Pateikti Penktadienis, 23 spalio, 2009 dienos įrašai.


Eurazijos kongreso pamokos (2)

Kongresai, įvykiai, Pamokos

Antra pamoka

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (3)

Auklėjimas, vaikai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kodėl širdyje yra taškas?
Atsakymas: Kad mes – ligoti, alkani, bedaliai ir mirtingi – neliktume šiame mažyčiame pasaulėlyje, mums duotas taškas širdyje.
Įsikabinę į jį, galime pakilti iš šio pasaulio į aukštesnį – šviesų ir gerą.
Tašką širdyje galima palyginti su virvelės galu, skirtu tiems, kurie mūsų pasaulyje jaučiasi skęstantys ir nori išsigelbėti.
Pradėk su ta virvele traukti save iš šio pasaulio į aukštesnį, amžiną pasaulį – tai tavo jėgoms!
Ar tu vaikas, ar suaugęs, taškas širdyje – tai tavo galimybė pasijusti šviesos pasaulyje, čia ir dabar.
Todėl turime džiaugtis taško širdyje atsiradimu – juk jis skelbia apie puikaus nuotykio, kelionės į stebuklų šalį, pradžią.

Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (1)

Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (2)

Komentarų nėra

Ar galima apsimetinėti, kreipiantis į Kūrėją?

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda, Kūrėjas

Kūrėjas – viską apimantis kūrinijos dėsnis.
Reikalaudami ištaisymo, kreipiamės ne į kažką, o ruošiamės savo norą pakeisti iš egoistinio – „gauti“ į altruistinį – „duoti“.
Vos tik panorėsime – jis pasikeis! Nes tik tokiu atveju jį tučtuojau paveiks Kūrėjas – bendras kūrinijos dėsnis.
Kūrėjas – tai dvasinis davimo ir meilės laukas, kuriame judame keičiantis mūsų norui ir be perstojo išlaikydami panašumą į šį lauką.
Iš pradžių būname jam priešingi ir todėl esame išoriniame šio lauko rate, kuris vadinasi „mūsų pasauliu“.
Kiek norime priartėti prie centro, prie Kūrėjo davimo ir meilės savybės, tiek paskatiname šį lauką mus veikti, ir šis mus perkelia.
Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad Kūrėjas neturi užgaidų, tad neverta iš Jo pusės laukti ypatingo elgesio.
Mano nuomonė apie traukos jėgą, nepakeis jos poveikio mano kūno atžvilgiu, jei šis kris iš aukštai.
Jeigu laikomės dvasinių dėsnių, patenkame į dvasinį pasaulį, jeigu ne – liekame išorėje.
Protekcijų nėra, pataikauti ir gerintis beprasmiška. Kūrėjas – tai Jėga, kuri reaguoja ne į mano žodžius, o į nuoširdžius norus. Kiek esu į ją panašus, tiek ir judu į priekį.
Kabalos mokslas tyrinėja dvasinio pasaulio dėsnius, tai dvasinė fizika, o ne lyrika. Mes esame Gamtoje, Kūrėjas – tai Gamta, Jo dėsniai – tai Gamtos dėsniai.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Prašykite ir išsipildys“

„Kas yra Kūrėjas?“

„Kaip pasiekti tikrą maldą?“

Komentarų nėra

Eurazijos kongreso pamokos (1)

Kongresai, įvykiai, Pamokos

congress_turtzia-2009_w_0

Pirma pamoka

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra