Pateikti Šeštadienis, 1 rugpjūčio, 2009 dienos įrašai.


Kokie norai išsipildo?

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai, Realybės suvokimas

Klausimas: Jūs sakote, kad mintys yra materialios ir tam, kad pasiekti numatytus tikslus būtina mintyse nuolat to norėti. Kodėl tada įvyksta tie įvykiai, kurių nelauki ir netgi bijai?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Kviečiu visus užduoti šiai laidai klausimus dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (galima vaizdo ar garso formatu).

Komentarų nėra

Begalinio pripildymo metodika

Kabala, Krizė, globalizacija

Visas mūsų gyvenimas – tai norų pripildymas, noro ir malonumo susiliejimo pojūtis. Tai pirmasis vandens gurkšnelis, kuris prasismelkia į mane, visiškai išsekusį nuo troškulio. Tai tik pirmoji noro ir malonumo susilietimo akimirka. Bet vos tik malonumas pripildo norą, šis tuojau pat pradeda naikinti visą malonumą.
Netgi toks vienas stipriausių malonumų, kurį žmonės patiria sekso metu, apie kurį kalbama kaip apie visų malonumų šaknį, pasibaigia po akimirkos. Ir vėl žmogus turi galvoti, kuo dar save užpildyti. Mes priversti nuolat kažko vaikytis. Juk noro bei malonumo susitikimas ir vadinamas gyvenimu.
Vadinasi, mes turime rasti būdą pateikti norui malonumą. Be šito žmogus nejaučia gyvenimo – belieka tik suvesti su juo sąskaitas. Žmonija dar pajus tokią būseną, kai žmogus nepajėgs atimti sau gyvybės, negalės pabaigti šio košmaro. Ir ką gi daryti?
Baal Sulamas tvirtina, jog tėra vienintelis sprendimas: „Egoistinį gavimą pakeisk atidavimu. Pripildyk save atidavimu, – juk gaudamas tu prisipildyti negalėsi. Tu tai jau patikrinai ir pajutai. Bet kaip paslaptį pasakysiu, kad yra tokia metodika, kuri leistų tau pajusti tobulą, beribį pripildymą. Šis pripildymas apima viską – netgi tai, kas yra už šio gyvenimo ribų. Bet turi žinoti: šis pripildymas vyksta ne egoistinio gavimo, o atidavimo būdu. Juk visa, kas priklauso tavo žmogiškosioms savybėms, yra už tavo ribų, kitų noruose, svetimose sielose.“
Būtent apie tai Baal Sulamo žodžiai: „Paragaukite ir įsitikinsite, koks Kūrėjas geras“. Pabandyk ir įsitikinsi, kad atidavimas (Kūrėjas) – tai pripildymas, gėris, tobulybė. Ir tada pajusi beribį norą ir beribį malonumą.
Kabalos mokslas skirtas būtent tam, kad padėtų žmogui pajusti šią būseną.

Komentarų nėra