusavio santykių ištaisymu, tai užsiimtume vieninteliu reikalingu dalyku, kuriuo pasireiškia mūsų valios laisvė. Liktų būtent tai, ką turime atlikti, būtent tai, kur turime išsitaisyti.
Tai tik nedidelė sritis, tačiau absoliučiai kiekvienam turi būti aišku, kad čia ir yra vieta mums rinktis. Jeigu ištaisysime šiuos santykius, tai pasieksime Galutinį Ištaisymą ir Kūrimo tikslą. O jeigu šito nesiaiškinsime, tai visi mūsų veiksmai – priverstiniai, kaip gyvūnų.
Gamta parodys mūsų sugedimą visais aspektais: ir ekonomikos būklėje, ir sveikatos problemose, ir auklėjimo sistemose, ir šeimos santykiuose – visomis mumyse glūdinčio  egoizmo formomis.
Ir jeigu neištaisysime santykių tarp žmonių, gamta visa kita mums vaizduos kaip sugriautą.

Komentarų nėra