Pateikti Šeštadienis, 12 rugsėjo, 2009 dienos įrašai.


Vakar – šiandien – rytoj

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Buvo vientisas begalinis kli, kuriame nieko nebuvo ištaisyta. Kūrėjas atrodė kaip blogio šaltinis.  Ištaisau jame vieną elementą – tiktai savo paties, tik dabartyje, ir atrandu, kad Kūrėjas man geras!
O kas buvo vakar? Tęsiu išsitaisymą – ir jaučiu, kad Jis man geras visada – ir praeityje, ir dabartyje, ir ateityje!
O kaip dėl visų kitų?  Prisijungiu prie jų ir atskleidžiu, kad visa tai – mano kli. Plečiu išsitaisymą per visą kūriniją, per visą Begalybę, susilieju su ja.
Viskas priklauso tik nuo mano išsitaisymo. Kiek ištaisau save, tiek atskleidžiu Jį kaip gėrį, kiek ne – atskleidžiu Jį kaip blogį.
Viskas vertinama pagal savo paties išsitaisymo lygį. Nėra praeities, dabarties, ateities – yra tik ištaisytų kli atskleidimo lygis, mano išsitaisymo lygmuo.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Gėris ir blogis mūsų pasaulyje“

„Mačiau kitokį pasaulį“

Komentarų nėra

Meilė

Muzika

Arkadijaus Duchino daina.

Komentarų nėra

Suderink save su Begalybe!

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Dvasinis pasaulis sudarytas iš tokių pat dalių, susijusių  tokiais pat ryšiais, kaip ir materialiajame pasaulyje. Suvokti dvasinį pasaulį galime per jausmus.
Į mūsų pasaulį nusileidžia jėgos, kurioms būdingos negyvojo, augalinio, gyvūninio ir žmogaus savybės. Aukštesniųjų jėgų realizaciją mūsų pasaulyje stebime daiktuose ir veiksmuose.
Suvokiant detales gimsta forma. Tarkim, prieš save matau kažkokį daiktą. Jis pasireiškia man tam tikra forma. Jei turėčiau kitas savybes, matyčiau kitokią formą. Baal Sulamas kaip pavyzdį pateikia stalą: aš matau jį tokį, o angelas jį mato pagal savo savybes.
Realybės suvokimas gimsta iš mano ir šviesos savybių panašumo. Visa, ko nesuvokiu – Amžinybė. Sugaunu tik tą jos dalį, su kuria turiu bendrų savybių.
Kaip galiu suderinti savo savybes su Aukštesniuoju pasauliu? – Manyje yra ta pati koordinačių sistema (pasaulis-metai-siela ir realybės aprūpinimas), kaip ir jame. Ir mano prašymu Šviesa mano savybes suderina su Aukštesniuoju pasauliu.
Tai ir vadinama sielos ištaisymu. Pasiekiu tam tikrą dalinį sutapimą su Begalybe – ir taip nulemiu savo dvasinį lygį, Begalybės suvokimo lygį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Dvasinis pasaulis – tikrovė, o ne fantazija!“

„Kaip augama dvasiniame pasaulyje“

„Paslėptį paversti atskleidimu“

Komentarų nėra