Pateikti Ketvirtadienis, 27 rugpjūčio, 2009 dienos įrašai.


Kaip augama dvasiniame pasaulyje

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas: Kas yra malda (MAN)? Ar tai mūsų norai, kuriuos keliame Kūrėjo link? Kaip vystosi mūsų norai, kad taptų tokiais, kad Jis manęs išgirstų?
Atsakymas: Vystosi mūsų jautrumas, vidinis savųjų norų įsisąmoninimas. Dvasiniame pasaulyje nėra kiekio – tik kokybė. Mums atrodo, kad norint kilti iš pakopos į pakopą, reikia tapti stipresniam. Tačiau stipresnis turi būti aiškindamasis, jausdamas.
Kitaip tariant, privalau tapti jautresnis, dirbti savyje su „pincetu“. Jėga pasireiškia tuo, kad dar giliau prasiskverbiu į  save, išskiriu ir atpažįstu vis daugiau skirtingų savybių savyje. Tai ir reiškia „augti“. Augama vystant jausmus, juos analizuojant.
Mūsų pasaulyje vaiko fizinį vystymasį vertiname priaugtais kilogramais. Tačiau jo intelektą vertiname ne kilogramais, o įgūdžiais, šiame gyvenime įgytomis savybėmis, t. y. tuo, ką jis jau geba suprasti ir atlikti.
Dvasinį pasaulį mumyse kuria Šviesa. Kai studijuojame Aukštesnįjį pasaulį, Šviesa pasiekia mus, kuria mumyse naujas savybes ir ten, kur anksčiau nieko nejautei, staiga imi skirti savybes, apraiškas. Mes skaitome dvasinių reiškinių aprašymą ir nesuprantame, it katinas, kuris girdėdamas klasikinę muziką suvokia vien triukšmą. Klausai pamoką galynėdamasis su miegu.
Tačiau būtent tada, kai esame tokios pusiau sąmoningos būsenos, mus veikia Or Makif (Supanti Šviesa).

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kas yra Aukščiausioji Šviesa?“

„Keiti ketinimą – keiti likimą“

Komentarų nėra

Kam kabalistui kipa?

Kabala ir religija

Klausimas: Kodėl jūs dėvite kipą, „žydišką kepurėlę“? Mane supantys žmonės yra įsitikinę, kad kabalistai tai „paprasti žydai“, išpažįsta judaizmą, pagal kurį jie iki gyvenimo pabaigos tarnauja savo Dievui, nešioja kipas ir studijuoja Torą. Bandžiau jiems paaiškinti, kad kabalistai tai kažkas kita. Kaip paaiškinti skirtumą tarp „paprasto žydo“ ir „žydo-kabalisto“? Kodėl vadinate save „žydais“, jeigu ŽINOTE, kad tai painioja žmones visame pasaulyje ir verčia manyti, kad kabala yra religija, nors iš tiesų taip nėra?
Atsakymas: Jūs teisus, kabala neturi nieko bendro su religija ir judaizmu, o tai matyti ir iš tikinčiųjų žydų reakcijos į ją. Bet jeigu atsiras kabalistas ne iš judaizmo, juo netikės, nes kabala visais laikais buvo saugoma judaizmo viduje. Paprasti tikintieji kabalos nežinojo ir jos nesimokė, nes ji buvo perduodama iš mokytojo mokiniui, vienetams kiekvienoje kartoje.
Man visi religiniai atributai yra mano tautos kultūra, tradicijos ir todėl juos gerbiu. Aš suprantu, kad jų laikydamasis niekaip netaisau savo sielos, bet taip palaikomi rėmai, kuriuose mano tauta egzistavo per visą istoriją. Kabalos studijavimas to nereikalauja.

Komentarų nėra

Mylėti visus kaip savo vaikus

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Nejaugi Jūs manote, kad žmogus kitus žmones gali pamilti kaip savo vaikus? O kam? Jūk tai prieštarauja prigimčiai, vadinasi ir Kūrėjui?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto – 14“

„Klausk kabalisto — 13“

„Klausk kabalisto — 12“

Komentarų nėra