Pateikti Antradienis, 1 rugsėjo, 2009 dienos įrašai.


Laikas išsiristi iš kiaušinio į laisvę

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Pirmasis dvasinio kelio etapas – tai blogio įsisąmoninimas. Jis duodamas, kad suprastume, jog visa mūsų prigimtis, per kurią jaučiame pasaulį ir save gyvenančius ir veikiančius jame, jog toji piešianti mums tikrovę programa vadinama „egoizmu“ – noru gauti ir mėgautis pačiam dėl savęs.
Ji užrakina mane viduje, nugramzdina savyje, pritraukia visą dėmesį, priversdama galvoti tik apie save patį. Mes veikiame pagal šią programą ir net negalime įsivaizduoti, kad įmanoma kitaip, kad yra kažkokia kita realybė. Kaip gi tai pasiekti?
Mūsų prigimtis pati paskatina įsisąmoninti mumyse slypintį blogį, nepalikdama mums jokios galimybės jos atsikratyti. Ji valdo mus, neleisdama pasislėpti, užrakina mus savyje ir prievartauja visame kame.
Nėra baisesnės vergovės nei ši. Žmogus atskleidžia, jog yra savo prigimties nelaisvėje ir veikia tik pagal jos nurodymus. Žmogus žino iš anksto, kad neturi pasirinkimo ir yra verčiamas jos klausyti, nors bet kurio nurodymo vykdymas jam pakenks.
Kabalistai pateikia pavyzdį, kaip mirties angelas ateina pas žmogų ir tiesia jam kardą, ant kurio ašmenų – lašas nuodų. Ir žmogus paklusniai prasižioja, nors žino, kad išgėręs – mirs. Ir vis dėlto lyžteli nuodų – juk rinktis negali.
Tai ištisa vidinė drama ir visas žmogaus darbas – suvokti, kad esi ištremtas, kad vergauji. Žmogus visiškai nusivilia ir galų gale jame prabunda taškas širdyje, kuris ima šviesti, rodyti žmogui, jog yra kitas pasaulis, o vietoje šios tremties yra trokštama, palaiminta, kupina gėrio žemė.
Neamžinai sėdės taip žmogus it viščiukas kiaušinyje! Galima išsiveržti iš prigimties, kaip kad kirminas prasigraužęs iš rūgštaus obuolio staiga išvysta, kad išorėje šviečia saulė, kad oras tyras.
Ir girdi tada žmogus, kad yra metodika, leidžianti išeiti iš šios vergovės, iš šios siaubingos būties, kur be perstojo gimstama ir mirštama, gimstama ir vėl mirštamai – ir taip be jokios prasmės. Žmogus sužino, kad vis tik yra būdas ištrūkti iš šio rato ir pakilti virš savosios prigimties.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Gėris ir blogis mūsų pasaulyje“

„Pasaulis didesnis už kartų ridiką!“

„Kelias iš vergijos į laisvę“

Komentarų nėra

Kas gi ten slepiasi manyje?

Krizė, globalizacija, Realybės suvokimas

Klausimas: Mane slegia išorinės problemos, jos verčia nuo išorinių tyrinėjimų pereiti prie vidinių, nes tik iš ten kyla visi nurodymai, visos šaknys ir pirminės priežastys. Esu priverstas išsiaiškinti, kas vyksta manyje, nes noriu žinoti, kodėl kenčiu! Tas globalus klausimas: „Kokia mano gyvenimo prasmė“ – skatina mane pažiūrėti į savo vidų ir išsiaiškinti, kas gi ten slepiasi.
Atsakymas: Būtent tai vyksta mūsų dienomis. Po truputį viso pasaulio susitelkimas, koncentracija, dėmesys, žvilgsniai krypsta šia linkme. Patys žmonės šito nesupranta. Jau dešimtmečius pamažu nusigręžiame nuo šio pasaulio ir imame žvelgti į savo vidų. Tokia dabartinės kartos tendencija. Todėl žmonės vis labiau domisi kabala, juk tik ji moko, kaip moksliškai, metodiškai atskleisti vidines šaknis ir priežastis.
Tai reikalauja iš mūsų atlikti realią analizę ir įgyti naujas savybes, kurias turėdami galėsime atskleisti naują tikrovę. Kaip galėdami greičiau turime savo žvilgsnį nukreipti iš išorės  į vidų, kad pamatytume ir suprastume visas esančias žmoguje šaknis ir pirmines priežastis. Ir tik su tokia moksliška, praktiška prieiga žmogus galės valdyti visa, kas su juo vyksta.
Žmogus įstengs pakeisti savo padėtį, įstengs pakeisti visą savo pasaulį! Juk keisdamas savo savybes, jis tarsi perkelia save iš vieno pasaulio į kitą, įgauna naują suvokimą, naują realybę – viską naują.
Tyrinėdami išorinį mus supantį pasaulį, tik labai nedaug galime jį pakeisti negyvąjame, augaliniame arba gyvūniniame lygmenyje. Ir visada matome, kad tokie pokyčiai nieko gero neduoda.  Visa tai vyksta tam, kad atsigręžtume į save. Tik pradėję keistis iš vidaus kokybiškai pakeisime  savo gyvenimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kodėl man bloga, jei viską turiu?“

„Kai išaugi iš „mažo žmogaus“ rėmų“

„Perregimas pasaulis“

Komentarų nėra

Argentinos kongreso pamokos (2)

Kongresai, įvykiai

Komentarų nėra