Pateikti Penktadienis, 2 spalio, 2009 dienos įrašai.


Visi pasauliai – mano viduje

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas yra klipot sistema?
Atsakymas: Visi mano neištaisyti norai vadinasi „klipa“. Visi mano ištaisyti norai vadinasi „šventumu“. Nėra nieko, išskyrus mane. Tik man atrodo, kad visa, kas išorėje, yra išorėje. Tai mano vidiniai pojūčiai, tik aš kol kas jaučiu juos kaip išorinius. Pasiekęs Acilut pasaulį, toliau Adam Kadmon ir Begalybės pasaulius randu, kad pasaulių nėra, kad viskas manyje.
Bet jeigu žmogus nesistengia užmegzti ryšio su Šviesa, tai tarp jo ir Šviesos – pasaulių nėra. Žmogus pats „pakloja“ šiuos pasaulius. Turėdamas teisingą ryšį su Šviesa, jis tarp savęs ir Šviesos sukuria paslėpties laipsnius, kurie ir vadinasi pasauliais (paslėpties laipsniai). O jeigu paslėpties jau nebėra, jeigu žmogus visiškai prilygsta Šviesai, – paslėptis išnyksta, ir pasaulių nebelieka.
Pasauliai – tai kažkas griežtai egzistuojantis. Jie egzistuoja tavyje kaip paslėptis, kuri nepriklauso nuo tavęs (pakopos iš viršaus į apačią), arba tu pats juos sukuri (pakopos iš apačios į viršų). Bet visa tai – tavo viduje, išorėje nieko nėra. Mūsų vidinė sandara suskirsto mūsų pojūčius į „mane“ ir į „mane supantį pasaulį“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Visas gyvenimas – vaidinimas!“

„Ar tokia jau objektyvi ta mūsų realybė“

„Visa visata – mūsų viduje (video klipas)“

Komentarų nėra

Kaip rasti Šviesą?

Dvasinis darbas, Kabala

Klausimas: Kur yra Šviesa ?
Atsakymas: Kli prisipildo „Chasadim“ (meilės ir gailestingumo) šviesa, atidavimo jėga, kuri savyje sulaiko „Chochma“ (išminties) šviesą.
Kitaip tariant, Aukštesnioji Šviesa – tai šviesa Chochma, apvilkta šviesa Chasadim. Ši Šviesa veikia nuolat.
Mes kreipiamės į Begalybės pasaulį Malchut – juk tai vienintelė egzistuojanti būsena.
Malchut medžiaga – noras mėgautis. Kūrinys suteikia šiam norui ketinimą „atiduoti“.
Tuomet į šį ketinimą atiduoti, kylantį iš kūrinio, nusileidžia Kūrėjo Šviesa.
Taip mūsų noro viduje kartu atsiskleidžia ir Kūrėjo, ir kūrinio meilė. Ši būsena vadinasi Begalybės pasaulis.
Toji būsena jau egzistuoja, mes turime tik pasistengti, kad ją atskleistume! Bet tai pasiekiama ne po vieną, o tik bendromis pastangomis, kuriose susivienija visos dvasinės kibirkštys, visi taškai širdyje.
Bendros mūsų pastangos pažadina šviesą, pripildančią Begalybės pasaulį, ir priartina jį prie mūsų švytinčios Supančiosios šviesos pavidalu. Tada tampame panašūs į Begalybės pasaulio Malchut.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Aš – juodas taškas šviesos vandenyne“

„Ką reiškia Šviesa dvasine prasme?“

„Viską daro šviesa“

Komentarų nėra

09-10-02 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 1 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (BS straipsnis „Įvadas į knygą „Išmintingojo lūpomis“, 5 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-10-02 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai ir pirma pamokos dalis

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra