Pateikti Sekmadienis, 6 rugsėjo, 2009 dienos įrašai.


Didi davimo jėga

Krizė, globalizacija

Mes visi kilome iš bendros sistemos, vadinamos „Adomu“, bet šios sistemos tarpusavio ryšiai nutrūko („Adomo nusidėjimas“). Taisydami šiuos ryšius, žmonėms ims vertinti taisymo veiksmus (davimą ir meilę) kaip kažką didingo ir aukšto.
Visuomenės nuomonė privers mane gerbti ryšių atkūrimą. Visuomenė aukštins žmonių tarpusavio ryšių ištaisymą, nes atstačius šiuos ryšius ji galės išlikti. Tokie veiksmai gelbėja žmones, jiems ir jų vaikams dovanoja gyvenimą, suteikia energijos, deguonies, maisto, saugumą.
Ištaisymo (t. y. atstatyti davimo ir meilės ryšius tarp žmonių – sistemos dalių) idėja, metodika ir praktika bus taip gerbiama ir aukštinama taip, kad žmogus panorės tuo gyventi netgi negaudamas egoistinės naudos. Ir tada iš egoistinės būsenos („lo lišma“) ims siekti „lišma“ – begalinio atidavimo ir meilės.
Iš mūsų pasaulio pavyzdžių matyti, kaip galingas žmogus traukia kitus ir kelia pagarbą, net jeigu jis didžiausias niekšas, kaip tarkim Hitleris, Stalinas.
Taip ir su davimo savybe: nors iš pradžių jos nekenčiame, tačiau visuomenei ėmus ją gerbti, kaip kažką didingo ir svarbaus, mes irgi pradėsime su ją elgtis pagarbiai ir norėsime ją įgyti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Begalinio pripildymo metodika“

„Medalis už atidavimą“

„Vertinkite atidavimo savybę!“

Komentarų nėra

Visa kūrinija – Kūrėjo žaidimas

Kūrėjas

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Prašau paaiškinti, kodėl Kūrėjas sukūrė mus kaip „norą gauti“? Ir kodėl mes turime pereiti visą šį procesą? Kodėl mūsų nesukūrė tokių pačių kaip Jis? Ar nemanote, kad visas kūrimo sumanymas tėra žaidimas?
Atsakymas: Jūs visiškai teisi. Visa kūrinija – tai  Kūrėjo žaidimas su kūriniais! Mes sukurti su priešingomis nei Kūrėjo savybėmis, kad išlikdami kūriniais, t. y. kitokiais nei Jis, galėtume Jį pažinti ir tapti  panašiais į Jį, neišnykdami Jame.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Iš išorės stebint Kūrėjo veiksmus“

„Kodėl Dievas sukūrė dangų ir žemę?“

„Kas gi tas mūsų gyvenimas? Žaidimas!“

Komentarų nėra