Pateikti Trečiadienis, 19 rugpjūčio, 2009 dienos įrašai.


Kelionė į save

Kabala, Nauji leidiniai

„Kelionė į save“. Semiono Vinokuro dokumentinis filmas.
Profesorius Michaelis Laitmanas visuomenės ir mokslo raidos problemas sieja su vienintele priežastimi – egoizmu.
Kodėl mums taip sunku suprasti ir mylėti vieni kitus?

Dėkoju mūsų bičiuliui Tomui Sinkevičiui, kad galime žiūrėti „Kelionė į save“ ir lietuvių kalba.

Komentarų nėra

Kodėl man bloga, jei viską turiu?

Kabala, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kaip turėtų elgtis žmogus, norintis išsigelbėti šiame pasaulyje? Jei jis iki šiol galvojo vien apie save, ar jam būtina susivienyti su kitais bendrai veiklai? Ar pakanka, kad vieninteliu ketinimu taptų asmeninis išsigelbėjimas?
Atsakymas: Pakanka. Žmogus pradeda nuo klausimo: „Kokia mano gyvenimo prasmė?“ Bet užduodant sau šį klausimą, svarbu, kas turima omenyje. Ar jam bloga materialiame gyvenime: atleido iš darbo, iškilo problemos, ligos, nemalonumai. Ar žmogui bloga, kad turėdamas viską, jis jaučia tuštumą ir niekas nesuteikia pasitenkinimo – viskas atrodo beprasmiška ir tuščia.
Yra žmonių, kuriems bloga materialiajame gyvenime, – ši žmonijos dalis yra piramidės žemesniojoje dalyje. Jiems svarbu išgirsti, kaip pripildyti savo materialųjį pasaulį.
O yra žmonių, kuriems bloga ne dėl materialių dalykų trūkumo. Netgi turėdami viską, jie jaučiasi tarsi neturėtų nieko. Taip yra todėl, kad juose kyla naujas, nematerialus noras. Žmoguje prabunda taškas širdyje, atsiveria kokybiškai naujas noras. Apie jį kabaloje pasakyta: tu matai, kad šiame pasaulyje jau negalėsi būti laimingas, – tai atverk Aukštesnįjį pasaulį ir įsitikink, koks jis nuostabus ir koks nuostabus Kūrėjas. Tu jau nebeturi pasirinkimo.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Sąlygos tobulėjimui“

„Apie gyvenimą, tikslą ir sielą“

Komentarų nėra

Kabala ir Spinozos filosofija

Kabala ir kiti mokslai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Stebiu pamokas jūsų tinklapyje, daug ko pasisėmiau. Esu filosofijos dėstytojas iš Brazilijos. Mane domina, ką kabala mano apie Barucho Spinozos – žymiausio XVII amžiaus mąstytojo – filosofiją?
Spinoza kalbėjo apie Dievą kaip apie Gamtą. Dievas – tai ne kažkas iš išorės, o viduje glūdinti Gamta (ši sąvoka apima energiją ir visus objektus visatoje). Kaip kabala vertina Dievą? Ar ji pritaria tam, kaip ją traktuoja Spinoza?
Atsakymas: Apibrėžimas „Dievas kaip Gamta“ kabaloje ir Spinozos filosofijoje labai skiriasi. Aukščiausioje jėgoje esantis protas, valia, sprendimas, tikslas ir programa, jos iškilimas virš gamtos, priežastingumas bei pirmumas ir kt. Aš pageidaučiau, kad jūs pats tai išsiaiškintumėte – tam pakanka perskaityti keletą Ball Sulamo straipsnių: „Kabala ir filosofija“, „Kabalos mokslo esmė“,„Vidinis nušvitimas“ („Mokymo apie dešimt sfirot“ 1 d.). Man bus labai malonu pabendrauti su jumis (nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 2 d. būsiu Argentinoje).

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalos ir filosofijos lyginamoji analizė, 1 dalis“

„Kabalos ir filosofijos lyginamoji analizė, 2 dalis“

„Ar turi Kūrėjas pavidalą?“

Komentarų nėra