Pateikti Pirmadienis, 14 rugsėjo, 2009 dienos įrašai.


Sujungti širdį ir protą

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Laitman_2009-07-30_1925_usTeisingas mokymasis – visada stengtis sujungti protą ir jausmus tarsi gydytojas-tyrinėtojas, kuris, žinodamas vaistų sudėtį ir tai, kaip jie veikia, skiria juos ligoniui, tuo pat metu suprasdamas, ką pastarasis jaučia.
Taip tiriame savo norą mėgautis ir, viena vertus, galima kalbėti apie pojūčius, kaip knygoje „Zohar“, kita vertus, galime vartoti mokslinius terminus, kuriuos Baal Sulamas pasitelkia savo „Sulam“ komentaruose originaliam knygos „Zohar“ tekstui.
Todėl gali pasirodyti, kad kabalos mokslas yra mistinis, pagrįstas pojūčiais, tikėjimu, morale, nors kita vertus, tai mokslas, tikslūs terminai, analizė, kur visa Šviesų ir kelim sistema dirba kaip suderinta mašina. Tai užsiimame mokslu ar jausmais? Abiem!
Mokinys turi stengtis sujungti šiuos du požiūrius kartu, kad jo širdis ir protas susivienytų, idant galėtų jausti ir suprasti, kodėl ir dėl kokių jėgų bei Kūrėjo veiksmų jo noruose jis patiria tokius jausmus,  idant pajaustų ir suprastų, kas vyksta jo noruose.
Sujungti protą ir širdį reikia ir tam, kad žmogus pats galėtų sukelti šiuos Šviesos, Kūrėjo veiksmus sau, pažintų juos ir mokėtų teisingai išmatuoti, žavėtis bei jausti visa, kas vyksta jame.
Žmogus privalo sujungti protą ir širdį, likdamas vidurio linijoje, t. y. pats valdyti savęs tyrinėjimo procesą: paskatinti Kūrėjo veiksmus ir matyti savyje rezultatus, pergyventi šiuos Kūrėjo darbo rezultatus labai jausminga forma.
Tačiau drauge nereikia pamesti galvos! Nereikia pamiršti, iš kur tai atėjo, kodėl ir kaip toliau tai išnaudoti.
Toks tad visas mūsų darbas, juk Kūrėjas nori, kad dirbtume su Jo sukurta medžiaga ir kad ją valdytume. Taip suvokiame Jo protą, Kūrimo sumanymą.
Nesusipažinę su kabalos mokslu žmonės galvoja, jog tai mistika ir fantazijos. Jie nesupranta, kad tai realus darbas su kūrinio medžiaga, su visa realybe – visiškai įsisąmoninant ir kontroliuojant. Tu valdai ir save patį, ir Kūrėjo veiksmus, juk viskas vyksta pagal tavo pasirinkimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Tobulumas – sujungus šviesą ir norą“

„Suderink save su Begalybe!“

„Pradedančiųjų klausimai – 7“

Komentarų nėra

Aš – juodas taškas šviesos vandenyne

Kabala, Pamokos, Realybės suvokimas

Iš 2009 m. rugsėjo 9 d rytinės pamokos pagal straipsnį „Įvadas į Sulam komentarus“
Aš – tai juodas taškas Šviesos vandenyne. Visa mano egzistencija susieta su šia Šviesa, save vertinu jos atžvilgiu. Atrandu, kad Kūrėjas duoda ir yra geras man. O aš, atvirkščiai, gaunu ir noriu Jį išnaudoti, „praryti“. Sužinau, kad dvi mūsų prigimtys – Kūrėjo ir kūrinio – yra veidrodinės priešingybės. Lygindamas save su Juo, išvystu mus skiriančią bedugnę, juk viskas, kas yra Jame, manyje egzistuoja priešinga forma kaip antspaudas. Tada manyje kyla gėda! Juk Jis duoda ir myli, o aš – gaunu ir nekenčiu…
Ši gėda – tai kažkas, ko nebuvo niekad anksčiau, tai ir yra kūrinys. Juk anksčiau taip neįsisąmoninau savęs. Imu Jo davimą vertinti kaip gėrį, o gavimą – kaip blogį. Iš kur manyje atsirado tokia matavimo skalė? Jos nebuvo Šviesoje! Tai tikrasis kūrinys. Jis jaučiasi savarankiškas ir atskirtas nuo Duodančiojo ir todėl supranta esąs priešingas Jam. Kol kūrinys nepajunta, negalįs likti tokios būsenos, tol negali savęs pateisinti, ir todėl susitraukia, išstumdamas iš savęs Šviesą.
Tai Begalybės pasaulio Malchut, kuri kenčia dėl to, kad negali būti tokia, kaip Kūrėjas, kad nemoka mylėti, kaip myli Jis. Todėl visas vystymasis po Pirmojo Susitraukimo (Cimcum Alef) galiausiai atveda mus į tokią meilę, kokią skleidžia Kūrėjas. Visa tai Pirmojo Susitraukimo pasekmė. Sprendimas susitraukti – vienintelis sprendimas, kuris yra visos kūrinijos varomoji jėga ir kuris veda ją į galutinį išsitaisymą. Gėdos jausmas buvo tas sprogimas, iš kurio kilo kūrinija ir po to praėjo visą kelią: žemyn iki mūsų pasaulio ir atgal – aukštyn.
Būtent tas Begalybės pasaulio Malchut patirtas gėdos jausmas ir yra vystymosi variklis, išskleidžiantis tikrovę iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Daugiau nieko nėra. Tai lyg Didysis Sprogimas, po kurio susiformavo lyg šiol besiplečianti Visata.
Visa tai vyksta Begalybės pasaulio Malchut. Joje yra visi devyni sfirot, Šviesos savybės. Nėra nieko tik ji. Juk ji – Šviesos indas, ne joje Šviesa neegzistuoja.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Viską daro šviesa“

„Žmogus ir Kūrėjas“

„Apie kabalos mokslą: ketvirtas pokalbis“

Komentarų nėra

09-09-14 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus)

[media 2] [media 8]
[media 3] [media 1]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot, p. 156 )

[media 6] [media 4]
[media 7] [media 5]
Komentarų nėra

09-09-14 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 6] [media 4]
[media 7] [media 5]

Pirma dalis (Dargot Sulam, 882 straipsnis)

[media 2] [media 8]
[media 3] [media 1]
Komentarų nėra