Pateikti Ketvirtadienis, 1 spalio, 2009 dienos įrašai.


Viliojanti kelionė į sielos gelmes

Realybės suvokimas

Ir dabar esi Begalybės pasaulyje. Bet argi tu jį jauti? Tu jauti šį pasaulį. Ėmęs vystytis vietoj Begalybės pasaulio jauti Asija pasaulį, po to Jecira, dar po to pasaulius Brija, Acilut, Adam Kadmon ir galiausiai patį Begalybės pasaulį.
Atskleidi tą pačią nekintančią tikrovę, kurioje egzistuoji ir dabar. Kaip atskleidi šį paslėptą pasaulį? Tavyje vis giliau atsiskleidžia tos pačios 10 sfirų, nuo kurių tu pradėjai kilti. Pačioje kilimo pradžioje esi tose pačiose tikrovės dalyse: „metai-pasaulis-siela“ ir „realybės užtikrinimas“ – tai tavo 10 sfirų. Jas vystydamas skverbiesi vis giliau, vis labiau jas priartini prie davimo savybės.
Mes tobulėjame kokybiškai, ne kiekybiškai. Aš nuolatos tikslinu detales, didinu savo jautrumą pasauliui – ir taip jame atskleidžiu vis naujas pakopas. Stiprėjant pojūčiams atsiskleidžia naujos pasaulio dalys – tai ir yra mano tobulėjimas. Pakopos skiriasi ryšio tarp visų kūrinijos dalių atskleidimo laipsniu.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Paslėptį paversti atskleidimu“

„Pasaulis – tai pojūčiai troškime“

Komentarų nėra

Ar eini pirmyn?

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip patikrinti, ar Šviesa tikrai mane taiso?
Atsakymas: Yra konkretūs išsitaisymo požymiai:
1. Žmogus geriau supranta medžiagą – bet ne sausai, protu, o patiria jausmais. Kalbama ne apie mechaninį mokymąsi, bet apie pojūčius, kaip pasakyta: „Supranta – širdimi“.
2. Žmogui aiškėja aplinkos svarba, būtent joje ir galima realizuoti dvasinį tikslą – niekur kitur.
3. Jis supranta, kad išsitaisymui būtina išnaudoti visas galimybes ir stengiasi geriau organizuoti studijas – kol nepradeda per aplinką atskleisti dvasingumo.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Augti kasdien kaip naujagimiui“

„Kaip augama dvasiniame pasaulyje“

Komentarų nėra

09-10-01 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 39 d., 14 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis ( Atskleisti dalį, paslėpti dvi, 2 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-10-01 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati, 96 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra