Pateikti Sekmadienis, 4 spalio, 2009 dienos įrašai.


Dvasingumas – tai džiaugsmas

Dvasinis darbas

Jeigu žmogus nesugeba džiaugtis, vadinasi, jis nepasiekė dvasingumo.
Dvasiniame pasaulyje norint pereiti į kitą lygį, būtina užbaigti dabartinį, tai reiškia, jog turime pasiekti džiaugsmą dabartyje, sutikti su juo – tarsi užantspauduoti jį!
Tuomet pakyli ant kitos, aukštesnės pakopos.
Jei tu nepasieki džiaugsmo duotoje dabartinėje būsenoje – niekada jos nepabaigsi, gali net nusiristi dar žemiau.
Galbūt tu jau pabudai dvasinei būsenai, bet jei taip ir nepasiekei džiaugsmo joje, tai tave nubloškia atgal, kur dvasingumo nejauti.
Ženklas, kad baigiau duotąją būseną – egoistinių norų tuštumos pojūtis. Aš noriu būti aukščiau jų – atidavime, ir jei aš džiaugiuosi, vadinasi, tikrai trokštu atidavimo, t.y. kito laiptelio – ir man galima pridėti naują norą.
Nesvarbu, kas su žmogumi atsitinka ištaisymo kelyje: pakilimai ar nuopuoliai – reikia džiaugtis.
Kaip mažas vaikas, kuris stengiasi ką nors padaryti, ir nesvarbu, ar pavyksta, ar ne. Svarbiausia – pastangos, kurios padeda augti.

Komentarų nėra

09-10-04 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 41 d., 15 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis ( Atskleisti dalį, paslėpti dvi, 3 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-10-04 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai ir pirma pamokos dalis

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra